Samen?

Deze week stond op de gemeentelijke pagina van het Valkenswaards Weekblad een oproep aan vrijwilligers van maatschappelijke organisaties om mee te schrijven aan het nieuwe coalitieprogramma. Twee weken achter elkaar kan er worden deelgenomen aan de thema’s  welzijn, bestuur en organisatie, werk, economie, onderwijs en vrije tijd. Je moet je inschrijven en per organisatie mogen twee mensen deelnemen. Een prima opzet van de partijen die de coalitie gaan vormen. Je zou het kunnen zien als een bepaalde vorm van burgerparticipatie. Burgers denken actief mee over de toekomst van hun dorp. Na het uitbrengen van je stem een mogelijkheid om actief mee te denken.  Aan de slag dus! Voor de belangenorganisaties in onze gemeente een uitstekende kans om de belangen van hun achterban kenbaar te maken aan de leden van de coalitie. Het getuigt ook van een bepaalde durf van de coalitie om het gesprek aan te gaan. Je kunt later niet zeggen dat je het niet wist en het schept ook verwachtingen maar  zeker ook verplichtingen. Maar wat gebeurt er als gewekte verwachtingen niet waargemaakt worden?  Anders gezegd de uitkomsten van de gesprekken en de geformuleerde doelstellingen worden door de coalitie niet gehaald. Dan ontstaat er bij de deelnemers een grote teleurstelling en zal het leiden tot grote frustratie. Misschien is het te overwegen om deze bijeenkomsten met enige regelmaat te herhalen. Een soort klankbord voor de raadsleden en de wethouders. Geen adviesraden ter ondersteuning van je eigen beleid, maar inwoners die kritisch kijken naar wat je doet. Doen we de dingen die de burgers van ons verwachten kan dan de vraag zijn. Wat moeten we nog doen om ons doel te bereiken? Het zou de werkzaamheden van de raadsleden mogelijk  wat eenvoudiger maken. De wethouders zouden dan meer draagvlak kunnen vinden voor hun uitvoeringsmaatregelen. Zo kan het mes aan twee kanten snijden. Kritische burgers zijn meestal ook de meest betrokken burgers. In de afgelopen zes weken werden door de coalitie de kaders van de samenwerking bepaald. Zouden de inwoners nu de prioriteiten aan kunnen geven? Het is een prima initiatief dat het proberen waard is maar dat ook kan leiden tot een ontgoocheling.  Gezien de uitnodiging lijkt het een actie van de drie coalitie partijen. Hun vertegenwoordigers zitten in de gemeenteraad om beleid te maken. Om toezicht te houden op de uitvoering. Als zij de burgers vragen om een mening of advies kun je bijna niet anders dan je er als partij aan conformeren. Laten we hopen dat deze start een eerste aanzet is tot een brede periodieke samenwerking tussen inwoners en politici. Een eerste stap op weg naar intensieve samenwerking tussen inwoners en politici. Een verfrissende start van een nieuwe lokale democratie waaraan we allemaal 4 jaar lang kunnen deelnemen. Wij houden wel van dit soort uitdagingen en vernieuwingen. Het goede voorbeeld is  Brainport. Daar zoeken enkelingen de samenwerking en groeien uit tot krachtige innovatieve organisaties. Dat voorbeeld moeten wij in Valkenswaard  volgen om samen van ons dorp weer een levendig en bruisend dorp te maken. Aanmelden dus. Meepraten en kritisch zijn. Aan de slag voor de toekomst van ons dorp.

Met een frisse blik!

Inmiddels zijn we ruim een maand onderweg met de nieuwe gemeenteraad. En niks ten nadele van de oude of herkozen raadsleden, maar vooralsnog lijkt het toch wel wat verfrissender. Meer vrouwen in de raad én ook één in het college. Hoera!. Meer jongeren in de raad en in het college. En wat ook mooi is: twee volledig nieuwe partijen in de raad. Vitaal Valkenswaard en Samen voor Valkenswaard komen samen met drie zetels de gemeenteraad in. Een geweldig knappe prestatie waarmee wij ze van harte willen feliciteren. Precies waar veel Valkenswaardenaren op hoopten is gebeurd; er hebben zich wat verschuivingen en vernieuwingen voorgedaan in het lokale politieke landschap en dat was wel een keer hard nodig. Het vormen van de coalitie kostte wat meer kruim, hoewel dat voor buitenstaanders mogelijk een appeltje-eitje lijkt. En als we sommigen moeten geloven was het zelfs allang voor de verkiezingen beklonken maarja, in verkiezings- en formatietijden wordt natuurlijk van alles geroepen. Feit is in ieder geval dat de oude coalitie van H&G, CDA en PvdA gewoon wordt voortgezet, zónder de VVD dan wel te verstaan die afgelopen raadsperiode als gedoogpartner fungeerde. De drie te leveren wethouders zijn echter wel fonkelnieuw! Zou dat dan ook een verfrissing betekenen? Of zouden Theo Geldens, Kees Marchal en Mieke Theus de lopende zaken 1-op-1 overnemen en doorzetten? Er mag best een frisse wind gaan waaien in het college, want de laatste maanden leek het er op dat de wethouders er geen zin meer in hadden. Kees kan al bogen op vier jaar ervaring als wethouder in Wijk bij Duurstede, voor Theo en Mieke is het wethouderschap nieuw, hoewel het duidelijk in de genen zit. Zowel Theo’s vader Piet als Mieke’s moeder Regien zijn eerder wethouder geweest in Valkenswaard! Wij hopen dat de kinderen van de eerdere wethouders iets geleerd hebben van hun ouders. Zij zijn ook kinderen van een nieuwe tijd met nieuwe kansen. Laat het vooral geen oude wijn in nieuwe zakken zijn. Niet terug naar de tijd van de regenten, maar op naar de tijd van verstandige, integere en bekwame bestuurders. Heel vervelend trouwens voor Mart Wijnen dat hij zijn karwei niet af kan maken, maar zijn gezondheid is natuurlijk veel belangrijker. Nogmaals van harte beterschap Mart! Dat de gemeenteraad nog nieuw en fris is kunnen we ook zien aan de agenda van de laatste raadsvergadering van 19 april.  De moties en amendementen vlogen je om de oren! Het lijkt wel een soort inhaalslag, alsof men alles ineens aan de kaak wil stellen en oplossen. De nieuwe raadsleden hebben blijkbaar behoefte aan verandering. Dat belooft wat, laten we hopen dat de nieuwe raadsleden deze ambitie en drive over pak ‘m beet twee jaar nog steeds hebben. Want dát is wat we nodig hebben in Valkenswaard, bevlogen en oplossingsgerichte raadsleden die luisteren naar wat er leeft, wat de mensen bezighoudt en bovenal die het algemeen belang van ons dorp voorop zetten! Daarom willen we graag het nieuwe verjongde college én alle raadsleden van de acht partijen die we tegenwoordig rijk zijn heel veel succes, wijsheid én plezier wensen voor de komende raadsperiode. We hopen op een mooie samenwerking en prima resultaten want ook wij houden van een gezond en prettig dorp om in te wonen!

Vernieuwing

Het was een mooi afscheid van de “oude” raadsleden in de raadszaal. De burgemeester had voor iedereen een goed woord over en mocht namens de Koning ook nog drie Koninklijke onderscheidingen uitreiken. Een mooi gebaar van Zijne Majesteit voor al de bewezen diensten in de afgelopen jaren voor ons prachtige Valkenswaard. Na afloop van deze plechtigheid gezellig op zijn Valkenswaards een borrel gedronken op de goede afloop. De dag daarna was het aan de “nieuwe” raadsleden om de eed of belofte af te leggen in handen van de burgemeester. Dit alles onder toeziend oog van de meer dan honderd familieleden en belangstellenden. Opnieuw klonken er lovende woorden. Ook was er een voorzichtige oproep van de burgemeester om te komen tot een raadsakkoord. Een overeenkomst waarin alle partijen zich zouden kunnen vinden en waarin er meer sprake is van samenwerking. Niet steeds de coalitie tegenover de oppositie. Na afloop was er weer de bekende gezellige borrel. Toch nog even met verschillende partijen gesproken over de opmerking van de burgemeester over dat raadsakkoord. Nee, veel steun hoorden we niet. Ze reacties waren heel divers. “Dan kun je geen politiek bedrijven”, “Kiezers moeten het verschil kunnen zien” en “We moeten ons als partij kunnen profileren”. Belangrijke opmerkingen zo aan de vooravond van de coalitievorming. De gedachte om het “samen” te doen spreekt hier niet erg uit. We zijn in Valkenswaard, in tegenstelling tot andere gemeenten, daar blijkbaar nog niet aan toe. Opvallend was dat in de verschillende hoeken en gaten van het gemeentehuis raadsleden in groepjes van twee stonden te praten. Soms de hand voor de mond misschien om te voorkomen dat een liplezende bezoeker kon zien wat ze bespraken. Zo beginnen en verlopen de coalitiebesprekingen blijkbaar. En nu, enkele weken na de verkiezingen, is het nog stil over een eventueel nieuw bestuur van ons dorp. “Er wordt gesproken” is steeds de reactie. “Vernieuwing wordt ook doorgezet in het college” horen we. Het is blijkbaar heel moeilijk. De huidige coalitie van H&G, CDA en PVDA willen samen verder. Ze zoeken nog een partner met twee zetels om een brede coalitie te vormen. Daar zal het probleem wel in zitten. VVD heeft aangegeven alleen mee te willen doen als Gerard Adam hun wethouder in het college kan worden. “Valkenswaard Lokaal” heeft nog geen beslissing genomen. Claimen zij ook een wethouder voor deelname? Wie gaat dat worden? Zal “Samen voor Valkenswaard” als nieuwe partij al bestuursverantwoordelijkheid nemen? Wil “Vitaal Valkenswaard” en D66 samen de coalitie niet gedogen zonder een wethouderszetel? Wat moet de coalitie dan daarvoor in ruil geven? Het is moeilijk om een brede coalitie te vormen. Was de opmerking van de burgemeester dan niet een betere oplossing. We hebben nieuwe en jonge mensen in de gemeenteraad gekozen. Willen zij verder in dit verouderde politieke stramien? Wanneer zal er beseft worden dat je samen meer bereikt dan te werken aan je profilering door verscheidenheid? Voor de verkiezingen riepen de meer dan 200 mensen op onze kieslijst dat ze samen zich sterk zouden gaan maken voor Valkenswaard. Na de verkiezingen wil men een zo breed mogelijke coalitie. Die insteek geeft al aan dat partijen of personen worden uitgesloten. Het “samen” wordt dan snel “wij”. Misschien was de opmerking van onze burgemeester, de kleine en voorzichtige hint over het raadsakkoord aan alle partijen, nog niet zo slecht voor ons dorp. Waarom zouden we het niet gewoon eens proberen? Maar dan moeten er wel enkele hanen in hennen veranderen en dat is heel moeilijk.

Het is zoals het is

Het is druk in de raadszaal van Valkenswaard. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen wordt tegen middernacht bekend gemaakt. Het lijkt veel drukker dan met de nieuwjaarsreceptie. Familie en partijleden staan gegroepeerd om hangtafels bij hun lotgenoten. Tijdens het oplezen van de resultaten klinken er kreten van verbijstering of enthousiasme. We hadden een goed team zeggen de lijsttrekkers. De stemmen worden snel vertaald naar zetels. Lijstjes worden ingevuld en conclusies worden getrokken. Lijsttrekkers schakelen snel in positieve mode en maken van een verlies toch nog een winst. Knap als je dat zo kunt. Duidelijk laten de cijfers zien dat de trekkers van de coalitie, H&G en CDA, de meeste stemmen verloren hebben. Ook Valkenswaard Lokaal verliest hevig terwijl de twee nieuwe partijen met gemak drie zetels halen. De VVD en PvdA winnen terwijl ook die deel uit maakten van de coalitie. D66 kan zich, ondanks een verlies, staande houden met een zetel. Er wordt gerekend en geteld in de raadszaal. Al snel komt het gerucht dat H&G en CDA er vooraf al over gesproken hebben dat ze samen door willen gaan. We hoeven eigenlijk niet te onderhandelen zeggen enkele nieuwe raadsleden. Maar is dat zo? Hebben de inwoners van Valkenswaard dan geen signaal afgegeven. Slechts 52% vond het de moeite om te gaan stemmen. Dat moet je toch aan het denken zetten als politicus. De coalitie moet een verlies incasseren terwijl volledig onbekende en nieuwe partijen zoals Vitaal Valkenswaard en Samen voor Valkenswaard kennelijk zonder moeite een of meerdere zetels halen. Kan het niet anders? Het is toch gewoon een kwestie van tellen. Voor de meerderheid heb je 12 raadszetels nodig. Nou die zijn eenvoudig te vinden. Als fractieleiders in debatten zeggen niemand uit te sluiten dan kunnen ze dus met iedereen samen gaan werken. Of is die eerste belofte al een eerste leugen. Houden persoonlijke verhoudingen samenwerking soms niet tegen? Zowel na de verkiezingen. Was het dan niet eerlijker te zeggen met wie je wel en met wie je niet samen wilt werken? Dat zou dan wel zo helder zijn voor de kiezer. Misschien moeten we eerste de hanen het gevecht laten voeren. Als er dan een overeenkomst is tussen meerdere partijen zouden we dat ook weer aan de kiezer kunnen voorleggen. Zou dat met een lokaal referendum kunnen? De raadsleden vertegenwoordigen immers 13.000 inwoners. Misschien willen die wel heel iets anders dan de uitkomst van de besprekingen. Nu zullen de fractieleiders wel zeggen dat ze niet elke keer terug gaan naar hun kiezers omdat ze mandaat hebben gekregen. Maar zit hem daar nou net niet de kneep. Je kunt klagen over de opkomst maar als politicus ben je daar zelf debat aan. Wat deden de winnende partijen anders dan partijen die kiezers verloren. Wat kunnen we daar van leren? Plakkaten plakken en fietsen stallen helpt niet blijkt uit de cijfers. Nee, Valkenswaard heeft zijn keuze gemaakt. Nu is het de beurt aan de fractieleiders om die keuze te vertalen in het belang van onze prachtige gemeente.

Ons dorp over vier jaar 4

De komende vier jaar zijn belangrijk voor de toekomst van ons dorp. Vraagstukken op het gebied van technologie vragen om een reactie. De leden van onze gemeenteraad zullen zich daarover moeten buigen, want hun besluiten zijn van belang voor de leefbaarheid van ons dorp. Dagelijks worden we geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de technologie waar zelfs nog geen wet- of regelgeving voor is. Nee sterker nog de huidige wetten en regels staan een verdere inpassing van die technologie behoorlijk in de weg. Zo zal de mobiliteit veranderen. Nog niet zo lang geleden waren er in onze gemeenteraad stemmen die vragen stelden over het nieuwe fietspad via de oude spoorbaan. Nu is gebleken dat vele duizenden mensen daarvan gebruik maken. Het autoverkeer wordt daardoor toch wat minder en dat is beter voor ons milieu. Maar ook de kansen die we gaan krijgen voor ons bedrijfsleven vragen om stevige besluiten. Onze gemeente moet meer ruimte gaan geven aan kenniscentra en nieuwe ontwikkelingen binnen de bestaande bedrijven. Je nek durven uitsteken voor nieuwe ontwikkelingen. Een conglomeraat van vele kleine bedrijven die samenwerken wordt steeds meer de trend. En als we dan zo eens over het industrieterrein lopen, wat voor mogelijkheden zien we dan. Is het niet van belang dat er overal snel internet is, goede vrijliggende fietsverbindingen en een uitstekend openbaar vervoer. Aangevuld misschien met een eenvoudig restaurant en een parkeerplaats met laadpalen voor auto’s en fietsen. Is het misschien goed om een kleine supermarkt op het industrieterrein te hebben? Innovatieve bedrijven moet je aantrekken door prima voorzieningen. Zijn we de komende jaren bereid daarin het voortouw te nemen? Zullen gemeenten in de toekomst niet door het gebruik van BIG Data worden voorbijgelopen. Wat nu vast staat kan morgen door nieuwe wetenschap en techniek ontwrichtend werken en leiden tot onzekerheden. Het enige dat doorgaat in onze samenleving zal de verandering zijn. Daarom is het misschien niet vreemd om in plaats van alle verschillende taakvelden van wethouders een wethouder van innovatie aan te stellen. In zijn portefeuille zouden dan alle zaken samenkomen, zodat hij/zij degene kan zijn die de verbindingen kan maken. Daarvoor hebben we jonge bestuurders nodig die nog niet gekneed zijn door bestaande politieke partijen. De nu heftige discussies over verkeer, vrachtwagenverbod en eurocircuit zullen de geschiedenis in gaan als non issues. Zaken die zichzelf oplossen door nieuwe technieken. Misschien was de kabelbaan naar het centrum van ons dorp geen visioen maar een echt toekomstbeeld. De gemeenteraadsleden zullen moeten beslissen of zij een dorp willen maken waarbij zij en het bestuur de aanjager zijn van de innovatie. Ons dorp zal, meer dan in de afgelopen vier jaar, een sterke impuls moeten hebben op het gebied van technologie. De kansen liggen voor het oprapen, maar je moet ze wel willen en durven zien en vooral nemen. Kom daarom stemmen en bepaal je eigen toekomst.

Is het einde van Valkenswaard in zicht?

Aangezien het dezer dagen in de lokale media veel over de aanstaande verkiezingen van de Gemeenteraad gaat, lijkt het ons verfrissend om het eens even ergens anders over te hebben. De gemeentelijke herindelingen. Op 1 januari 2018 bestond Nederland uit precies 380 gemeenten. Dat zijn er zo’n 60 minder dan pakweg 10 jaar geleden en de komende jaren zullen dat er alleen maar nóg minder worden. Als u het nieuws een beetje gevolgd heeft dan weet u vast dat de gemeente Nuenen gaat verdwijnen en gaat vallen onder de gemeente Eindhoven. Nuenen is daar bepaald niet blij mee en heeft het jaren proberen tegen te houden. Maar ze hadden uiteindelijk geen andere keus dan zich hierbij neer te leggen. Zou dat met Valkenswaard ook zomaar kunnen gebeuren? Natuurlijk kan dat. Het is ook allang niet meer ondenkbaar dát dat gaat gebeuren. De vraag is eerder wanneer en hoe. Valkenswaard bij Eindhoven? Valkenswaard samen met de A2 gemeenten?  Valkenswaard bij Bergeijk? Of komt er straks één grote gemeente genaamd “De Kempen”? Veel mensen vinden gemeentelijke herindeling een slecht idee. Ze zijn bang dat Valkenswaard zijn eigen identiteit kwijtraakt. Dat Valkenswaard als onderdeel van zo’n grootschalige gemeente zijn herkenbaarheid en betrokkenheid bij de inwoners verliest. En hoe hoog worden de lasten voor inwoners als men mee mag gaan betalen aan een regionaal bestuur en dito voorzieningen zoals bijvoorbeeld Eindhoven Airport? Allemaal begrijpelijke en legitieme zorgen. Daar tegenover staat natuurlijk dat een grotere gemeente meer daad- en slagkracht zal hebben met meer en betere kennis. Snellere besluitvorming en consensus in complexe dossiers op bijvoorbeeld het gebied van infrastructuur. Gemeenteraden kunnen wijk- en deelraden worden en het overkoepelend bestuur van zo’n grote nieuwe gemeente kan dan bestaan uit vakkundige professionals die weten waar ze over praten en die ‘gewoon’ in dienst zijn van de overheid. Raadsleden die dit verantwoordelijke werk niet naast hun dagelijkse baan, gezin en hobby’s hoeven te doen. Want dat is bijna ondoenlijk en, laten we eerlijk zijn, voor veel gemeenteraadsleden ook niet op de juiste manier in te vullen gezien de enorme kennis over elk onderwerp die je moet hebben en de stapels leesvoer die wekelijks worden aangevoerd. Niks ten nadele van de inzet en het enthousiasme van deze mensen, want die moet er wel zijn wil je hieraan beginnen. Wij zijn erg benieuwd naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022, als die nog komen tenminste……..of naar die van 2026. Nee, zo’n vaart zal het vast niet lopen want bestuurlijke vernieuwing en politieke hervormingen hebben doorgaans heel wat voeten in de aarde. En dus kunnen we ons in Valkenswaard het komende decennium waarschijnlijk nog gewoon druk maken om de Gemeenteraadsverkiezingen, om de poppetjes en de knikkers. Hè, gelukkig maar, want wat zouden wij anders allemaal moeten doen met onze vrije tijd?

De leden van het Politiek Café Valkenswaard.

POLITIEK DEBAT OP VOS TV

Op zaterdag 24 februari is het eerste Valkenswaardse lijsttrekkersdebat gehouden in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart. Aan dit debat, georganiseerd door Politiek Café Valkenswaard, deden alle 8 lijsttrekkers mee. Het debat bestaat uit 2 delen. Daarnaast zijn 2 columns te zien van de dorpsraden van Dommelen en Borkel en Schaft.

Het debat is vanaf dinsdag 27 februari om 20.00 uur te zien op VOS TV. Het zal vervolgens t/m woensdag 7 maart doorlopend op elk even uur worden herhaald. VOS TV is analoog en digitaal te zien bij de volgende providers: Ziggo kanaal 36, OnsBrabantNet kanaal 2007, KPN/Telfort/XS4ALL kanaal 1415. Voor kijkers buiten Valkenswaard is de uitzending ook online terug te kijken via Uitzending Gemist op www.rtvos.nl en www.youtube.com/vostelevisie.

Ons dorp over vier jaar 3

Een belangrijk onderwerp in de komende verkiezingscampagne zal het onderwerp zorg zijn. Beter gezegd de overgang naar een nieuw sociaal domein. Valkenswaard vergrijst behoorlijk snel en jonge aanwas komt er relatief weinig bij. Ieder van ons kan zomaar opeens bij de gemeente moeten aankloppen voor de nodige hulp. Je gezondheid kan je immers opeens in de steek laten. Wisten we vroeger dat we wel geholpen zouden worden door een of andere organisatie, dat is nu anders. Je moet het zelf gaan regelen vanuit je eigen netwerk. En als het dat niet kan dan komt je uiteindelijk bij de gemeente terecht. Dan krijg je een vriendelijk klinkend keukentafelgesprek. Zoiets als op de koffie komen bij iemand in de goei kamer met een koekje. Nou nee, dat is het niet. In dat gesprek probeert een vriendelijke dame van begin twintig vast te stellen wat je nog wel kunt. Dus eigenlijk wat je niet krijgt. Valkenswaardse inwoners wisten door het gevoerde beleid niet meer waar ze aan toe waren. Dan weer een brief dat je huishoudelijke hulp niet kreeg dan weer een brief dat je het wel kreeg. Het waren moeilijke tijden voor de bestuurders en zeker ook voor de raadsleden. We kwamen in de krant omdat we geen toilet gaven aan een inwoner met beperkingen. We werden met veel andere gemeenten teruggefloten door de rechter omdat we de verordeningen niet goed uitvoerden. Weer een brief. Weer gaan we het anders doen. De zoektocht bleef voortduren. Meer vrijwilligers dan maar ingezet? Maar die raken bij een toenemende vergrijzing natuurlijk ook op. Zorg stond vaak op de agenda van de gemeenteraad. Zelfs landelijke partijen lieten Haagse politici in Valkenswaard opdraven om duidelijk te maken dat zij de zorg zouden gaan verbeteren. Eenmaal gekozen stemmen die dan tegen de verlaging van de eigen bijdrage. Je hoort ze niet meer de landelijke politici en de lokale zijn ook stil geworden. Niet teveel over de problemen in de zorg praten. Gewoon een reclame campagne ertegen gooien in het Valkenswaards Weekblad. Nee er komen moeilijke tijden voor onze bestuurders en raadsleden. De zorgvraag zal groter worden. Lopen we niet het risico dat groepen Valkenswaardse mensen er dadelijk niet meer bij horen? Ontstaat er geen tweedeling in onze gemeenschap? De vraag is wat centraal staat, de mens of het geld?  Het antwoord kun je pas geven als je zelf met een zorgvraag bij de gemeente bent geweest? De toekomstige zorg vraagt om deskundige raadsleden, bestuurders en uitvoerders. De mens moet in ieder geval het gevoel krijgen dat hij zijn eigen regie over zijn leven weer terugkrijgt. Op 21 maart 2018 kunnen we als inwoners weer stemmen, maar nu voor de bestuurders van ons eigen dorp. Die keuze bepaalt voor de komende vier jaar hoe wij de zorg voor ouderen, jeugd en werk en inkomen gaan regelen. Naar menselijke maat of naar centelijke maat. Kijk terug en lees vooral de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen. Wetende dat de bomen niet meer tot in de hemel reiken is een goede afweging noodzakelijk. Maar een ding is zeker vroeg of laat ben je klant van onze gemeente en onderdeel van het beleid dat we zelf hebben gekozen.

KEUZESTRESS?

21 maart 2018. Op het moment dat u dit leest zijn we nog slechts enkele weken verwijderd van de Gemeenteraad Verkiezingen. Weet u het al? Heeft u al nagedacht op welke partij u gaat stemmen? Een lokale partij, of toch een landelijke misschien? Een al lang zittende partij of wellicht kiest u voor een frisse nieuwkomer? Allen hebben hun voors en tegens. En op welk poppetje gaat u stemmen; zeker in óns dorp lijkt dat van groot belang. Kiest u bv. bewust voor een vrouw, wilt u iemand waarvan u weet dat die zich sterk maakt voor bv. ondernemers of jongeren, of denkt u dat ‘Pietje’, die vroeger bij u in de klas zat en toen zo’n gezellige gast was, uw belangen het beste kan vertegenwoordigen? Kortom: hoe goed denkt u na over wie u straks gaat kiezen? Maar vooral: waaróm? Want het is wél belangrijk wat de 8 deelnemende partijen te bieden hebben natuurlijk. Het is dan ook verstandig om u enigszins te verdiepen in de diverse verkiezingsprogramma’s. Wat zijn de plannen? Waar wil men naartoe? Wat zijn de speerpunten van de partijen? En sluit dat aan bij uw eigen gedachtengoed en bij de manier waarop u graag zou zien dat Valkenswaard zich ontwikkelt? Om uw keuze weloverwogen te maken is het wellicht ook een idee om eens in kaart te brengen wat de zittende partijen de afgelopen vier jaar allemaal hebben gedaan. Wat is er van alle beloftes terecht gekomen? Welke keuzes zijn er gemaakt en waarom? Natuurlijk valt het niet altijd mee om waar te maken wat je beloofd hebt in het verleden, niemand heeft een glazen bol waarin je kunt zien wat er staat te gebeuren in 4 jaar tijd. Je krijgt als partij te maken met nieuwe wetten, regels en andere overheidsbemoeienis waar je gewoon in mee moet, of je dat nou leuk vindt of niet. En wat dacht je van alle compromissen die je moet sluiten met je coalitiepartners? Er moet vaak veel water bij de wijn gedaan worden. Maar dat wil niet zeggen dat men daar niet op mag worden aangesproken, het zou ons mogelijk nog kunnen verrassen! Er zijn allerlei manieren om u voor te bereiden op de komende verkiezingen voor de nieuwe Gemeenteraad. Ga eens naar een raadsvergadering, of béter nog, naar een commissievergadering want daar kunt u inspreekrecht voor aanvragen. Stel de dames en heren gewoon eens wat vragen! Of ga eens naar een fractievergadering, zeker weten dat ze u graag zien komen. Ook social media wordt door steeds meer mensen gebruikt om vragen te stellen aan de politieke partijen; ze zijn daar allemaal te vinden, en nu zéker! Hopelijk blijven ze dat ook doen ná de verkiezingen, die interactie is superbelangrijk om te horen wat er leeft in het dorp. Wat óók een goede mogelijkheid is, is om onze debatten te bezoeken vlak voor de verkiezingen. Ook daar zijn de partijen aanwezig en kunt u ze bevragen over verleden, heden én toekomst; wij nodigen u dan ook van harte uit om te komen.

De leden van het Politiek Café Valkenswaard.

Ons dorp over vier jaar 2

Persoonlijke dienstverlening, nieuwe vormen van zorg, sociale economie, circulaire economie, transitie naar duurzaamheid. Eigenlijk zou je nu al afhaken als je dit alles leest. Het zijn toch heel gebruikelijk woorden die bijna iedere bestuurder met enige regelmaat gebruikt. Maar zou die bestuurder ook snappen wat hij zegt en wat daarmee bedoeld wordt. Of moeten we vaststellen dat het gewoon kretelogie is? Al die woorden zeggen iets over een deel van onze economie. Daar waar wij nu, maar zeker in de toekomst, mee te maken zullen krijgen. En daarbij is het niet de vraag of we dat wel willen. We zullen gewoon moeten. Wie niet meedoet wordt straks gedwongen of valt buiten de boot. Daarom is het van belang dat onze gemeenteraadsleden eens goed nadenken over dat soort onderwerpen. Ze duidelijk maken wat ze er mee willen en hoe ze dat willen gaan verwezenlijken. Daarmee moet je antwoord geven op zeer complexe vraagstukken. Vraagstukken over nieuwe en andere vormen van onderwijs, zorgen dat we minder fouten maken bij het zoeken naar werk voor mensen, zorgen dat mensen met een beperking toch een zinvol bestaan kunnen leiden om maar enkele onderwerpen te noemen. Onderzoek heeft uitgewezen dat ongeveer de helft van de huidige leerlingen op de basisschool een baan krijgen die nu nog niet bestaat. Hoe zorgen we er voor dat opleiding en werkgelegenheid beter bij elkaar gaan aansluiten. Waar moeten onze inwoners gaan werken. In ons eigen dorp of ver buiten de regio? Maar waarom zouden die mensen dan in ons dorp komen wonen? Recentelijk vertelde de directeur van Woningbelang dat er behoefte was aan sociale huurwoningen en woningen voor ouderen. Als dat zo is waarom geeft de gemeente op de Lage Heide dan die dure grote kavels uit? Is de boodschap van Mohlmann dan onbekend bij de gemeente? Komt die informatie zo maar uit de lucht vallen? Wat doen we met onze industrieterreinen? Veel gebouwen staan leeg. Wat hebben we de laatste vier jaar gedaan om belanghebbende bedrijven naar Valkenswaard te krijgen. En waarom zijn onze inspanningen niet gelukt? Vragen die schreeuwen om een antwoordt. Moeten we de lokale economie niet gaan zien als regionale economie. Niet ieder voor zich maar meer samen. Is het niet beter te kijken naar de kansen die we krijgen met de West Parallel dan maar steeds aan te geven waarom die er niet moet komen. Kan die nieuwe ontsluiting een economische boost geven aan Valkenswaard? Als raadslid zul je een antwoord moeten vinden op al die vragen. De regio barst uit zijn voegen met nieuwe startups en innovatieve bedrijven. Afgestudeerde jongeren zoeken een plaats om hun ideeën en uitvindingen werkelijkheid te maken. Waar kunnen ze in Valkenswaard beginnen? Hebben we de ruimte daarvoor? Kunnen we ze als gemeente steunen met subsidies en minder regelgeving? Luisteren we wel genoeg naar de bestaande ondernemers en hebben we wel oor en oog voor hun wensen? Natuurlijk hebben de gemeenten de laatste jaren steeds meer taken gekregen. Het daarvoor benodigde geld kwam daarbij vaak niet mee uit Den Haag. Maar we zijn toch de slimste regio ter wereld. Zijn we niet in staat om daarvoor een oplossing te bedenken. De vraag is echter of we wel voldoende weten wat we willen en kunnen. Zijn we als gemeente wel de stuwende kracht in het leggen van samenwerkingsverbanden? Zetten we bijvoorbeeld scholen en ondernemers en Brainport wel aan een tafel? In de afgelopen vier jaar vertelde de wethouders dat ze ambtenaren hadden aangesteld gespecialiseerd in vastgoed en het aantrekken van bedrijven. Nou veel hebben we er niet van gemerkt. Ook het economische beleid, vastgelegd in rapporten, is niet erg van de grond gekomen. Valkenswaard mag dan wel een dorp willen zijn van cultuur en feesten maar er moet ook geld verdiend worden. Geld om de zorg te betalen, te kunnen wonen en te kunnen feesten. De toename van het aantal mensen in de bijstand zegt genoeg over het succes van het gevoerde beleid. Daarom is het van belang dat we een weloverwogen keuze maken op 21 maart 2018. Een keuze gebaseerd op de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen en op de bekwaamheid van de kandidaten.  Misschien is het idee van de burgemeester van Rotterdam om raadsleden een terugkeergarantie te geven in het bedrijfsleven nog niet zo vreemd. Als we daarmee kwalitatief goede bestuurders krijgen is het zeker de moeite waard om over na te denken. Valkenswaard heeft recht op een bestuur met een stuwende kracht die ons dorp weer op de kaart zet. Daarvoor mogen we 21 maart gaan kiezen. Kiezen is de moeite waard.

Politieke Café’s

debatochtenden in de foyer van de Hofnar:
24-02-2018:Debat met acht fracties gemeenteraad.
18-03-2018:Live debat in Carolus

August 2018
S M T W T F S
« May    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031