Archive for the ‘PCV’ Category

Heeft de jeugd de toekomst?

Uit de stukken behorend bij de Raadsvergadering van 23 mei jl. blijkt een forse overschrijding van het budget voor jeugdzorg. Eind april is aan de raad bekend gemaakt dat er over 2016 een tekort is ontstaan van 1,7 miljoen, en dat op een totaal van 4,3 miljoen! Dat is maar liefst een budgetoverschrijding van 59%! Niet niks, als wij zo met ons eigen huishoudboekje omgaan dan denk ik toch dat we het iets eerder in de gaten hebben. Even verder lezen hoor, want hoe heeft dit kunnen gebeuren? Natuurlijk is de transitie jeugdzorg een enorme en moeilijke operatie gebleken (en nog) voor veel gemeentes, dus niet alleen hier in Valkenswaard. Diverse gemeentes voorzien dan ook tekorten van 20% voor de komende jaren lezen we in de stukken. Nou, 20% klinkt al een stuk beter dan 59%. De moeilijkheid zit ‘m natuurlijk ook in het feit dat jeugdzorg een open-einde regeling heeft, waardoor de gemeente verplicht is om zorg te leveren daar waar nodig. Aangezien het voor de gemeente nog een relatief nieuw ‘product’ is en een inschatting van de te verwachten zorg lastig te maken is, kunnen wij ons best voorstellen dat er een tekort ontstaat. Maar dat het tekort zo hoog kan oplopen voordat iemand het in de gaten krijgt, dat baart ons wél (jeugd)zorgen. Volgens de verklaring van het college zijn er uiteenlopende redenen voor de overschrijding, om maar eens wat te citeren: meer kinderen hebben een beschikking gekregen (van 313 in 2015 naar 431 in 2016), de gemiddelde trajectduur was langer in 2016, diverse kosten voor jeugdzorg in 2015 zijn pas in 2016 in rekening gebracht, en door late contractering van verschillende aanbieders (waaronder ook van het vervoer) waren de tarieven pas eind 2016 bekend waardoor niet altijd het juiste tarief is begroot. Ook blijkt er in 2016 significant meer jeugdzorg aangevraagd te zijn als gevolg van (v)echtscheidingen. Op zich allemaal legitieme redenen die je niet altijd van tevoren kunt voorzien en die automatisch al tot gevolg hebben dat de kosten hoger worden en moeilijk zijn in te schatten. Máár, en daar komt ons punt, áls je die constatering dan uiteindelijk doet, is het dan niet zaak om je met gezwinde spoed en het schaamrood op je kaken te melden bij de gemeenteraad? Want gezien de vooraf bekende lastig transitie op gebied van jeugdzorg én de harde bezuinigingen vanuit Den Haag zou je toch verwachten dat het college extra alert is? Men heeft toch zoiets als ‘actieve informatieplicht’? Of hebben de ambtenaren soms zitten slapen en zijn zij vergeten om op tijd aan de noodrem te trekken? Of wist de raad dit misschien al langer en heeft zij verzuimd om de inwoners van Valkenswaard hierover te informeren? Dat laatste kunnen wij ons toch niet voorstellen, aangezien de gemeenteraad als doel heeft het controleren van het college van B & W én het vertegenwoordigen van de belangen van zijn burgers. Gelukkig lees ik in de brief van het college ook dat er een verbinding gelegd gaat worden tussen de begroting en de uitgaven. Vrij logisch dachten wij, maar blijkbaar waren er tot voor kort 2 afdelingen: één team voor het verstrekken van de beschikkingen en het betalen van de facturen, en één team voor budgetbeheer. Tevens wordt er gewerkt aan een verplichtingenadministratie om overschrijdingen eerder te kunnen signaleren. Hopelijk is men wakker geworden en gaan deze maatregelen het budget over 2017 op jeugdzorg (begroot op 4,8 miljoen met al te verwachten overschrijding van € 90.000) niet weer fors te buiten; wij zijn erg benieuwd en hopen van ganser harte dat dit alles niet ten koste gaat van de kwaliteit die jeugdzorg keihard nodig heeft. Want de jeugd is onze toekomst!

 

 

Advies als het mij uitkomt

Een goed bericht zorgt ervoor dat ik in Dommelen moet zijn. Opgewekt wandel ik langs het lint van monumenten. Een rapport heeft aangetoond dat veel gebouwen in Dommelen niet alleen een gemeentelijk monument behoren te zijn, maar ook een Rijksmonument. De aanbevelingen in het rapport waren al uitgevoerd voordat het rapport openbaar was. Een goed advies en een voortvarende gemeente zou je zeggen. Nu stond er laatst weer een stuk in de krant over het kort geding over het vrachtwagenverbod. Alle stukken waren bij de rechtbank ingeleverd en nu bleek er een advies bij te zitten van de verkeerswerkgroep. Een negatief advies om het vrachtwagenverbod in te stellen op de Europalaan, omkleed met allerlei gedegen argumenten. Dat advies kende niemand. Dat advies is nooit besproken in een openbare raadsvergadering en over dat advies hebben we de wethouder nooit in het openbaar iets horen zeggen. Kende hij dat advies wel? Waarom dat advies dan niet gewoon openbaar gemaakt? Is dat het selectief achterhouden van informatie? Is dat een politieke doodzonde? “Waarom zou een wethouder advies vragen?” vroegen we ons af. Is dat ter ondersteuning van zijn beleid of heeft hij behoefte aan een mening en zienswijze van experts? “Waarom stelt de gemeente adviesraden in?” is dan meteen de vraag. Steeds meer blijkt dat onze gemeente de adviesraden gebruikt ter ondersteuning van het beleid. Niet om een ander zicht op zaken te geven, of zaken anders te beschouwen. Nee, niet om kritiek te uiten op het beleid. Dat is niet de bedoeling. Steeds meer begint het erop te lijken dat de wethouders colleges van advies oprichten om zich aan hun verantwoordelijkheid te onttrekken. Natuurlijk nemen ze in het college nog wel het definitieve besluit en natuurlijk zijn ze uiteindelijk verantwoordelijk, maar wel op basis van een gedegen advies. Zo hebben we een adviesraad voor de sport, het sociale domein, de subsidies, het imago van ons dorp, en natuurlijk de externe adviezen en businessplannen van dure onderzoeksbureaus. Het kan niet op en dat schijnt zo te moeten. Maar wat doen de wethouders met de adviezen? Negeren of net doen of ze ze niet gezien hebben? Gebruiken als het in hun kraam te pas komt? De onderste laden van de wethouders moeten uitpuilen van de goede en niet gebruikte adviezen. Adviezen die betaald zijn met gemeenschapsgelden. We vragen ons af hoeveel dure adviezen niet gebruikt worden of gewoon niet bekend zijn bij de gemeenteraad. Zouden adviesraden niet op moeten stappen als hun adviezen na intensieve arbeid en onderzoek aan de kant worden geschoven door de wethouder? Waarom accepteert een gemeenteraad het dat niet alle stukken op tafel komen? Is er geen informatieplicht meer? Steeds meer hoor je wethouders in de gemeenteraad zeggen dat ze de betrokkenen hebben geïnformeerd. Betrokkenen gevraagd hebben naar hun mening. Maar dat is niet wat er van ze verwacht wordt. Ze moeten luisteren, meedenken en zorgen dat de wensen van de betrokken burgers zoveel als mogelijk worden uitgevoerd. Vorige week oordeelde de kortgedingrechter over het verkeersbesluit Europalaan. Dat zet je wel aan het denken. De afweging van alle belanghebbenden waren onvoldoende weergegeven in het verkeersbesluit. Wij vragen ons af hoeveel andere besluiten de toets van de kritiek van een rechter zouden kunnen weerstaan. Onvoldoende alle belangen wegen van de betrokken inwoners is schadelijk voor het vertrouwen in de politiek. En dat vertrouwen heb je zo hard nodig in de aanloop naar de verkiezingen. Met de laatste plaatjes van de presentatie nog op mijn netvlies en de aanbevelingen uit het rapport nog in mijn hoofd loop ik langs de brouwerij.

Handhaven

Ik heb mijn zomerjas uit de kast gehaald. Het is prachtig weer en de temperaturen gaan steeds verder omhoog. Om mensen blij te maken, verstopt de gemeente ieder jaar duizenden krokussen in het gras. Als de zon zijn warme lentestralen over het gras strooit, verschijnen ze uit het niets en vormen een prachtig geel/wit/paars tapijt. Daar worden mensen blij van. Waar mensen minder blij van worden, is het feit dat handhaven niet echt prioriteit heeft in onze gemeente. Ze hebben voor de laatste verkiezingen prachtige borden voor verkiezingsposters in Valkenswaard neergezet. Veel beter dan die houten borden waar iedere partij de ene poster over de andere plakt. Maar dat is kennelijk niet voldoende. Verschillende partijen moeten dan toch nog zo nodig hun posters aan lantarenpalen hangen. Tijdens de verkiezingen heeft het wel iets. Maar na de verkiezingen is het gewoon weer oud papier. En dan zie je dat posters van verschillende partijen blijven hangen. Onze lokale landelijke partijen zijn zo netjes om ze weer te verwijderen, maar de nieuwe partijen, zoals Forum voor Democratie, hebben daar kennelijk geen personeel meer voor. Moet de gemeente dat dan doen? Moeten wij dat gaan betalen? Zijn daar geen regels voor? Steeds meer hoor je het geluid uit de gemeenteraad dat handhaven geen prioriteit is. Waar is dan de partij die voor normen en waarden is? Is het stellen van regels zonder handhaving niet zinloos? Geeft dat niet het verkeerde signaal af? Nee, er mogen geen voertuigen geparkeerd worden op de Markt. Behalve dan op zondag, want het staat er dan regelmatig vol met uiteenlopende voertuigen. Jaren hebben we al regels voor het onderhouden van gemeentelijke monumenten. Maar tegen de eigenaar die het laat vervallen, treden we niet op. Het is dan ook niet vreemd dat we steeds meer monumenten verliezen, zoals op de Hopppenbrouwers, Mgr. Smetsstraat en Bergstraat. Tegen het opzettelijk een monument verloren laten gaan, moet gewoon worden opgetreden. Laatst werd er in de gemeenteraad een pleidooi gehouden voor het handhaven bij een bepaald pand. Dat klopt natuurlijk niet. Regels gelden voor iedereen en handhaven moet zonder aanziens des persoons. Een burgemeester die consequent drugspanden sluit en de strijd aangaat tegen ondermijning, vindt niet echt steun voor handhaving op andere gebieden bij zijn gemeenteraad. We klagen steeds in Brabant dat er sprake is van ondermijning. Maar werken we dat zelf niet in hand door geen prioriteit te geven? Als je niet wilt dat er door de Hofnar gefietst wordt, zorg dan dat er handhaving is of haal het verbodsbord weg. Willen we geen voertuigen op de Markt handhaaf dat verbod dan ook op zondag. Als je staat voor waarden en normen sluit daarover dan geen compromissen. Ja natuurlijk, handhaving kost geld en nee, dat geld komt niet in de gemeentekas terecht. Maar als een zichtzelf respecterende gemeenteraad regels vaststelt om die vervolgens niet te handhaven, is het brullen als een leeuw zonder gebit. Soms krijg je het idee dat handhaving ook selectief wordt toegepast. Het gedogen van zaken maakt het voor ons als inwoners alleen maar verwarrend. We denken dan dat het gewoon mag en toegestaan is. Als er dan plots gehandhaafd wordt, voelen mensen zich ineens gepakt en gaan ze in beroep bij de rechter. Weer opnieuw kostbaar belastinggeld dat gebuikt moet gaan worden voor langslepende juridische procedures. Geld dat we beter kunnen gebruiken voor andere zaken in ons dorp. De vraag blijft of we straks de bal niet heel hard teruggekaatst krijgen. Handhaving geeft duidelijkheid en als we niet handhaven moeten we die regels afschaffen. We kunnen ons ook de vraag stellen of een gemeenteraad, die het niet belangrijk vindt om regels te handhaven, het zelf wel zo nauw neemt met zijn toezichthoudende taak op het college. Nee, dan liever een burgemeester die duidelijk is.

De VOS en de noodklok.

Er was eens een VOS………nee, dit is niet het begin van een mooi sprookje. Het gaat hier wel over de VOS, maar dan niet over het sluwe beestje. De VOS, u weet wel, de Valkenswaardse Omroep Stichting. Daar is nogal wat over te doen op het moment, maar eigenlijk speelt het al jaren, men heeft echter onlangs pas de noodklok geluid. Het gaat namelijk niet goed met onze lokale omroep, die inmiddels al 30 jaar (!) bestaat! Het zou toch zonde zijn als de VOS ophoudt te bestaan, of niet soms? Hier zijn de meningen over verdeeld en we horen zowel positieve als negatieve geluiden over de VOS. Meer innoveren of meer jongeren aantrekken; maar hoe ga je dat doen? De jeugd kan op school en overal gebruik maken van de nieuwste technieken en apparatuur, die lok je echt niet met verouderde apparatuur die het regelmatig laat afweten en hoognodig vervangen moet worden. Betere huisvesting; ook dat is een heikel punt; de huidige huisvesting is immers al onbetaalbaar. Je zou verwachten dat de gemeente die huisvesting faciliteert maar als je weet dat van de € 20.000,- jaarlijkse subsidie al gelijk bijna € 13.000,- terugvloeit naar de gemeente voor huisvesting, kun je je afvragen of dat wel eerlijk is. Creëer je dan niet al bij voorbaat een mislukking? Volgens de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) is er een richtbedrag van € 1,14 per huishouden beschikbaar voor de lokale omroepen. 98% van de gemeentes in Nederland bekostigt op die manier zijn lokale omroep, en 80% daarvan doet dat zelfs met een bedrag dat gelijk is aan of hoger dan het richtbedrag van de VNG. Dat betekent voor de VOS € 13.777,= huishoudens (2015) x € 1,14 = een bedrag van € 15.705,78. Een leuk bedrag, en onze gemeente lijkt dus wel heel gul met z’n subsidie van € 20.000,- Maar als daarvan dan vervolgens meteen € 13.000,- mag worden afgerekend aan de gemeente zelf voor huisvestingskosten, wie spekt wie dan eigenlijk? Of is het soms zo dat de huidige huisvesting gewoon te duur is en een te groot gat in het budget van de VOS slaat? Misschien moet er gekeken worden naar goedkopere huisvesting op een andere plek? Feit is in ieder geval dat de VOS volgens mij best vooruit wil; de kleine maar hardwerkende club van vrijwilligers werkt zich tien slagen in de rondte om de omroep in stand te houden maar de financiële situatie wordt steeds nijpender. ….…Hebt u al eens rondgekeken op de website van de VOS wat ze allemaal doen? (www.rtvos.nl) Als ik zo eens rondneus zie ik dat ze een heleboel activiteiten registreren en organiseren om de inwoners van ons mooie dorp op de hoogte te houden van al het nieuws en te betrekken bij allerlei zaken die van belang zijn voor de Valkenswaardse gemeenschap. Om maar eens wat te noemen: JoPo-dag, raadsvergaderingen, songfestival, bloemencorso, carnavalsmis, interviews met allerlei inwoners etc. Zij dragen daarmee dus een aardig steentje bij aan de bevordering van burgerparticipatie. Hee, dat is mooi! Want burgerparticipatie hebben we met z’n allen toch zo hoog in het vaandel staan? En de overheid wil toch ook zo graag meer burgerparticipatie? Gelukkig is gebleken tijdens de laatste raadsvergadering dat de gemeenteraad de activiteiten van de VOS ook erg waardeert en graag in stand wil houden. We zijn daarom erg benieuwd naar de plannen van de gemeenteraad en het college om de VOS te redden. En wellicht kunnen we straks dan over de VOS zeggen: en hij leefde nog lang en gelukkig……..

Ik weet het nog niet

Het is een prachtige lentedag. Genietend van de zon slenter ik over de Tienendreef naar Dommelen. Ik ben omringd door de schitterende natuur van het Dommeldal. Goed dat er gekozen is om het gebied tussen Lijsterbeslaan en Tienendreef niet vol te bouwen. De laatste weken zie ik op mijn wandelingen dat de gemeente veel nieuwe bomen aan het planten is. Overal zie je dat er gewerkt wordt, oude bomen rooien en nieuwe planten. De voorjaar schoonmaak is blijkbaar begonnen. Ook is de gemeente al enkele maanden bezig met het vervangen van de openbare verlichting. LED verlichting komt er. Het is een hele verbetering. Het is duurzamer en past in het beleid van transparantie. Nee we zijn goed bezig in Valkenswaard. Vlak voor de rotonde zie ik een groot verkiezingsbord staan. Een nieuw bord waarop je geen pamfletten meer kunt plakken. Die staan er keurig netjes op volgorde van lijstnummer al op. Het ziet er netjes uit. Niet meer rondrijden met lijm, ladder en aanhangwagen. Beter dan die houten borden waarop partijen hun pamflet over die van andere partijen plakten. Daarmee de minachting voor de andere partij aangevend en ook daarmee aangevend wat hun mening is over normen en waarden. Nee dit verkiezingsbord ziet er veel beter en veel netter uit. Woensdag is het zo ver. Dan mogen we gaan stemmen, ons democratisch recht gaan uitoefenen. De afgelopen weken zijn de verschillende politieke partijen hard in de weer om de gunst van kiezers voor zich te winnen. Altijd gaat het geweldig goed met Nederland zo vlak voor de verkiezingen. Bezuinigingen zijn dan niet meer nodig. Partijen strooien met vele miljarden, veelal zonder exact aan te geven waar het geld vandaan moet komen en wie het gaat betalen. De ene partij richt zich op het verbeteren van de zorg, de andere op de AOW leeftijd en weer andere op immigratie. Duizelig word je van de beloften, de niet controleerbare feiten, de veranderingen, de persoonlijke aanvallen. Het maakt partijen niet uit of ze met blote billen, fraude, bonnetjesaffaire of halve waarheden in de media komen.  Moe word ik van de uitsloverij van politici. Alles lijkt te zijn toegestaan als je maar in de kijker komt. Sommige partijen worden al uitgesloten terwijl anderen elkaar voorzichtig opzoeken. Honderden onderwerpen komen voorbij. Iedere partij heeft zijn eigen idee over hoe we zaken moeten oplossen in dit prachtige land. Het versterkt de gedachte dat we in de eenheid van ons land steeds meer verdeeld raken. Er kunnen toch geen 31 verschillende goede oplossingen voor een probleem zijn. Er is er toch veelal maar een de beste. Waarom zien die politici dat ook niet. Zij zijn toch de mensen met visie en de mogelijke toekomstige bestuurders van ons land. En woensdag mag ik uit die brij van informatie de voor mij beste partij kiezen. Aan de hand van beloften en plannen waarvan ik nu al weet dat ze niet waargemaakt zullen gaan worden. Waarvan ik nu al weet dat ik over enkele maanden een gevoel van teleurstelling heb. Toch ga ik stemmen omdat ik nog steeds denk dat mijn stem er toe doet. Alles op de koop toe nemend. En daarom denk ik dat in Valkenswaard de verkiezingscampagne voor de gemeenteraad ook al is begonnen. Ook hier zijn we nog een jaar verwijderd van de gemeenteraadsverkiezingen. Ook hier zien we het laatste jaar de politici zich krachtig uitspreken en zich afzetten tegen elkaar. Verschillen gaan maken. Staan dan ook de bomen en lampen in hetzelfde licht als de miljarden beloften van de landelijke politici. Over enkel maanden gaan ook lokale politici smijten met beloften en geld. Zaken die ze in de afgelopen 4 jaar hadden kunnen realiseren. Zo ook zal het na woensdag zijn. De meest onwaarschijnlijke coalitie wordt misschien wel samengesteld. Een coalitie die we niet wilden of niet verwacht hadden. De komende drie jaar zal het minder gaan met het land, maar er is een troost. Een jaar voor de volgende verkiezingen staan we er weer geweldig voor. Vertwijfeld loop ik terug naar Valkenswaard denkend aan al die miljoenen mensen die woensdag voor die hele moeilijke keuze staan. Veel wijsheid.

Jong en vooral onbevangen.

Donderdag was het weer raadsvergadering. Een nieuwe verordening voor de WMO stond op de agenda, na het onthutsende rapport van de Centrale Raad van Beroep. In de commissievergadering draaiden de verschillende partijen al om de hete brij heen. College en coalitiepartijen hadden er veel moeite mee ruiterlijk toe te geven dat de oude verordening niet zo best was.  Niemand wilde daar echt verantwoordelijkheid voor nemen. Ook een door de gemeente gevraagd onderzoek kwam niet ter sprake. Vóór de raadsvergadering demonstreerde de actiegroep Eindhovenseweg tegen het nieuw ingestelde vrachtwagenverbod op de Europalaan. Het Eindhovens Dagblad kopte al: “Valkenswaardse Soap gaat door”. Naar aanleiding van de ludieke actie van bewoners van de Eindhovenseweg werd er een motie vreemd van orde van de dag ingediend. Opvallend was dat vooral naar de in het verleden gemaakte afspraken werd verwezen en dat deze principieel en dominant blijken te zijn. Of het enige oplossing oplevert voor de bewoners aan Eindhovenseweg en Europalaan is nog maar de vraag. Blijkbaar zijn principes belangrijker dan praktische oplossingen. Blijkbaar tellen de inzichten en het meedenken van burgers nog niet mee.

Nee, dan de JOPO-dag met de leerlingen van Were-Di. Wat een verademing en onbevangenheid. Wie denkt dat deze jongeren niet maatschappelijk geëngageerd zijn heeft het gewoon mis. Wie denkt dat ze niet weten wat er leeft in hun dorp, heeft het gewoon mis. Ze weten precies waaraan we in Valkenswaard behoefte hebben. Ze benaderen het gewoon anders. Minder omslachtig en met minder gevoel voor theater. Onbevangen en recht door zee. Ze zijn bereid om te leren en te luisteren. Nemen zaken snel in zich op en vormen er meteen een mening over. Ongecompliceerd. De discussies met elkaar gaan ze niet uit de weg. Natuurlijk moeten ze nog veel leren en natuurlijk hebben ze nog geen grote ervaring. Ze beseffen best goed dat zij straks het stokje van ons moeten gaan overnemen. Zij erven wat wij ze nalaten. En daar zit het nou precies in. Wij denken in ‘zuilen’ en ‘partijen’ en veel vaker nog in problemen. Zij denken in ‘samen zoeken naar een oplossing’. Niet gaan voor je eigen belangen, maar voor het gemeenschappelijke belang. Als je voorstel onvoldoende draagvlak heeft en krijgt, dan meteen intrekken. Zoeken naar de beste oplossing en die steunen. Wat hebben ze tijdens de JOPO-dag hard gewerkt en veel geleerd die jongeren. Gewoon zeggen wat je vindt ook al is dat nog wat cru en ondoordacht. Maar je weet wel wat ze bedoelen. Het komt veel meer uit het hart dan uit het hoofd. De JOPO-raadsvergadering was een verademing. Heerlijk om jongeren te zien gaan voor hun project en hun idee. Prima hoe ze samen overleggen en tot een compromis komen. Eerlijk naar elkaar uitspreken wat ze voelen. Hoe zou de raadsvergadering van afgelopen donderdag er uit hebben gezien als die door dezelfde jongeren was gedaan? Dan was het WMO-rapport zeker ter tafel gekomen. Dan was daar een keihard oordeel over gegeven. En wat zouden de jongeren gedaan hebben met de Eindhovenseweg en Europalaan? Hoe zou Valkenswaard er dan uit hebben gezien? Was dan het bochtje naar rechts ook verlegd van de Europalaan naar de Eindhovenseweg? Onze jongeren zijn al behoorlijk op weg om de zaken over te gaan nemen. Alleen wij moeten nu plaats durven maken en ze de ruimte geven. Dan moet je er als politicus ook zijn op een JOPO-dag en de toekomstige bestuurders van ons land/dorp willen begeleiden en ervaringen met elkaar willen delen. Die link moet je willen en durven maken en hun eerlijke vragen ook eerlijk willen beantwoorden. De jongeren zijn er klaar voor en gaan straks hun eigen platform kiezen om ons land/dorp te besturen. Zorg dat je er bij bent, want ze lopen je net zo gemakkelijk voorbij.

 

Ja wij kunnen dat!

De eerste maand is al voorbij. De tijd gaat vlug. Over 1 maand zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer en over 13 maanden zijn er gemeenteraadsverkiezingen. We hebben dan de gelegenheid het politieke landschap te veranderen als we dat willen. In de aanloop daartoe is het van belang eens na te denken wat we hebben en wat we eigenlijk willen. Nu zullen stemmen van de inwoners van Valkenswaard niet echt het verschil maken voor de zetelverdeling in ons parlement, maar toch. Iedere stem telt. Het is een belangrijk democratisch recht dat we in ons land vrije verkiezingen hebben. Daarvan moeten we ook gebruik maken. Dat moeten we ook doen bij de verkiezingen voor onze gemeenteraad. Maar dan moeten we wil weten wat we willen en waar we met ons dorp naar toe willen. Iedereen heeft daar een eigen verantwoordelijkheid in. Kom steek je handen uit de mouwen en begin. De horeca zou kunnen beginnen om beter te gaan samenwerken. Duidelijk maken wat ze eigenlijk willen en hoe ze dat willen bereiken. Het oude dorpsgezicht terug? Nadenken over de wandelboulevard en verkeersarme Markt en Eindhovenseweg. Hoe ga je daar op inspelen zonder steeds naar de gemeente te kijken. De winkeliers zouden kunnen nadenken over een mooi en compact winkelcentrum. Een verkeersarme omgeving met een diversiteit aan winkels. In de Kerverij een Foodstore met 15 pop-up restaurants. Willen we wel of niet onze regiofunctie terug? Niet kijken wat de gemeente gaat doen maar zelf proactief aan de slag gaan. Niet afhankelijk van ideeën van ambtenaren en politiek maar zelf zeggen wat je wilt en het ook gaan realiseren. Onze inwoners moeten er rekening mee gaan houden dat de gemeente steeds minder voor hen zal gaan zorgen. Ze zullen steeds meer zelf moeten gaan organiseren en voor zichzelf moeten gaan zorgen. Hoe gaan we dat doen? Wat willen we in de wijken en buurten? Is dat afhankelijk van een groep vrijwilligers of willen we zelf ook iets gaan doen. Maak je los van organisaties die er alleen maar zijn om zichzelf in stand te houden. Bedenk nieuwe vormen van samen leven in ons dorp en maak daar waar nodig gebruik van instituten. Hoe willen we als samenleving de verantwoordelijkheid dragen over elkaar. Samen maken we dit dorp leefbaar, veilig en zorgzaam. Soms hebben we daar de gemeente voor nodig, vaak kunnen we het zelf veel beter. De ambtenaren zouden meer moeten luisteren naar de inwoners. We weten zelf veel beter wat goed is voor ons dorp. Ambtenaren moeten weer dienaren worden. Dienaren die ons helpen in ons streven om ons dorp beter te maken. Dienaren die ons dorp kennen en daar ook wonen. Dat kunnen ze alleen als wij weten wat we willen en daarover ook echte vragen stellen. We moeten in ons dorp af van de bobo’s. De kleine groep mensen die de dienst uit lijken te maken. Maar daarvoor moeten we wel zelf iets gaan doen. De handen uit de mouwen en niet achter de geraniums blijven zitten. De lokale politiek zal iedere dag moeten luisteren naar de inwoners en niet een keer in de vier jaar. Weg met de steeds terugkerende tegenstellingen. Weg met het steeds veranderen van de werkelijkheid. Begin met openheid, eerlijkheid en transparantie. Begin met iedere dag te vechten voor het terugkrijgen van het vertrouwen. Kies voor het krijgen van een breed draagvlak. Dat is anders dan het halen van stemmen. Beloof liever niks en werk met iedereen samen. We moeten echt allemaal bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. Er komen andere tijden aan en die verandering kunnen we zelf doen of we kunnen het laten doen. Als inwoners zouden we ons de regie niet uit handen moeten laten nemen. En ja in Valkenswaard kunnen we dat als we het ook echt willen! De veranderingen beginnen bij jezelf en beginnen nu.

Politiek Café Valkenswaard.

‘Welkom in de Brainportregio’

Ondanks het feit van het merendeel hamerstukken, werd de raadsvergadering  toch nog een enerverende avond. Via twitter kwamen er allerlei berichten binnen over schorsingen, amendementen en moties. Het werd nog spannend, het ging natuurlijk ook ergens over, vrachtverbod op de Europalaan. En die zou toch de Eindhovenseweg ontlasten. Nou mooi niet, Raad van State, een verbod!.  Sommige partijen hadden het over ‘je houden aan afspraken’, andere partijen zagen nog wel mogelijkheden om daar weer een beetje onderuit te komen. Er was er ook een die zei, dat het niet ons probleem is, maar van de provincie. Ja, zo kun je het ook zien, maar intussen schieten de bewoners van de Eindhovenseweg er niets mee op. Wat het meest verbazend is, dat 2 jaar geleden al is aangegeven dat  het verbod er zou komen; dus niet zeuren, dan maar wat langer in het fijnstof zitten. De Europalaan lijkt wel tot heilige grond verklaard, alleen naar kijken, niet aankomen. Nee geen sterk stukje van de raad om er gezamenlijk uit te komen.

Misschien kunnen we ons maar beter richten op onze Brainportregio. Daar zit pit in! De regio wordt wel eens vergeleken met de regio rond de baai van St. Francisco, Silicon Valley, een zeer innovatieve en productieve regio. Als je daar aan mensen vraagt waar ze vandaan komen dan zeggen ze: “uit Silicon Valley, onze regio”. Maar dat kenden we ook in Nederland. Dertig jaar geleden kwam je uit het Westland en niet uit Poeldijk. In onze regio hebben we het daar niet zo over. Niemand zegt hier dat hij uit de Brainportregio komt. Vreemd eigenlijk want de Brainportregio kennen ze in Europa veel beter dan , Veldhoven of Valkenswaard. Brainportregio is ‘booming’ met een mooi Engels woord. Deze regio is door haar unieke samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid zeer dynamisch bijna explosief en kent een geweldige groei met grote en kleine vaak gespecialiseerde ondernemingen en enthousiaste en charismatische ondernemers. Daar zijn we trots op, toch! Ondernemers uit Valkenswaard voelen zich verbonden met Brainport. Onze gemeente schrijft enige betrokkenheid met Brainport ook in een economische beleidsnota. Zijn we nu als bewoners van de steden en dorpen blij en enthousiast dat we in deze Brainportregio wonen? Nee, aan onze gemeente grenzen worden we welkom geheten met banieren als ‘Veelzijdig Valkenswaard’ of ‘This is Eindhoven’. Er is alleen sterke aandacht voor de eigen gemeente, meer groen of gratis parkeren krijgt meer aandacht. Toch zorgt deze Brainportregio voor de toekomst van onze kinderen, werkgelegenheid, ontwikkeling agrarische sector, innovatie op medisch terrein, ontspanning, en toerisme. Daar wil je toch deel van uit maken, of je nu ondernemer of inwoner bent. Men verwacht dat deze regio de komende jaren zal uitgroeien naar de snelst groeiende regionale economie in Nederland. Na veel ‘trommelgeroffel, van enkele grote ondernemers uit de Brainportregio, ging Den Haag overstag. Brainport mocht ook mainport heten. “En nou niet moeilijk doen”, zeiden ze in Den Haag. Wat een toekomst heeft onze regio! Tijd om dat met z’n allen uit te dragen. Komend van Achel of Neerpelt over de N69 wapperen binnenkort bij de grens de banieren ‘Welkom in de innovatieve veelzijdige Brainportregio”. En ook langs de nieuwe westparalel N69 komen straks grote borden met: “welkom in de Brainportregio”. Wellicht dat de innovatieve kracht van de Brainportregio met diverse innovatie op het terrein van mobiliteit, zorg, agrarische sector onze lokale ‘groen en parkeer perikelen’ snel zullen oplossen en dat we naar de toekomst toe fantastisch kunnen samen wonen, samen leven, zelfs op de Eindhovenseweg en Europalaan. Mensen wordt eens creatief, geloof in elkaar en zoek naar oplossingen op korte en lange termijn en blijf niet hangen in papieren stellingen.

Politiek Café Valkenswaard

 

 

 

Het beste voor 2017

Daar sta ik dan. De eerste dagen van het nieuwe jaar waaien door mijn nog troebele hersenen. Het waren zware dagen zo van Kerstmis tot Driekoningen. Bijna iedere dag wel een feestje of een receptie. En iedereen wenst elkaar het beste voor 2017 en vooral een goede gezondheid. Ja wie wil dat nu allemaal niet. Het was een bewogen jaar 2016. Wat hebben we elkaar toch allemaal aangedaan. Was dat het beste wat we elkaar hebben gewenst in 2016. Gaat dat dan ook in 2017 zo? Ik kijk om me heen en zie veranderingen in 2017 op me af komen. De Antoniuskerk tegenover me zal veranderen in een wooncomplex. Het oude postkantoor aan de Valkenierstraat wordt een appartementencomplex. De Europalaan is na 10 jaar en vele miljoenen eindelijk klaar. De Eindhovenseweg wordt eenrichtingsverkeer. De Markt een grote wandelboulevard. Het marktplein blijft een kale vlakte waar je water kunt halen. Er mogen geen vrachtwagens rijden tussen de Leenderweg en de Zuidelijke Randweg. Het appartementencomplex bij het Sprengertje ontvangt zijn eerste bewoners. Ik zie het Bloemencorso door de Beelmanstraat trekken op de tonen van de Efteling. Alle toegangswegen zijn bezaaid met grote betonnen blokken voor de veiligheid. Een gepantserde container als beleidscentrum staat bij het gemeentehuis. Valkenswaard beweegt zich snel naar 2020. Ik zie de grote verkiezingsborden met de foto’s of logo’s van de landelijke partijen. Ik denk aan de vele beloftes die ze me doen en waarvan ik nu al weet dat ze niet worden nagekomen. Ik denk aan de mensen in ons dorp die steeds meer vergrijzen. De Valkenswaardenaar wordt steeds witter en kaler. Wat moeten we van 2017 maken? “Het beste” zeiden we enkele dagen geleden. Nou dan moeten we als inwoners de handen uit de mouwen steken. Aan de slag gaan. Zeggen wat en hoe we het willen. Ons organiseren en zeggen hoe we het willen hebben. We moeten zelf mee gaan denken en doen. We laten toch niet het beste door anderen maken. Dat willen we zelf doen. Kom op kasteleins en winkeliers. Niet klagen over de afgesloten Eindhovenseweg. Verzin nieuwe dingen om klanten te trekken en te houden. Niet allemaal naar een ander wijzen, maar kijken wat je zelf kunt verbeteren. We willen het beste in 2017. De beste weekmarkt, de beste musea, de beste winkelstraat, het beste centrum, het beste bestuur. We hebben recht op het beste want Valkenswaard is van ons. We willen groen in het dorp. Bankjes om te rusten, parken en wandelpromenades, elektrische motorsport op het Eurocircuit. We willen geen doorgaand verkeer in het centrum en geen vrachtverkeer over de Eindhovenseweg. We willen wandelpaden en fietspaden in de Groote Heide. Een grote nieuwe sporthal en meerdere hotels. We willen de winterterrassen weg en de oude gevels terug. Betrokken en kundige wethouders met dossierkennis en visie.  Dat is het beste! Ja, maar wat is er dan van ons dorp geworden? De beste slaapstad onder Eindhoven? Is dat echt wel het beste? Duidelijk is dat we samen vorm moeten geven aan ons dorp. Maar samen wil ook zeggen dat je zelf mee moet doen om veranderingen teweeg te brengen. We gaan er dit jaar het beste van maken. We kiezen dit jaar het beste parlement en krijgen dus de beste regering. We gaan initiatieven bedenken en voorleggen aan de gemeente. Burgerinitiatieven. Bottom up werken. Bestuurders confronteren met hun eigen beleid. We gaan ons laten horen want we willen het beste. Ik denk aan ons dorp: “wat zal het beste zijn in 2017?”

Politiek Café Valkenswaard

“Wij klappen met onze handen in onze zakken”

Op de lokale VOS TV was de afgelopen weken een discussie te zien over innovatie. Aan tafel zaten twee industriële ondernemers uit Valkenswaard,  directeur van Brainport en een inwoner van Valkenswaard die als journalist veel aandacht besteedt aan  innovaties in de Brainport regio. Op de vraag of er op het Valkenswaardse industrieterrein innovaties  plaatsvonden,  reageerde men verontwaardigd positief. Hoe kon daar nu aan getwijfeld worden?   Snel werden enkele voorbeelden genoemd. Ik moet zeggen dat ik de innovaties niet zo kon volgen, maar op het Valkenswaards industrieterrein gebeuren zaken waar de meeste Valkenswaardenaren geen weet van hebben. Dat was vroeger wel anders. Als je dan vroeg “Wat weet u van Valkenswaard?”, dan zei men, sigaren, striepers, MCB, Smeva  en misschien ook nog valkeniers. Maar het was duidelijk. Dat is nu niet meer zo. Hoe komt dat toch? Ja, de ondernemers zeiden:  “Ach we zijn wat bescheiden. We timmeren niet zo aan de weg”.  Een ander zei: “Ja wij zitten op onze handen, we maken niet zoveel lawaai over wat we allemaal doen”. Gek eigenlijk. Je leest ook weinig in de regionale en lokale media over de industriële innovatieve activiteiten in Valkenswaard. Wel als er weer een fietspad wordt geopend of een nieuwe wandelroute is ontwikkeld. Zouden we niet trots moeten zijn op onze Valkenswaardse industrie? Natuurlijk, het is een typisch Nederlandse eigenschap om maar heel ‘gewoon’ te doen en zeker niet te hoog van de toren te blazen. Ik vraag me dan wel  af of ze daar in Amsterdam of Rotterdam ook zo’n last van hebben?  De Valkenswaardse ondernemers dachten dat het misschien een goed idee zou zijn om promotiefilmpjes te maken. Misschien helpt dat.  Al enige tijd wordt er door de Valkenswaardse industriëlen gemopperd dat de gemeente in haar economisch beleid zo weinig aandacht besteedt aan de industrie in Valkenswaard. Maar zie, komende raadsvergadering(donderdag 22 dec.) ligt het economisch beleid als agendapunt op tafel. Daarin zullen toch wel enige verstandige en bemoedigende zaken worden vermeld. Diverse raadsleden hoor ik mompelen, hamerstuk, verplicht nummer. Maar de inhoud is echt niet bedoeld om de Valkenswaardse industrie een boost te geven. Slechts voor een enkeling in de raad was de nota economisch beleid 2017-2020 aanleiding er iets over te zeggen. De voorzitter van de grootste coalitie partij begon te zeggen dat hij het een goede nota vond. Maar als hij er toch een opmerking over zou mogen maken, dan zou het wel wat proactiever mogen zijn. Zou men in de raad begrijpen wat hij daarmee wilde zeggen? Zou hij bedoeld hebben dat hij vindt dat de gemeente in het economische beleid meer het voortouw zou moeten nemen? Dat moet voor onze industriële ondernemers als muziek in de oren klinken. Een gemeente die de ontwikkelingen in de gaten heeft en kansen ziet voor de industrie en die ook nog faciliteert. Zou dit echt zijn wat hij bedoelde? Zou een mooie opsteker zijn, zo aan het eind van het jaar. Hoewel, het lijkt toch meer in de Valkenswaardse genen te zitten om vooral te reageren en niet te ‘ageren’ Gemeente wacht op acties en dan gaat men reageren.  Misschien wilde hij zeggen dat de inwoners en ondernemers meer verwachten van een gemeente. Dat de mensen die afwachtende houding niet meer ‘pikken’. Zij willen het voortouw nemen. Dat willen de inwoners en zeker de ondernemers ook! De burgers willen aan zet, ook in Valkenswaard. Wij wensen u een verlicht en een proactief 2017.

 

Politiek Café Valkenswaard

Politieke Café’s
14 februari 2017: Lijsttrekkersdebat o.l.v. Lucas van Houtert in Stadscafé "De Senaat". Televisie: 11-03-2017: JOPO-dag. 22-04-2017: twee fracties gemeenteraad. 28-10-2017: twee fracties gemeenteraad. 25-11-2017: twee fracties gemeenteraad. 24-02-2018: zes fracties gemeenteraad. Radio: voorlopige uitzenddata: 11-09-2017, 23-10-2017, 13-11-2017, 11-12-2017, 15-01-2018, 12-02-2018.
June 2017
S M T W T F S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930