Impressie JOPO-uitzending.

U kunt de uitzendingen van het PCV hieronder terugkijken.

www.youtube.com/vostelevisie en www.rtvos.nl.

Politiek Café Valkenswaard maakt politieke televisie:

Ook zullen wij doorgaan met de televisieuitzendingen via de lokale omroep VOS en deze debatten publiceren op internet. Dit jaar willen wij  drie uitzendingen maken voor de zes raadsfracties in onze gemeenteraad. In iedere uitzending twee fracties. Kort voor de verkiezingen in 2018 zal er een opname zijn waaraan alle zes de fracties kunnen deelnemen. Omdat het een verschil maakt of je in de eerste of de derde uitzending zit, zal er geloot worden voor deelname. Deze loting zal gebeuren door een onafhankelijke derde persoon. De opnamen zijn allemaal in de bovenfoyer van de Hofnar en beginnen om 11.00 uur. Het zijn semi-live opnamen, hetgeen wil zeggen dat er nagenoeg geen montage zal plaatsvinden.

De opname data voor televisie zijn:

 • Zaterdag 18 maart 2017               (JOPO-dag)
 • Zaterdag 22 april 2017                 (twee fracties gemeenteraad)
 • Zaterdag 28 oktober 2017           (twee fracties gemeenteraad)
 • Zaterdag 25 november 2017       (twee fracties gemeenteraad)
 • Zaterdag 24 februari 2018           (zes fracties gemeenteraad)

Wij hopen dat u wilt deelnemen aan deze opnamen als een opmaat naar de lokale verkiezingen. Bij deze opnamen zal steeds een plaats worden gereserveerd voor jongeren.

Politiek Café Valkenswaard gaat ook radio maken.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 gaan wij als Politiek Café Valkenswaard een radioprogramma maken. Dit programma heeft tot doel een raadslid uit onze gemeenteraad in de schijnwerpers te zetten. Dit programma zal GEEN debat programma worden, maar als doel hebben ideëen en achtergronden van een raadslid, zijn werk en zijn partij aan de luisteraars uit te leggen. Het programma zal live worden uitgezonden van 19.00 uur tot 21.00 uur op een maandagavond.

Wij hebben vergaande overstemming met VOS radio over het format en de uitzenddata. VOS radio zal ons faciliteren om het programma uit te zenden terwijl wij verantwoordelijk blijven voor de inhoud van het programma.

De voorlopige uitzenddata zijn:

 • Maandag 11 september 2017
 • Maandag 23 oktober 2017
 • Maandag 13 november 2017
 • Maandag 11 december 2017
 • Maandag 15 januari 2018
 • Maandag 12 februari 2018

Voor deze uitzendingen zal eveneens geloot worden. Ook aan dit programma kunnen jongeren van Were Di deelnemen / participeren als technicus. De opleiding wordt door VOS radio verzorgd.

In februari 2018 hebben wij het voornemen om ook nog een debat in de Senaat te organiseren. Dit debat zal helemaal in het teken staan van de lokale politiek.