Debat

Het debat in de foyer van de Hofnar van aanstaande zaterdag (4 november) komt helaas te vervallen!!

Openheid van (politieke) zaken.

Mooie titel, openheid van politieke zaken. Want dat is waar wij, als Politiek Café Valkenswaard voor staan. De laatste tijd bereiken ons diverse geluiden over het PCV, voornamelijk met de strekking dat wij niet onafhankelijk zouden zijn. En dat, beste mensen, is nou juist wat wij zo hoog in het vaandel hebben staan. Daar worden wij nou echt een beetje naar van, dat mogen jullie best weten! Politiek Café Valkenswaard bestaat uit een clubje enthousiaste mensen (6 mannen, 2 vrouwen) die zich met enorm veel plezier verdiepen ín en bezig zijn mét de lokale politiek. En de reden hiervoor is heel simpel: wij houden van Valkenswaard en willen net zoals u dat in Valkenswaard dingen goed gaan! Dat er een beetje op het geld wordt gelet, dat ons dorp aantrekkelijk is, dat er voldoende goede voorzieningen zijn, nou eigenlijk gewoon dat zoveel mogelijk mensen zich hier thuis voelen! Wij proberen dat onder de aandacht te brengen van onze inwoners met als doel het voor iedereen beter te maken en zeer zeker niet om bepaalde mensen of groeperingen af te kraken of uit te sluiten. Sterker nog, wij vinden het júist zo belangrijk om alle belanghebbenden te belichten en te benaderen en hopen heel erg dat wij een klein steentje kunnen bijdragen aan het toegankelijker en transparanter maken van de politiek. Wij willen de kloof tussen politiek en inwoners kleiner maken en de politiek dichter bij de mensen brengen, en daarbij zijn voor ons alle politieke partijen, politici, raadsleden, inwoners, bedrijven etc. etc. van even grote waarde. Er zijn dus géén uitzonderingen of voorkeuren! Natuurlijk hebben de diverse leden van het PCV hun eigen politieke kleur, maar dat is redelijk logisch, die heeft iedereen. Bovendien is die van onze leden zo divers dat je daar onmogelijk één kleur van kunt maken! Verder kan ik u melden dat wij dit puur als hobby doen, zonder verdere belangen en zonder enige (financiële) steun. Geen enkele subsidie of sponsoring wordt hiervoor aangewend. Kort samengevat: wij doen dit geheel op eigen kracht, eigen initiatief en uit eigen middelen. Wij willen graag onafhankelijk, belangeloos en (positief) kritisch kunnen zijn én blijven en hopen de mensen in Valkenswaard nog lang aan het denken te zetten over hoe we ons dorp Valkenswaard nog mooier en beter kunnen maken zodat het voor iedereen een fijne plek is om te wonen en werken!

De leden van het Politiek Café Valkenswaard.

 

En voor die mensen die openheid willen over wie wij zijn: op onze website (www.politiekcafevalkenswaard.nl) is al jaren te vinden wie wij zijn en waar we zoal mee bezig zijn.

Werk aan de Winkels!

Jippie! Het kernwinkelgebied van Valkenswaard (Corridor, Richterpad, Carillonplein, Kerverijplein) wordt aangepakt en krijgt een grote opknapbeurt. Fijn voor de ondernemers in het centrum, want die hebben het niet meer zo gemakkelijk als vroeger. Nieuwe bestrating, meer bomen en meer bankjes. Aan de mooie plaatjes op de gemeentelijke website te zien gaat het prachtig worden. Her en der kun je al zien dat het vorm begint te krijgen. Wat wél weer jammer is, is dat het op diverse plaatsen ten koste gaat van parkeerplekken. Parkeerplekken die overigens nog lang niet allemaal gratis zijn. Aan één kant begrijpelijk want daar kan de gemeente veel geld mee ophalen; aan de andere kant onbegrijpelijk omdat men zo graag een levendig en bruisend centrum terug wil. Alle beetjes helpen, toch? En ach, gezien de berichtgeving dat het op financieel gebied zo goed gaat met ons dorp kan men dat gat vast wel weer dichten met geld uit een ander potje. Een andere, onlangs in het leven geroepen maatregel door de gemeente is het gevelverbeteringsfonds. Onze winkeliers (de winkelpand eigenaren) kunnen de komende 4 jaar subsidie aanvragen voor verbetering van de gevels van hun panden om het winkelcentrum een aantrekkelijkere uitstraling te geven. Hoe mooi zou het nu zijn als de gemeente hier een regisserende rol op zich zou nemen zodat er straks ook sprake is van een visuele eenheid. En i.p.v. een duur extern bureau hiervoor in te schakelen: misschien een leuk onderzoeksproject voor bv. HBO-studenten. Keertje contacten met Fontys ofzo? Kost weinig of niets en levert waarschijnlijk nieuwe, frisse ideeën op. Zij blij, wij blij! Want het kost ons niets als inwoners! Als dan ook de eigenaren van de (leegstaande) winkelpanden hun steentje bijdragen wordt het vast een beetje beter. Wat trouwens ook een idee is: in België kent men een zogenaamde leegstandsbelasting, als men die in zou voeren na ongeveer een half jaar leegstand kan dat mogelijk ook een positief effect hebben. Er zijn best wel (startende) ondernemers die graag in het centrum willen zitten maar de huidige huurprijzen zijn bijna niet meer op te brengen. Je kunt je winkelpand toch beter verhuren tegen een (tijdelijk) lagere huurprijs dan dat het jarenlang leegstaat? We lezen overal dat de economie aantrekt, en zeker hier in de regio, dus met de juiste maatregelen en betrokkenheid moet het toch een keer goedkomen? Daar ligt trouwens ook een mooie taak voor al die stichtingen en verenigingen als City Marketing en Centrum Management. Met de tientallen duizenden euro’s subsidie die zij ontvangen moeten ze toch in staat zijn dit voor elkaar te krijgen. De winkeliers moeten dan wel allemaal meedoen, samen staan ze immers sterk! Wij als inwoners moeten ook eens goed nadenken wat voor centrum we eigenlijk willen. Groot of klein? En hoeveel lokaal belastinggeld mag dat kosten? Welke prioriteiten liggen er? Een nieuw centrum biedt nieuwe kansen. Om die nieuwe kansen maximaal te benutten moet je vooral goed luisteren naar je klanten. Terwijl de pakketdiensten door de straten rijden om de via internet gekochte artikelen af te leveren wordt het steeds stiller in ons centrum. Wat voor soort winkels willen we eigenlijk in ons centrum?  Subsidie voor de gevels? Is dat de oplossing? Misschien kunnen de winkeliers alle reclameborden weghalen die midden op het trottoir staan. Misschien komen dan de mensen met rollators, kinderwagens  en rolstoelen weer graag in het centrum shoppen! Misschien is dan een gevel subsidie niet nodig en wordt het toch gezellig druk in ons centrum.

Komt tijd, komt (een nieuwe) raad!

Zo zo, er wordt flink gewerkt in Valkenswaard. Wegen, pleinen, parkeerplaatsen, het lijkt wel haast of alles ineens op de schop gaat. En ook allemaal tegelijk…….benieuwd wat dat straks weer voor chaos op gaat leveren wanneer de regen en de blaadjes gaan vallen of, erger nog, de eerste sneeuwvlok neer dwarrelt. Toch is het goed voor ons dorp dat er weer eens iets positiefs gebeurt, want een beetje reuring daar zijn onze inwoners wel aan toe. Af en toe bekruipt ons het gevoel dat alles stilstaat; zelfs de lokale politiek houdt zich opvallend rustig. Niks meer te doen? Doorschuiven? Geen besluiten die genomen hoeven te worden? Of zijn ze stiekem bang om het achterste van hun tong te laten zien. Angst daarop afgerekend te worden bij de Gemeenteraad Verkiezingen op 21 maart 2018? Het lijkt dan misschien rustig in de lokale politiek maar niets is minder waar. Op de achtergrond speelt al van alles in de aanloop naar deze verkiezingen. Verkiezingsprogramma’s worden met veel aandacht opgesteld. En dan natuurlijk het samenstellen van de kieslijst. Beter gezegd: welk poppetje komt op welke plek? Want dat is toch iedere 4 jaar weer een gepuzzel en gesteggel! Blijft de huidige fractieleider wel op een staan? Wie moet van de lijst af en wie moet heel hoog komen te staan. Binnen de verschillende politieke partijen bepalen een handvol Valkenswaardse mensen de volgorde. Een volgorde die vaak gestoeld is op populariteit. Het lijkt er op dat bekendheid meer doorslaggevend is dan kunde. Het samenstellen van een kieslijst is vooral ook bedoeld om stemkanonnen zo hoog mogelijk te zetten. Veel stemmen geven immers meer macht. Nou dat weten die stemkanonnen natuurlijk ook. Ze willen er natuurlijk ook iets voor terug zien. Een prominente plaats op de lijst of een wethouderszetel. Veel is voor de verkiezingen al besloten. Een andere belangrijke vraag: wat gaan ze dit keer weer allemaal beloven om de kiezer voor zich te winnen? Zal het deze keer over de zorg of de economie gaan? Of kijken we wat de partijen gedaan hebben op het gebied van verkeer, Eindhovenseweg en Europalaan. Over een half jaar is het al zover, dan weten we hoe de nieuwe gemeenteraad eruit gaat zien en hoe het nieuwe college gevormd gaat worden. Spannend! Zeker ook met de potentiële nieuwkomer 50Plus. Bij de laatste landelijke verkiezingen hebben zij het in Valkenswaard in ieder geval goed gedaan. Zij zouden zomaar nog eens voor een verrassing kunnen zorgen ten koste van de al zittende partijen in de gemeenteraad. En wie weet meldt zich in de tussentijd nóg wel een nieuwkomer. Je weet maar nooit…… Hoe dan ook, het komende halfjaar wordt een druk halfjaar voor de (kandidaat) raadsleden. Drukke agenda’s vól campagne activiteiten met als hoogtepunt natuurlijk de avond van 21 maart 2018! Ook het Politiek Café Valkenswaard draagt graag een steentje bij aan het informeren van onze inwoners zodat zij straks een weloverwogen keuze kunnen maken. En dát is belangrijk, want als je invloed wilt hebben dan zal je je stem moeten laten horen! Wij zien u graag op 28 oktober, 25 november, 24 februari en/of 18 maart bij onze activiteiten t.b.v. de verkiezingen, check onze website voor actuele berichten hierover: www.politiekcafevalkenswaard.nl

   Valkenswaard 4.0 ?

‘Striepers en Strieperinnekes’! Nee, het is nog geen carnaval; was het maar zo’n feestje…….wij maken ons eigenlijk een beetje zorgen. Niet om het carnaval want dat blijft vast wel bestaan, maar meer om dát wat Valkenswaard groot heeft gemaakt: de maakindustrie. Striepen is afkomstig uit de sigarenindustrie, die in Valkenswaard ooit zo bloeide en aan vele inwoners en ver daarbuiten werk verschafte. Kunt u het zich nog herinneren? De Hofnar, Willem II, allemaal allang verdwenen uit ons dorp! En dat in een tijd waarin roken nog lang niet vies, ongezond, duur en slecht was! Er zijn meerdere bedrijven die inmiddels hun productie en personeel in Valkenswaard hebben ingekrompen: MCB, Dommelsch en Brabantia bijvoorbeeld. Deze van oudsher Valkenswaardse bedrijven hebben hun productie reeds gedeeltelijk verplaatst of aangepast om uiteenlopende redenen: logistiek, personeelskosten, robotisering, geen ruimte voor groei/uitbreiding. Heeft u de Toekomstvisie 2030 én het actuele Economische Actie Programma van onze gemeente ook gelezen? Mooi om kennis van te nemen, en nóg mooier zou het zijn als het allemaal gaat lukken. ‘Werken’ is hierin één van de vijf thema’s, en daarin wordt vooral gesproken over de vrijetijdssector en over Brainport. Over dat eerste hebben we een tijdje terug al eens geschreven, de gemeente zet vol in op de vrijetijdseconomie met o.a. meer recreatieverblijfsmogelijkheden, en De Groote Heide. Daar gaat het hier niet om. Maar die andere pijler, Brainport, die is natuurlijk erg belangrijk in onze regio. En natúúrlijk wil Valkenswaard daarvan mee profiteren, geef ze eens ongelijk! Maar dan is er wel enorm veel werk aan de winkel. En hoewel de reeds gevestigde ondernemers zich hier ook sterk voor maken (hulde aan het VICV), is het ook van belang om nieuwe nationale én internationale bedrijven naar Valkenswaard te lokken, maar hoe doe je dat? Hoe creëer je een aantrekkelijk vestigingsklimaat? Hoe interesseer je bedrijven voor groei en vestiging in ons dorp? Door een goede infrastructuur en bereikbaarheid? Door nieuwe bedrijventerreinen? Door goede OV-verbindingen? Door goede scholen, sportaccomodaties en andere voorzieningen? Door een Brainportuitstraling op de huidige bedrijventerreinen? Allemaal waar natuurlijk, maar het begint toch met voldoende ruimte en mogelijkheden voor huidige en toekomstige bedrijven! Het bestuur is er in ieder geval nog niet in geslaagd. Dus als je dan in het Economisch Beleidsprogramma 2017-2020 van de gemeente de volgende zin leest: ‘De gemeente heeft thans zelf géén uitgeefbare gronden, die er elders in de regio volop zijn’ dan word je daar toch een tikkeltje triest van.

Valkenswaard 4.0 is nog erg ver weg!

Afsluiting lokale verkiezingsstrijd bij ‘Politiek Café Valkenswaard’.

De verkiezingsstrijd voor de Valkenswaardse gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 wordt afgesloten met het lijsttrekkersdebat van Politiek Café Valkenswaard. Deze laatste debatbijeenkomst voor de verkiezingen vindt plaats op zondag 18 maart 2018 in Cultureel Centrum Carolus in Valkenswaard.

Het thema van het lijsttrekkersdebat is: “Valkenswaard staat stil bij…Kiezen”. De bedoeling is dat de vertegenwoordigers van de deelnemende politieke partijen tijdens dit debat duidelijk maken hoe zij met hun partij het aanzien van Valkenswaard de komende vier jaren gestalte gaan geven. Voor dit lijsttrekkersdebat van Politiek Café Valkenswaard worden uitgenodigd alle lijsttrekkers van de aan de verkiezingen deelnemende partijen. Deze bijeenkomst staat onder leiding van Politiek Café Valkenswaard met een gastpresentator.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zijn er ook nog drie momenten waarop in samenwerking met de Valkenswaardse lokale omroep VOS tv-opnamen gemaakt worden van een debat. Daarvoor worden steeds verschillende lijsttrekkers uitgenodigd. Over de precieze invulling daarvan wordt u later nadert geïnformeerd. De data waarop de opnamen plaatsvinden zijn 28 okt., 25 nov. en 24 februari. De momenten van uitzending worden nader bepaald.

Het lijsttrekkersdebat van Politiek Café Valkenswaard in Cultureel Centrum Carolus aan de Oranje Nassaustraat 8A in Valkenswaard begint om 11.00 uur en eindigt om 13.00 uur.  De toegang is gratis.

Kennis en kunde

De vakantie is voorbij voor veel van onze gemeenteraadsleden. De fracties moeten weer aan de slag, want op 21 maart 2018 zijn de verkiezingen voor onze lokale volksvertegenwoordigers. De campagne moet worden opgestart. De landelijke partijen krijgen veel informatie kant en klaar aangeleverd van het partijbureau, maar de lokale partijen moeten zelf hun programma schrijven. Het worden drukke maanden voor hen. Veel aandacht zal er komen te liggen op de verschillende belangrijke onderdelen als zorg, economie en toekomstvisie. Ook belangrijk is welke poppetjes er worden ingevuld. Wie komen waar op de kieslijst en wie worden straks onze wethouders. Over dat laatste word vaak heel geheimzinnig gedaan. Alle wethouders willen graag een nieuwe periode van 4 jaar besturen. De redenen daarvoor zijn heel divers. Volmaken van je pensioengeld, status, sociale betrokkenheid, een baan hebben. Maar het besturen van Valkenswaard is veranderd. Kon je vroeger nog zonder enige opleiding wethouder worden, nu wordt er toch wel iets meer van je verwacht. Je kunt je afvragen of de huidige bestuurders nog wel voldoende kundig zijn om een stad te besturen? Is de tijd niet aangebroken dat een bestuurder vooral ook kennis van zaken moet hebben over zijn portefeuille. Immers de begroting van Valkenswaard is meer dan 60 miljoen euro groot. Dat bekwaam beheren, vraagt meer dan alleen maar lid zijn van een politieke partij! Kijkend naar onze gemeente zie je ingehuurde interim managers, maar ook meer werknemers, met meer bagage dan een bestuurder. Is dat eigenlijk wel verantwoord? Hoe liggen dan de verhoudingen? Een wethouder neemt besluiten ook kijkend naar zijn kiezers. Soms rationeel, soms emotioneel. Is het nog wel langer verantwoord om wethouders te kiezen zonder voldoende kennis en kunde op hun vakgebied? Kan een wethouder dan zijn eigen visie in zijn beleid leggen zonder te worden teruggefloten door zijn ambtenaren of partijgenoten. In de afgelopen vier jaar werd er veelal bestuurd op aangeven van wat de gemeenteraad voorschreef. Vaak hoorde je de opmerking: “Als uw Raad dat wil doen we dat”. Maar waar staan de wethouders dan voor? Past wat de gemeenteraad zegt wel in hun beleid? En ben je bereid daarvoor de confrontatie aan te gaan. Wethouder zijn in onze gemeente lijkt een fluitje van een cent. Zolang je wordt gesteund door de coalitie kun je vier jaar gezellig bezig zijn. Ambtenaren doen hun werk, partij is het er mee eens, de wethouder kan gewoon verder! Maar is dat ook goed voor Valkenswaard? Al maanden zien we dat we in Valkenswaard met 3 wethouders het werk kunnen doen. In het duale stelsel kan iedereen wethouder worden zonder lid te zijn van een politieke partij. Als we onze gemeenteraad nu eens vullen met terzake bekwame mensen en ons bestuur met  deskundige wethouders, wat zou dat dan betekenen voor Valkenswaard. Misschien wordt de lokale politiek dan wel spannender en meer levendig. En laten we ook meteen vaststellen dat een wethouder niet langer dan 8 jaar mag blijven zitten, net zoals de president van Amerika. Je komt er anders gewoon niet meer vanaf! Oh ja en misschien kunnen we onze jeugd ook eens bestuurlijke verantwoordelijkheid geven. Misschien is dat wel heel verfrissend. Er is de komende maanden veel werk te doen voor onze politiek partijen. Uitgerust van vakantie? Dan meteen aan de slag! Werken aan de toekomst van ons Valkenswaard!!!

Weinig zelfreflectie

Bij de behandeling van de jaarrekening in een van de laatste raadsvergaderingen van de maand was het weer spektakel. Enkele fracties waren het niet eens met de gevolgde procedure en wilde het van de agenda af hebben. Andere fracties hadden een andere mening en wilde het onderwerp gewoon behandelen. Ook het college zag geen enkele aanleiding om het onderwerp niet te behandelen. Er werd democratisch gestemd en de meerderheid besliste dat het gewoon op de agenda bleef. Dus kreeg iedere fractie de gelegenheid zijn mening te geven over het gevoerde financiële beleid van het college over 2016. En dan zie je de verschillen in kwaliteit. De ene fractie volstaat met enkele korte vragen en opmerkingen terwijl enkele andere fracties zich blijkbaar dagen hebben verdiept in de materie en regelgeving. Dat is niet erg want als raadslid kun je niet alles weten en doorgronden. Zelfs de wethouder van financiën leek dat niet te kunnen en liet de behandeling over aan een collega. Daarmee werd meer dan eens zichtbaar dat we het in Valkenswaard ook met drie wethouders kunnen besturen. Tijdens de behandeling is het niet alleen de bedoeling op de vinger op de zere plek te leggen maar ook om een terugblikte geven over wat er het afgelopen jaar op financieel gebied gebeurd is. Punten voor verbetering kunnen dan worden aangedragen. Met die opmerkingen kan het college zijn beleid in de toekomst op die punten bijstellen. Wat jammer is het dan als het CDA het niet verder weet te brengen dan alleen maar lovende opmerkingen over de manier waarop college zijn taak vervuld. Inhoudelijk geen enkele kritische opmerking over de jaarrekening. Je zou je zelfs aan de hand van zijn reactie af kunnen vragen of hij inhoudelijk de jaarrekening wel bestudeerd heeft? Mag je als fractie geen kritiek hebben op een coalitie college waarvan je deel uit maakt? Vorig jaar werd bij een financiële behandeling door hem een diashow gepresenteerd met allemaal positieve beelden over het gevoerde beleid. Ook dit jaar schetterde weer de loftrompet. Nou mag dat best, maar een bepaalde mate van zelfreflectie zou toch verwacht mogen worden. Het tussen neus en lippen zeggen dat de wethouder van zorg geen controle heeft over de uitgaven van het sociale domein vraagt om meer verduidelijking. Het gaat dan in onze gemeente niet over een paar miljoen euro maar over tientallen miljoenen euro’s. Daar mag je toch wel iets meer over zeggen. De opmerkingen van Valkenswaard Lokaal over de wijze waarop de jaarrekening tot stand komt en sluitend gemaakt wordt zouden een stevig debat moeten opleveren. Niet met algemene opmerkingen maar gebaseerd op harde feiten. Het betoog van de VVD over de onjuist gevolgde procedure kun je onderschrijven of verwerpen, maar was wel inhoudelijk goed voorbereid. H&G en VVD stemden tegen de jaarrekening omdat ze met de VVD van mening waren dat de procedure onjuist was. De PvdA had weinig commentaar en D66 onderschreef verschillende gemaakte opmerkingen van anderen. Maar het is jammer dat sommige van onze volksvertegenwoordigers zo ver van realiteit lijken te staan. Ze komen op uitnodiging bij maatschappelijke organisaties maar praten en luisteren ze wel naar de mensen waarover het gaat?  Het zou de fracties sieren vooral te kijken naar de verbeterpunten in de jaarrekening zodat het college er iets van kan leren. Een foute procedure hoeft niet per definitie tot een onjuist resultaat te leiden. Jammer dat de procedure de inhoudelijke en principiële behandeling van de jaarrekening overschaduwde. Het benoemen van zaken die nog niet helemaal goed gaan is niet erg. Het geeft aan dat je de noden van de mensen in onze samenleving onderkent. Daar kunnen veel van onze inwoners zich mee identificeren. Met deze schijnbaar ongeloofwaardige lofzang verwijderen fracties zich alleen maar van hun toekomstige achterban en stemmers.

Van onze centen

Het was lang geleden dat er in de raadszaal van onze gemeente zo een vlammend en degelijk betoog werd gehouden als in juni. De voorzitter van voetbalclub SV Valkenswaard kwam op voor zijn club en de kinderen van Valkenswaard. In zijn betoog gaf hij aan zelf onderzoek te hebben gedaan naar het vervangen van het kunstgrasveld. In plaats van meer dan 1,1 miljoen euro kan hij de zaak voor ongeveer 600.000,– euro klaren. Een verschil van vijf ton. Hiervoor had de wethouder geen verklaring. Maar ook de leden van de gemeenteraad hadden hun huiswerk gedaan. Tijdens de discussie bleek dat het zelfs nóg een paar ton goedkoper kon. De discussie over de Boodschappenmand ging ook over geld. De wethouders gaven aan wat ze gedaan hadden en zagen de verhuizing naar het gebouw van Pulse aan de Kerkhofstraat en een verbouwing van 400.000,– euro als enige oplossing. Opnieuw waren de raadsleden alert. Ze stelden vragen en gingen zelf aan het rekenen. Keken op internet wat we in Valkenswaard nog allemaal leeg hadden staan en kwamen al snel tot een andere conclusie. Voor de huur van Pulse, na de verbouwing, zou de Boodschappenmand een extra subsidie van ongeveer 12.000,– euro moeten krijgen. Dat geld wordt verstrekt als subsidie en komt meteen terug als huurpenning. Het bekende vestzak-broekzak verhaal. Daarvoor krijgt de Boodschappenmand dan ongeveer 400 m2. Nu bleek dat er in Valkenswaard verschillende hallen te huur zijn voor nog geen 9.000,– euro per jaar en daar zou je zo in kunnen. Geen bestemmingsplan veranderen, geen architect, geen bouwvergunning, geen bezwaar van omwonenden, geen verbouwing en minder huur. Ook het voorstel over de zonnepanelen riep bij de raadsleden veel vraagtekens op. Het werd donker toen bleek dat een lening van veertien jaar wel erg lang is om zonnepanelen terug te verdienen. De verantwoordelijk wethouder wist op verschillende vragen geen goed antwoord te geven. Kende hij zijn eigen dossier wel goed? Ook bleek dat boven de concept verordening de naam van onze buurgemeente Veldhoven stond. Het betere knip- en plakwerk? Zelden heeft de gemeenteraad zoveel goede zaken gedaan als tijdens deze commissievergadering. Binnen een paar uur werd er een miljoen euro bespaard. Maar eigenlijk is dat heel raar. Een raadslid mag en moet er van uit gaan dat de gemeente zijn best doet om de laagste offerte te krijgen. Ook mag een raadslid er van uit gaan dat de portefeuillehouder breder kijkt dan alleen het eigen vastgoed. Onderzoek doen en rondkijken. Maar nee, dat hadden ze niet gedaan. Zowel over het kunstgras als over de verhuizing van de Boodschappenmand was niet lang genoeg nagedacht. De indruk bestaat dat de wethouders op de automatische piloot aan het vliegen zijn. Maar ook bij het aanzetten van de automatische piloot moet je altijd zorgen “in control” te zijn. Daarover kun je na deze commissievergadering je twijfels hebben. Het vervelende daarvan is wel dat het onze belastingcenten zijn die de wethouders uitgeven. Als de leden van onze gemeentelijke volksvertegenwoordiging niet zo alert waren geweest hadden we toch mooi een miljoen euro extra uitgegeven. Dat geld waren we straks weer tekort gekomen en wie had dat dan moeten betalen? Wij dus! Kijk en zo zien we de gemeenteraad graag als onze vertegenwoordiging. Alert, onderzoekend, kritisch en gebruikmakend van hun bevoegdheden. Maar we moeten ook eerlijk zeggen dat we de gemeenteraad zo de afgelopen vier jaar maar weinig gezien hebben. Ze kunnen het dus wel! Zo is dualisme in de politiek een verademing.

Gebuisd!

Het zijn hectische dagen voor bestuurders en actiegroepen. Bestuurders bereiden zich voor op de komende verkiezingen van de gemeenteraad. Actievoerders proberen zoveel mogelijk de aandacht van die bestuurders te trekken voor hun problemen. De strijd om de stemmen is begonnen. Zo ook in onze prachtige vrijetijdsgemeente. De verschillende partijen moeten hun keuzes kenbaar gaan maken. Een keer in de vier jaar staan de stoelen van de gemeenteraadsleden ter discussie. De coalitiepartijen vinden dat ze het geweldig hebben gedaan, terwijl de oppositiepartijen het allemaal maar broddelwerk vinden en vonden. De grote vraagstukken in onze gemeente zijn onder andere de zorg, het vrachtwagenverbod en de Westparallel. En over dat laatste wordt veel geschreven. Al meer dan 40 jaar vragen inwoners van Valkenswaard, om verlost te worden van het doorgaande vrachtverkeer in ons mooie centrum. Niet alleen om zo het wonen aan de Eindhovenseweg gezonder en aantrekkelijker te maken, maar ook om het veiliger te maken voor omwonenden. Het gemeentebestuur heeft zich in die tijd rot gezocht naar de verschillende mogelijkheden. De verlengde Poot van Metz via het Dommeldal. Een weg die Dommelen en Valkenswaard definitief van elkaar zou scheiden. Uiteindelijk werd het de Westparallel. Een aansluiting vanaf de Luikerweg naar Brainport. Door een stukje mooi natuurgebied. En daar wil het Europese Hof ook nog iets over zeggen. En daar gaat het nu natuurlijk over. Zowel gemeente als provincie trekken alles uit de kast om het mogelijk te maken, terwijl de milieugroepen alles doen om de natuur te behouden. Steeds weer nieuwe procedures, steeds weer vertraging. Nu weer omdat er een buis ligt en dat er wat meer natte natuur moet komen. Weer twintig weken vertraging. Maar ondanks alle inspanningen en protesten van milieugroepen komt die weg er toch. Wat willen ze  nu nog bereiken met procederen? Tellen de meningen van veel van onze inwoners niet meer mee? Wanneer telt het algemeen belang zwaarder? In ons prachtige dorp willen we natuurlijk best veel natuur behouden. Maar de mensen willen ook vooruit. Steeds meer hoor je dat het draagvlak voor al die procedures verdwijnt. Veel inwoners vinden dat er maar eens iets moet gebeuren! We moeten de spade in de grond steken en bouwen. Als die weg er toch komt, dan maar meteen beginnen. Het belang van Valkenswaard staat op het spel waaronder de gezondheid van een deel van onze inwoners. We moeten kunnen beginnen. De ombouw van de Markt naar wandelboulevard. De herinrichting van het winkelcentrum. De uitbreiding van de terrassen op de Markt. De Markt als evenemententerrein. De aanleg van een attractiepark. Nu wordt dat allemaal tegengehouden door een buis en een natte plek. Straks heeft heel Dommelen last van de muggen die broeden in de natte plekken aan de Westparallel. Willen we dat? Steeds meer krijg je de indruk dat men procedeert om te procederen. Het kost veel geld en levert in veel gevallen op het eind niet veel meer op. Nee, we zijn niet tegen het beschermen van het eigen belangen en de natuur. De kosten van al die procedures zijn enorm. Hieraan zijn wij al miljoenen kwijt om ook over de besteden tijd nog maar niet te spreken. Maar ergens ligt een grens en die is al lang bereikt. Laat onze gemeenteraadsleden hun keuzes duidelijk maken. Voor Westparallel. Voor gezondheid. Voor het verdelen van het vrachtverkeer. Het maken van een keuze kan leiden tot het maken van minder vrienden en misschien tot minder stemmen. Maar een heldere keuze kan leiden tot een gedreven vooruitgang van ons prachtige dorp. Dat is wat we nu allemaal willen. Dus….Aan het werk!

Politieke Café’s

debatochtenden in de foyer van de Hofnar:
24-02-2018:Debat met acht fracties gemeenteraad.
18-03-2018:Live debat in Carolus

April 2018
S M T W T F S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930