Archive for the ‘PCV’ Category

Boem oooohhhhh

Opnieuw weet de regering geen raad met een probleem en legt het daarom maar weer bij de gemeente neer. Het lijkt schering en inslag te gaan worden. Komen we er niet op landelijk niveau uit dan leggen we dat zogenaamd dicht bij de bevolking. Het is maar hoe je het wil verkopen. Nu dan maar weer het afsteken van vuurwerk. Moet er een algemeen vuurwerkverbod komen? De regering komt er niet uit. Dus leggen  we besluitvorming dicht bij de burger neer, bij de gemeente dus. Die hebben de laatste tijd al meer problemen op hun bordje gekregen. En komt het dan goed? Nee want ook de gemeente weet er geen raad mee. Kijk naar de zorg, de economie, de huisvesting, de armoedebestrijding en ga zo maar door. Allemaal dicht bij de burger gelegd, maar het wordt er helemaal niet beter op. Gemeenten moeten van alles doen aan het milieu en sommige stellen milieuzones in. Zo is in ons dorp de Eindhovenseweg een groot milieuprobleem met al die vrachtwagens. Tegelijk willen we een milieuvriendelijke gemeente zijn met veel groen en ruimte om te wandelen. Dus wat doen we? Kiezen we voor een milieubeleid of gaan we weer polderen. Wat doen we met milieueisen in de agrarische sector, het verkeer, toerisme en recreatie? Hoe gaan we om met het fijnstof? Wat doen we met het vuurwerk? Als het een commerciële aangelegenheid is geven we vergunning voor een vuurwerkshow op de markt. Maar waarom stellen we geen beleid vast voor het afsteken van vuurwerk in de gehele gemeente? Kunnen we het niet gewoon verbieden? Daarmee voorkomen we veel milieuschade, gewonden, zorgkosten en overlast. Gewoon een vuurwerkshow op de markt zoals de kasteleins het nu aan de inwoners willen aanbieden. Kom op bestuurders meteen gebruik van maken. Of ligt het gecompliceerder? Komt er geen vuurwerkshow als er een vuurwerkverbod komt in onze gemeente? Ben je als gemeente niet in staat of bereid om een vuurwerkverbod te handhaven? Wil je als bestuurders geen vervelende besluiten nemen? Meer dan 50% van uw stemmers zijn ouderen die helemaal niet zitten te wachten op de geluidsoverlast op oudejaarsavond. Opnieuw ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente. Opnieuw kun je je afvragen of de gemeenten die verantwoordelijkheid wel kunnen dragen. Het verschuiven van een probleem van nationaal naar lokaal kost weer veel tijd, overleg en geld en uiteindelijk een slechte regeling. Je zou met een helder beleid veel goeds kunnen doen voor het milieu, de inwoners en heel veel dieren. Laat weten  wat je wilt als partij zodat we straks weten wat we kunnen kiezen.

Mooi  Valkenswaard

Is het jullie ook opgevallen? De gemeente werkt hard om ons dorp er zo schoon mogelijk uit te laten zien. Sinds meer dan een jaar is het in onze gemeente steeds schoner geworden. De straten zijn mooi geveegd, het groen is mooi onderhouden en het onkruid wordt regelmatig verwijderd. Maar niet alleen de straten en perken zijn schoon ook wordt er veel gedaan aan het opwaarderen van parkeerplaatsen en pleinen. Kijk eens naar de omgeving van de Belleman en het parkeerterrein aan de Beiaardstraat om maar twee plaatsen te noemen. Veel struiken zijn verwijderd en vervangen door gras. Dat is veel eenvoudiger te onderhouden maar het geeft ook een veel rustiger blik. Prima gemeente, goed gewerkt. Misschien dat die rust ook invloed heeft op de mate van overlast in onze gemeente. Als je in de late avond door het dorp fietst dan is het heel rustig en stil. Er heerst vaak een oorverdovende stilte. Het extreme warme weer van de afgelopen weken heeft een extra beroep gedaan op de mensen die onze gemeente zo schoon houden. Werken in die hitte is niet altijd leuk. Toch ze staan iedere dag klaar om onze leefomgeving schoon en mooi te maken. We moeten het ons gemeentebestuur gewoon eerlijk zeggen. Jullie doen het wat dat betreft heel goed en we hopen dat dit ook blijft. Nu kun je natuurlijk ook veel eenvoudiger tegen de vervuiler zeggen dat die zijn rommel moet opruimen en dat ze het zelf moeten betalen. Dan verdienen we misschien nog wat terug van alle kosten die we voor het schoonhouden betalen. De vervuiler betaalt. Zouden  we dan ook niet wat meer kunnen gaan handhaven? Slinger die illegale dumpers op de bon die menen hun afval bij de vuilcontainers te moeten gooien. Het heeft zo iets van: “dat ruimt de gemeente wel op”. Nee, afvalstorters, dat is wat makkelijk. Als er straks de ondergrondse containers zijn kun je er geen kapotte tuinstoelen en huisraad meer in krijgen. Die moet je gewoon naar de milieustraat brengen. Je hebt zelf ook een verantwoordelijkheid. Iedere keer als we ons dorp inrijden valt het op hoe schoon en mooi het is. Dat moet zo blijven. Je bevuilt je eigen nest toch niet! Doe je dat wel, dan loop je het risico op een behoorlijke boete. En dat is dan ook heel terecht. Chapeau gemeente voor dit beleid. Dat mag best eens een keer gezegd worden. Nu volhouden.

ZORGEN VOOR ELKAAR.

Op de website van onze gemeente lezen we dat er later dit jaar een nieuw project start: AUTOmaatje. Weliswaar een initiatief van de ANWB wat al in veel meer plaatsen bestaat, maar ondersteund door de gemeente en zeer welkom onder de ouderen in Valkenswaard. Fijn dat de gemeente dit ondersteunt, zij zijn immers voor een groot deel verantwoordelijk voor het welzijn van deze steeds groter wordende groep. Door de lastige transitie van rijk naar gemeente in de afgelopen jaren, in combinatie met de forse bezuinigingen vanuit Den Haag die moesten worden doorgevoerd, is dit voor de meeste gemeentes een pittige uitdaging gebleken, en nóg! Het heeft er voor gezorgd dat we een participatiesamenleving zijn geworden waarin veel wordt gevraagd van ieders zelfredzaamheid en eigen netwerk. Vooral voor ouderen is dit een opgave: zo lang mogelijk thuis blijven wonen, de verzorgingshuizen hebben mega wachtlijsten en zware, complexe indicatiestellingen om er überhaupt terecht te komen. Er is vaak minder sociale controle waardoor een groep ouderen vereenzaamt en in een sociaal isolement terecht komt. Is dit wat we gewild hebben? En is het niet hoog tijd voor wat hervormingen? De rol van een gemeente is hierin van cruciaal belang. Zij kan hierin nieuwe initiatieven starten en burgerinitiatieven faciliteren. Het toestaan van nieuwe woonvormen zou een mooie bijdrage kunnen zijn om onze ouderen een prettige oude dag te bezorgen. We zien steeds vaker meerdere generaties onder één dak: ouderen die op de kinderen passen, en jongeren die mede zorgdragen voor de ouderen. Of ouderen die met een groep gaan samenwonen en in eigen beheer zorg inkopen en delen, hoe mooi is dat? Een goed voorbeeld zien we bijvoorbeeld in de Weebosch waar een pilot van het project ‘Digitale Veerkracht’ gaande is. Een burgerinitiatief met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid van ouderen zodat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Maar zonder welwillende gemeente en/of woningcorporatie is dat erg lastig. Toch is het voor de gemeente ook een winsituatie, want als men minder eenzaam is, heeft men waarschijnlijk ook minder zorg nodig, en dus levert het onze gemeente geld op. Wij zijn dus erg blij met de aankondiging van het project AUTOmaatje en kijken uit naar de volgende stap! Een stap die het hele project moet gaan dragen. Coördineren en inbedden in onze samenleving. Cordaad gaat voor € 31.000,– de coordinatie doen, maar wat veel belangrijker is:  AUTOmaatje staat of valt bij een groot aantal vrijwilligers die op tijd de mensen vervoeren tegen een geringe vergoeding. Continuïteit en coördinatie zijn een belangrijk onderdeel. Snelle service is van belang zodat de lange wachttijden voor de taxibus voorbij zijn. Er lijkt binnen het nieuwe college meer aandacht te zijn voor de zwakkeren en hulpbehoevenden in ons dorp. Signalen die hoopgevend zijn. Ook het waarderen en ondersteunen van burgerinitiatieven is van groot belang. Prima besluit college. Nu de uitvoering nog.

De muziektempel

Er is reuring in het dorp. Een aantal bekende Valkenswaardenaren heeft zich verenigd in een stichting die tot doel heeft om een kiosk op de Markt te bouwen. Verschillende mensen zijn gevraagd een ontwerp te maken voor dit muziekpodium. Uit de inzenders werd een ontwerp gekozen. Tijdens een goed bezochte bijeenkomst werden de plannen en het ontwerp wereldkundig gemaakt. Iedereen in de zaal was enthousiast. Eindelijk komt er weer een kiosk op de Markt. De Markt die in de afgelopen jaren is omgebouwd tot evenemententerrein. Een vlakte waar de bevolking zijn feesten kan houden. Zo kan er iedere week de beste weekmarkt van Brabant staan; meerdere keren per jaar de kermis; de kerststal; het treffen voor oldtimers en motoren; de wagens van het Bloemencorso; diverse muziekevenementen en ook de opening van het nieuwe theaterseizoen. Een vlakte waar geen hindernissen op staan en die multifunctioneel is. In de winter de ijsbaan en in de zomer terrassen. Maar nu komt er een kiosk. Iedere organisator wil dat die nieuwe kiosk zijn evenement niet in de weg staat. Dus veel bedenkingen. Niet alleen wat de plaats betreft. In het dorp wordt veel gesproken over onder andere de kosten van dit project. “Wat gaat de gemeente, de inwoners dus, bijbetalen” hoor je regelmatig vragen. “Willen we wel een kiosk op de Markt?”, maar sterker is de vraag wat we met een kiosk gaan doen. Wie gaat er op spelen? Wordt de kiosk net zoveel gebruikt als de kiosk in Borkel of Waalre? Is de hunkering naar een kiosk een hunkering naar een vervlogen verleden? Een prachtige kiosk op het plein voor de kunstkeuken bouwen is ook jammer van het zicht op het oude raadhuis. Bij de fonteinen belemmert de kiosk het zicht op de prachtige Sint Nicolaaskerk. De gebruikers van de Markt moeten ruimte inleveren voor iets waar ze zelf geen behoefte aan hebben. Maar het lijkt of de kracht van de communicatie van een kleine groep bekende Valkenswaardenaren de mening van de zwijgende meerderheid overtreft. Veel inwoners hebben helemaal geen behoefte aan een kiosk op de Markt. Veel inwoners vinden de Statie een veel betere plaats. Daarbij komt dat een kiosk heel veel ruimte vraagt, die er eigenlijk niet is. Misschien zouden we aan de hand van het gekozen ontwerp, de geraamde kosten en de mogelijke plaats eens een volksraadpleging kunnen houden. Daarbij zou dan meteen aangegeven kunnen worden welke vereniging of groep van de kiosk gebruik gaat maken. Gewoon om te voorkomen dat we weer iets opzetten wat een kleine groep mensen wil terwijl een grote groep mensen daar geen behoefte aan heeft. O ja en misschien is een onderzoek naar de behoefte van een kiosk bij verenigingen ook een goed idee. Als uit de volksraadpleging blijkt dat de meerderheid het wil, dan snel aan de slag en bouwen.

Maar 2,5 miljoen

Het was de afgelopen raadsvergadering een beetje een tamme bedoening. De jaarrekening voor 2017 moest worden goedgekeurd. De accountant had al een goedkeurende verklaring afgegeven dus het was voor de raadsleden een beetje een hamerstuk. Een tekort van 2,5 miljoen euro bleek geen probleem voor onze raadsleden te zijn. Vreemd want dit is toch een aardig bedrag op een begroting! Natuurlijk waren er wel wat opmerkingen van verschillende partijen maar een stevig debat werd er niet gevoerd. Het tekort was ontstaan door de uitgaven in het sociale domein. De zorgkosten hoofdzakelijk. De gemeente krijgt minder geld van de rijksoverheid en dus kom je dan tekort. Niks aan te doen. De vorige wethouders konden er zogezegd niks aan doen. Het was immers bij veel gemeenten in Nederland zo! De huidige wethouder sociaal domein vertelde de raadsleden dat ze meer grip op de uitgaven wilde hebben, meer controle op de geleverde zorg en de facturen. Zij wilde kijken of ze waar voor haar geld kreeg. De raadsleden knikten instemmend. Via een omweg probeerden ze nog iets te zeggen over de betalingen en claims die vanuit Cure te verwachten zouden kunnen zijn, maar daar stak de voorzitter een stokje voor. Dat stond niet op de agenda. Dus aan het einde van de vergadering, na wat moties, werd de jaarrekening 2017 goedgekeurd en het tekort vanuit de algemene reserve aangevuld. Daarmee waren wij meteen 2,5 miljoen euro minder rijk. Zo makkelijk gaat het dus. Er wordt niet gevraagd hoe het komt, waar beleid mogelijk gefaald heeft. Wanneer was de toenmalige wethouder Sociaal Domein op de hoogte van de tekorten en wat heeft ze er aan gedaan om die zo klein mogelijk te houden? Was de gemeenteraad door de vorige wethouder van financiën op tijd geïnformeerd? Welk beeld hadden de nieuwe raadsleden bij deze gang van zaken? Hoe gaan de nieuwe wethouders het tekort terugdringen? Welke keuzes gaan zij maken? Met andere woorden, wat gaan we wel en wat gaan we niet uitvoeren de komende tijd. Je kunt natuurlijk wel blijven beweren dat alles goed gaat met Valkenswaard, maar is dat wel zo. De nieuwe fractievoorzitter van het CDA sprak zich wat dat betreft al wat voorzichtiger uit door te zeggen: “Het gaat nog goed met Valkenswaard”. De huidige coalitie is een voortzetting van de vorige coalitie. Dat partijen elkaar niet afvallen of behoorlijk kritiek hebben op het toen gevoerde beleid begrijpen we ook. Maar we zijn toch met 8 partijen! Waar waren de kritische vragen van de 5 andere partijen? Op deze manier komen wethouders wel erg gemakkelijk weg met het door hen gevoerde beleid. Je kunt in de gemeenteraad dan wel zeggen dat je de taak om er uit te komen niet uit de weg gaat. Maar vertel dan hoe je dat gaat doen. Natuurlijk is de boodschap niet leuk en misschien politiek dodelijk als je zegt dat je gaat korten op de zorg. Maar geef dan aan waar je het geld wel vandaan denkt te kunnen halen. Geef als gemeenteraad een opdracht aan de wethouders. Hier wel en daar niet. Dat is duidelijk. Nu worden er wat vragen gesteld die door de nieuwe wethouders gepareerd worden en gaan we over tot de orde van de dag. Maar beste volksvertegenwoordigers u zit daar als toezichthouder namens 30.000 inwoners. U bent het hoogste orgaan. U mag best heel kritische vragen stellen. Richting geven. De piketpalen slaan. Natuurlijk moet het tekort van 2,5 miljoen euro worden aangezuiverd, maar dan toch wel graag nadat is vastgesteld dat gemeenteraad en wethouders er alles aan hebben gedaan om tijdig in te grijpen, bij te sturen en op de rem te trappen.

 

DE WIJKRAAD ALS KLANKBORD

Weet u het nog? Op 24 februari jl. was ons eerste verkiezingsdebat in CC De Hofnar, waarbij wij behalve de 8 lijsttrekkers ook de vertegenwoordigers van wijkraad Dommelen en dorpsinitiatief Borkel & Schaft te gast hadden. Deze laatste twee hebben daar beide een mooi pleidooi gehouden over hun wijk/dorp, ieder op geheel eigen wijze. Een mooi pleidooi, maar tevens ook een heel helder en af en toe zelfs schrijnend betoog. Daarmee hebben zij heel duidelijk gemaakt hoe belangrijk wijk- en dorpsraden zijn voor ons dorp, en met náme voor de kleinere kernen. De inwoners van Dommelen en Borkel & Schaft mogen zich gelukkig prijzen met de leden van de wijkraad en het dorpsinitiatief, want dit zijn mensen met een groot hart voor hun dorp, die (vrijwillig!) alle zeilen bijzetten om hun wijk/dorp levend en leefbaar te houden. Hulde dus voor deze enthousiastelingen die zo’n belangrijke rol hebben! Want burgerparticipatie en burgerinitiatieven starten vaak hier omdat men weet dat men hier gehoord wordt en gelijkgestemden vindt. Die betrokkenheid en behulpzaamheid zorgen ervoor dat inwoners van deze kernen hier terecht kunnen met hun vragen, zorgen, problemen, ideeën, kennis én talenten! Inmiddels hebben we in Valkenswaard al 9 van deze wijkraden, stuk voor stuk opgericht vanuit idealisme en bestaande uit zeer betrokken wijkbewoners die het beste willen voor hun wijk. Prachtig dus wanneer onze inwoners via deze wijk- en dorpsraden de politiek kunnen bereiken. Want samenwerken is het sleutelwoord, toch? In de diverse verkiezingsprogramma’s en- campagnes hebben we kunnen lezen en horen dat de partijen het ook veelvuldig hadden over samenwerking. En we hebben óók kunnen lezen en horen hoe belangrijk ze de wijkraden vinden en dat daar nog veel winst te behalen is. Wij zijn dan ook erg benieuwd welke stappen er sinds de verkiezingen van 18 maart jl. concreet zijn gezet. Heeft de politiek al gesprekken gevoerd met de diverse dorps-en wijkraden? Zijn er al raadsleden per partij bekend die het onderwerp ‘wijken’ in portefeuille krijgen? Wat zijn de plannen van het nieuwe college aangaande de complexe problematiek in Borkel & Schaft om deze kern te behouden en indien mogelijk om deze te verbeteren? Het werkbezoek van de nieuwe gemeenteraad onlangs aan Borkel & Schaft is een eerste stap in de goede richting natuurlijk, nu maar hopen dat dit een positief vervolg krijgt en dat het geen verkiezingsretoriek was, wij horen het graag! Het zou fantastisch zijn als hier vól op ingezet wordt; samen komen we immers veel verder!

Heel gewoon?

De laatste weken heeft de politiek zich weer eens actief gebogen over “De Boodschappenmand”. Dit is, voor degenen die dat mogelijk niet weten, een andere naam voor de voedselbank in Valkenswaard. Een vrijwilligersorganisatie die er voor zorgt dat ongeveer 150 gezinnen iedere week een voedselpakket krijgen. De laatste jaren hebben hun activiteiten zich wat meer uitgebreid. Ook gebruiksgoederen, waaronder kleding, worden via deze organisatie verstrekt. Veel Valkenswaardse inwoners vinden de weg naar het oude schoolgebouw aan de Barentzstraat om daar hun overtollige goederen af te geven. De kosten die er gemaakt worden om dit soort activiteiten te kunnen blijven doen worden betaald uit sponsoring en subsidie. Nu is deze locatie enkele jaren geleden afgekeurd door de veiligheidsregio. Maanden geleden heeft de wethouder een voorstel gedaan om de voedselbank onder te brengen in de leegstaande jongerensoos aan de Kerkhofstraat. Een verbouwing van 400.000 euro was daarvoor noodzakelijk. De gemeenteraad ging niet akkoord en er moest een andere oplossing gezocht worden. Die andere oplossing laat wel heel lang op zich wachten. De gemeente berekende dat een oplossing misschien wel 100.000 euro zou gaan kosten. Ook dat was geen goed idee. Een deel van onze nieuwe gemeenteraad heeft nu wat tijd gekocht. Ze willen dat de verantwoordelijk wethouder er voor zorgt dat er een nieuwe locatie komt en dat de veiligheidsregio het gebruik van het huidige gebouw na 1 augustus toestaat. Enkele partijen in de gemeenteraad willen niet langer dat de voedselbank ook gebruiksgoederen verstrekt. De huidige locatie is ook nog een plaats waarop we veel huizen zouden kunnen bouwen en die dus de gemeente veel geld kan opleveren.  Dus eigenlijk veel te duur. Sommige raadsleden zijn van mening dat we het geld voor de voedselbank beter kunnen steken in armoedebeleid. Maar al die kreten en goed bedoelde opmerkingen en moties gaan voorbij aan iets wat we allemaal heel gewoon zijn gaan vinden. Een voedselbank. Het  beleid van de afgelopen jaren heeft er voor gezorgd dat een groep inwoners zich zorgen maakt over de minst bedeelden in ons dorp. Inwoners die op een of andere manier aangewezen zijn op het krijgen van voedsel dat door supermarkten wordt weggegooid. Kleding krijgen die door andere inwoners wordt afgedankt. Het blijkt dat een klein groepje gedreven inwoners meer voor elkaar kan krijgen dan een gehele gemeentelijke organisatie aangestuurd door een gemeenteraad. In die gemeenteraad praten we met afstand over de voedselbank. Het is heel gewoon. Iedere stad en dorp heeft er een. Maar beste politici het is niet gewoon. In een van de rijkste landen van de wereld moeten medeburgers blij zijn dat ze een fatsoenlijk voedselpakket krijgen? Niet georganiseerd door de verantwoordelijke politici maar door betrokken burgers. Net als zoveel andere vrijwilligersorganisaties zijn de vrijwilligers van de voedselbank in een gat gesprongen dat door politiek beleid is ontstaan. Het voortbestaan van onder andere een vrijwilligersorganisatie als de voedselbank geeft aan dat politici hun zaken niet op orde hebben. Is het daarom niet een plicht van iedere politicus om dit soort organisaties overbodig te maken. Geen discussie over wie, wat en waarom zoals een enkele fractie in de raad deed. Nee, wij hopen dat we dat nog eens mee mogen maken dat  inwoners niet iedere week een kratje eten mogen gaan halen maar dat gewoon kunnen kopen omdat ze voldoende gesteund worden door onze overheid.

 

Samen?

Deze week stond op de gemeentelijke pagina van het Valkenswaards Weekblad een oproep aan vrijwilligers van maatschappelijke organisaties om mee te schrijven aan het nieuwe coalitieprogramma. Twee weken achter elkaar kan er worden deelgenomen aan de thema’s  welzijn, bestuur en organisatie, werk, economie, onderwijs en vrije tijd. Je moet je inschrijven en per organisatie mogen twee mensen deelnemen. Een prima opzet van de partijen die de coalitie gaan vormen. Je zou het kunnen zien als een bepaalde vorm van burgerparticipatie. Burgers denken actief mee over de toekomst van hun dorp. Na het uitbrengen van je stem een mogelijkheid om actief mee te denken.  Aan de slag dus! Voor de belangenorganisaties in onze gemeente een uitstekende kans om de belangen van hun achterban kenbaar te maken aan de leden van de coalitie. Het getuigt ook van een bepaalde durf van de coalitie om het gesprek aan te gaan. Je kunt later niet zeggen dat je het niet wist en het schept ook verwachtingen maar  zeker ook verplichtingen. Maar wat gebeurt er als gewekte verwachtingen niet waargemaakt worden?  Anders gezegd de uitkomsten van de gesprekken en de geformuleerde doelstellingen worden door de coalitie niet gehaald. Dan ontstaat er bij de deelnemers een grote teleurstelling en zal het leiden tot grote frustratie. Misschien is het te overwegen om deze bijeenkomsten met enige regelmaat te herhalen. Een soort klankbord voor de raadsleden en de wethouders. Geen adviesraden ter ondersteuning van je eigen beleid, maar inwoners die kritisch kijken naar wat je doet. Doen we de dingen die de burgers van ons verwachten kan dan de vraag zijn. Wat moeten we nog doen om ons doel te bereiken? Het zou de werkzaamheden van de raadsleden mogelijk  wat eenvoudiger maken. De wethouders zouden dan meer draagvlak kunnen vinden voor hun uitvoeringsmaatregelen. Zo kan het mes aan twee kanten snijden. Kritische burgers zijn meestal ook de meest betrokken burgers. In de afgelopen zes weken werden door de coalitie de kaders van de samenwerking bepaald. Zouden de inwoners nu de prioriteiten aan kunnen geven? Het is een prima initiatief dat het proberen waard is maar dat ook kan leiden tot een ontgoocheling.  Gezien de uitnodiging lijkt het een actie van de drie coalitie partijen. Hun vertegenwoordigers zitten in de gemeenteraad om beleid te maken. Om toezicht te houden op de uitvoering. Als zij de burgers vragen om een mening of advies kun je bijna niet anders dan je er als partij aan conformeren. Laten we hopen dat deze start een eerste aanzet is tot een brede periodieke samenwerking tussen inwoners en politici. Een eerste stap op weg naar intensieve samenwerking tussen inwoners en politici. Een verfrissende start van een nieuwe lokale democratie waaraan we allemaal 4 jaar lang kunnen deelnemen. Wij houden wel van dit soort uitdagingen en vernieuwingen. Het goede voorbeeld is  Brainport. Daar zoeken enkelingen de samenwerking en groeien uit tot krachtige innovatieve organisaties. Dat voorbeeld moeten wij in Valkenswaard  volgen om samen van ons dorp weer een levendig en bruisend dorp te maken. Aanmelden dus. Meepraten en kritisch zijn. Aan de slag voor de toekomst van ons dorp.

Met een frisse blik!

Inmiddels zijn we ruim een maand onderweg met de nieuwe gemeenteraad. En niks ten nadele van de oude of herkozen raadsleden, maar vooralsnog lijkt het toch wel wat verfrissender. Meer vrouwen in de raad én ook één in het college. Hoera!. Meer jongeren in de raad en in het college. En wat ook mooi is: twee volledig nieuwe partijen in de raad. Vitaal Valkenswaard en Samen voor Valkenswaard komen samen met drie zetels de gemeenteraad in. Een geweldig knappe prestatie waarmee wij ze van harte willen feliciteren. Precies waar veel Valkenswaardenaren op hoopten is gebeurd; er hebben zich wat verschuivingen en vernieuwingen voorgedaan in het lokale politieke landschap en dat was wel een keer hard nodig. Het vormen van de coalitie kostte wat meer kruim, hoewel dat voor buitenstaanders mogelijk een appeltje-eitje lijkt. En als we sommigen moeten geloven was het zelfs allang voor de verkiezingen beklonken maarja, in verkiezings- en formatietijden wordt natuurlijk van alles geroepen. Feit is in ieder geval dat de oude coalitie van H&G, CDA en PvdA gewoon wordt voortgezet, zónder de VVD dan wel te verstaan die afgelopen raadsperiode als gedoogpartner fungeerde. De drie te leveren wethouders zijn echter wel fonkelnieuw! Zou dat dan ook een verfrissing betekenen? Of zouden Theo Geldens, Kees Marchal en Mieke Theus de lopende zaken 1-op-1 overnemen en doorzetten? Er mag best een frisse wind gaan waaien in het college, want de laatste maanden leek het er op dat de wethouders er geen zin meer in hadden. Kees kan al bogen op vier jaar ervaring als wethouder in Wijk bij Duurstede, voor Theo en Mieke is het wethouderschap nieuw, hoewel het duidelijk in de genen zit. Zowel Theo’s vader Piet als Mieke’s moeder Regien zijn eerder wethouder geweest in Valkenswaard! Wij hopen dat de kinderen van de eerdere wethouders iets geleerd hebben van hun ouders. Zij zijn ook kinderen van een nieuwe tijd met nieuwe kansen. Laat het vooral geen oude wijn in nieuwe zakken zijn. Niet terug naar de tijd van de regenten, maar op naar de tijd van verstandige, integere en bekwame bestuurders. Heel vervelend trouwens voor Mart Wijnen dat hij zijn karwei niet af kan maken, maar zijn gezondheid is natuurlijk veel belangrijker. Nogmaals van harte beterschap Mart! Dat de gemeenteraad nog nieuw en fris is kunnen we ook zien aan de agenda van de laatste raadsvergadering van 19 april.  De moties en amendementen vlogen je om de oren! Het lijkt wel een soort inhaalslag, alsof men alles ineens aan de kaak wil stellen en oplossen. De nieuwe raadsleden hebben blijkbaar behoefte aan verandering. Dat belooft wat, laten we hopen dat de nieuwe raadsleden deze ambitie en drive over pak ‘m beet twee jaar nog steeds hebben. Want dát is wat we nodig hebben in Valkenswaard, bevlogen en oplossingsgerichte raadsleden die luisteren naar wat er leeft, wat de mensen bezighoudt en bovenal die het algemeen belang van ons dorp voorop zetten! Daarom willen we graag het nieuwe verjongde college én alle raadsleden van de acht partijen die we tegenwoordig rijk zijn heel veel succes, wijsheid én plezier wensen voor de komende raadsperiode. We hopen op een mooie samenwerking en prima resultaten want ook wij houden van een gezond en prettig dorp om in te wonen!

Vernieuwing

Het was een mooi afscheid van de “oude” raadsleden in de raadszaal. De burgemeester had voor iedereen een goed woord over en mocht namens de Koning ook nog drie Koninklijke onderscheidingen uitreiken. Een mooi gebaar van Zijne Majesteit voor al de bewezen diensten in de afgelopen jaren voor ons prachtige Valkenswaard. Na afloop van deze plechtigheid gezellig op zijn Valkenswaards een borrel gedronken op de goede afloop. De dag daarna was het aan de “nieuwe” raadsleden om de eed of belofte af te leggen in handen van de burgemeester. Dit alles onder toeziend oog van de meer dan honderd familieleden en belangstellenden. Opnieuw klonken er lovende woorden. Ook was er een voorzichtige oproep van de burgemeester om te komen tot een raadsakkoord. Een overeenkomst waarin alle partijen zich zouden kunnen vinden en waarin er meer sprake is van samenwerking. Niet steeds de coalitie tegenover de oppositie. Na afloop was er weer de bekende gezellige borrel. Toch nog even met verschillende partijen gesproken over de opmerking van de burgemeester over dat raadsakkoord. Nee, veel steun hoorden we niet. Ze reacties waren heel divers. “Dan kun je geen politiek bedrijven”, “Kiezers moeten het verschil kunnen zien” en “We moeten ons als partij kunnen profileren”. Belangrijke opmerkingen zo aan de vooravond van de coalitievorming. De gedachte om het “samen” te doen spreekt hier niet erg uit. We zijn in Valkenswaard, in tegenstelling tot andere gemeenten, daar blijkbaar nog niet aan toe. Opvallend was dat in de verschillende hoeken en gaten van het gemeentehuis raadsleden in groepjes van twee stonden te praten. Soms de hand voor de mond misschien om te voorkomen dat een liplezende bezoeker kon zien wat ze bespraken. Zo beginnen en verlopen de coalitiebesprekingen blijkbaar. En nu, enkele weken na de verkiezingen, is het nog stil over een eventueel nieuw bestuur van ons dorp. “Er wordt gesproken” is steeds de reactie. “Vernieuwing wordt ook doorgezet in het college” horen we. Het is blijkbaar heel moeilijk. De huidige coalitie van H&G, CDA en PVDA willen samen verder. Ze zoeken nog een partner met twee zetels om een brede coalitie te vormen. Daar zal het probleem wel in zitten. VVD heeft aangegeven alleen mee te willen doen als Gerard Adam hun wethouder in het college kan worden. “Valkenswaard Lokaal” heeft nog geen beslissing genomen. Claimen zij ook een wethouder voor deelname? Wie gaat dat worden? Zal “Samen voor Valkenswaard” als nieuwe partij al bestuursverantwoordelijkheid nemen? Wil “Vitaal Valkenswaard” en D66 samen de coalitie niet gedogen zonder een wethouderszetel? Wat moet de coalitie dan daarvoor in ruil geven? Het is moeilijk om een brede coalitie te vormen. Was de opmerking van de burgemeester dan niet een betere oplossing. We hebben nieuwe en jonge mensen in de gemeenteraad gekozen. Willen zij verder in dit verouderde politieke stramien? Wanneer zal er beseft worden dat je samen meer bereikt dan te werken aan je profilering door verscheidenheid? Voor de verkiezingen riepen de meer dan 200 mensen op onze kieslijst dat ze samen zich sterk zouden gaan maken voor Valkenswaard. Na de verkiezingen wil men een zo breed mogelijke coalitie. Die insteek geeft al aan dat partijen of personen worden uitgesloten. Het “samen” wordt dan snel “wij”. Misschien was de opmerking van onze burgemeester, de kleine en voorzichtige hint over het raadsakkoord aan alle partijen, nog niet zo slecht voor ons dorp. Waarom zouden we het niet gewoon eens proberen? Maar dan moeten er wel enkele hanen in hennen veranderen en dat is heel moeilijk.

February 2019
S M T W T F S
« Dec    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728