Archive for the ‘Politiek Café Valkenswaard’ Category

‘Small Jester’ bij Politiek Café Valkenswaard

Tijdens het ‘Politiek Café Valkenswaard’ op dinsdag 17 april speelt de Valkenswaardse groep ‘Small Jester’. Het gezelschap bestaat uit Brigitte Tetteroo (zang), Lou van Gerven (toetsen, gitaar, zang) en Dick Hermsen (gitaar en zang).

De muzikale groep is ontstaan uit ‘Court Jester’. Dit gezelschap presenteerde zich tot 2009 gedurende acht jaren in Valkenswaard als een stevige popband. De muzikanten waren van oorsprong werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie. De groep repeteerde in De Hofnar en stond daar ook met enige regelmaat op het grote theaterpodium.
Op dit moment is een klein gedeelte van de band nog actief en speelt onder de naam ‘Small Jester’(‘Jester’ betekent Hofnar). Het gezelschap brengt, passend bij de huidige bezetting, fraaie stukken uit het ruime internationale poprepertoire. ‘Small Jester’ zorgt op 17 april, behalve tijdens de pauzes van ‘Politiek Café Valkenswaard’, ook vóór en ná de discussieavond voor muzikaal vermaak. Het optreden begint om 19.40 uur in Stadscafé De Senaat aan de Luikerweg 10 in Valkenswaard. De toegang is gratis.

Jeroen van Duursen inleider bij politiek café over sport

De inleiding bij het politiek café van dinsdag 17 april wordt gehouden door Jeroen van Duursen uit Waalre. Hij spreekt onder meer over zijn ervaringen bij de centralisatie van sportorganisaties op sportpark De Hondsheuvels in Eindhoven.

Jeroen van Duursen is bestuurslid van ‘Eindhoven Atletiek’. Vanuit die hoedanigheid is hij onder meer betrokken geweest bij het bijeenbrengen van sporten/sportactiviteiten op het Eindhovense sportpark De Hondsheuvels. Daar is onder meer gevestigd het Eef Kamerbeek Atletiekcentrum.

Verder is Jeroen van Duursen oprichter van Sportplein Eindhoven. Dit is een multidisciplinair sportgezondheidscentrum in Eindhoven. En is hij mede-uitgever van het hardloopmagazine Runnersplaza. In het dagelijks leven is Jeroen van Duursen praktijkhouder van ‘Osteopathiepraktijk Eindhoven’. Vanuit die hoedanigheid is hij ook osteopaat van de  schoonspringselectie van de KNZB.

De inleiding van Jeroen van Duursen gaat vooraf aan de discussiebijeenkomst van plaatselijke politici. Deze begint om 20.00 uur in Stadscafé De Senaat. De toegang is gratis.

Sport op de agenda

Tijdens de aprilbijeenkomst van ‘Politiek Café Valkenswaard’ wordt aandacht besteed aan de sport en sportaccommodaties in de gemeente Valkenswaard. Naast de plaatselijke politici worden diverse organisaties, die op de een of andere wijze te maken hebben met sport, speciaal voor deze bijeenkomst uitgenodigd. De discussieavond met lokale politici, plaatselijke / regionale instellingen en/of deskundigen én inwoners van Valkenswaard vindt plaats op dinsdag 17 april in de vaste locatie Stadscafé De Senaat aan de Luikerweg 10 in Valkenswaard.
‘Politiek Café Valkenswaard’ staat deze keer geheel in het teken van de sport in de breedste zin van het woord. Het thema is “’Afslanken’ om beter te sporten!” De uitgangspunten van de gesprekken op deze avond zijn het betaalbaar houden van de sport in Valkenswaard én het samengaan van de verschillende sportverenigingen op het gebied van hun vastgoed. De kernwoorden van deze avond zullen zijn ‘doelmatigheid’ en ‘efficiency’. Als leidraad voor deze bijeenkomst dient het onlangs gepresenteerde rapport “Valkenswaard heeft Vastgoed voor elkaar!”
De bijeenkomst wordt geopend door inleider van de avond Jeroen van Duursen. Hij is bestuurslid ‘Eindhoven Atletiek’ en als zodanig betrokken bij de centralisatie van sporten op sportpark De Hondsheuvels, met onder meer het Eef Kamerbeek Atletiekcentrum. Verder is hij de oprichter van Sportplein Eindhoven, een multidisciplinair sportgezondheidscentrum in Eindhoven én mede-uitgever van het hardloopmagazine Runnersplaza.nl In het dagelijks leven is Van Duursen praktijkhouder ‘Osteopathiepraktijk Eindhoven’ en osteopaat KNZB van de schoonspringselectie
Op de bijeenkomsten van ‘Politiek Café Valkenswaard’ vindt als eerste een debat plaats naar aanleiding van enkele stellingen. Bij de daarop volgende discussieronde gaan de vertegenwoordigers van alle zes raadsfracties met elkaar in gesprek. Afsluitend is er een vragenronde met vragen uit het publiek. Tussen deze blokken is er een stukje entertainment.
In het eerste blok bij het debat staan politici van coalitie en oppositie tegenover elkaar. Op 17 april zijn dat vertegenwoordigers van D66 en PvdA.
Aan de discussieronde nemen deel vertegenwoordigers van alle politieke partijen die zitting hebben in de Valkenswaardse gemeenteraad. Tijdens dit onderdeel schuiven ook aan zes voorzitters van prominente Valkenswaardse sportorganisaties.
In het laatste blok komen vragen aan de orde van de aanwezigen en vooral ook van de inwoners van Valkenswaard. In de aanloop naar deze politieke bijeenkomst kunnen alle Valkenswaardenaren hun vragen stellen via de website www.politiekcafevalkenswaard.nl of bij aanvang van de bijeenkomst op 17 april.
De avond wordt gepresenteerd door Theo van de Loo en Stefan van Wijchen. De bijeenkomst in Stadscafé De Senaat begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.

Dick Hermsen geeft inleiding op cultuur

De seizoensopening van ‘Politiek Café Valkenswaard’ wordt ingeleid door cultuurgoeroe Dick Hermsen. Bovendien zorgt hij voor een stukje muzikaal entertainment. Het politiek café vindt plaats op dinsdag 20 maart en het thema van de avond is ‘Cultuur te duur?!’

Dick Hermsen heeft in Valkenswaard en in de regio zijn sporen verdiend op het culturele vlak. In Valkenswaard was hij gedurende ongeveer tien jaar directeur van het gemeentelijk Centrum voort Muziek en Dans(CMD). Tot voor kort gaf
hij leiding aan het Kunstkwartier in Helmond met vestigingen in Helmond, Geldrop-Mierlo en Nuenen. In zijn inleiding gaat Dick Hermsen in op de cultuur in zijn algemeenheid en op die van Valkenswaard in het bijzonder. Tijdens de pauze verzorgt Dick Hermsen ook een stukje muzikaal entertainment. Zijn favoriete instrument is gitaar. Onder meer in Valkenswaard maakte hij deel uit van verschillende lokale muziekgroepen.

Het ‘Politiek Café Valkenswaard’ wordt gehouden in Stadscafé De Senaat aan de Luikerweg 10 in Valkenswaard en begint steeds om 20.00 uur. De toegang is gratis.

Cultuur centraal bij ‘Politiek Café Valkenswaard’

Tijdens de eerste voorjaarsbijeenkomst van ‘Politiek Café Valkenswaard’ wordt aandacht besteed aan de cultuur in de gemeente Valkenswaard. Naast de plaatselijke politici worden diverse organisaties, die op de een of andere wijze te maken hebben met cultuur speciaal voor deze bijeenkomst uitgenodigd. De discussieavond met lokale politici, plaatselijke en regionale instellingen en/of deskundigen én inwoners van Valkenswaard vindt plaats op dinsdag 20 maart in de vaste locatie Stadscafé De Senaat aan de Luikerweg 10 in Valkenswaard.

‘Politiek Café Valkenswaard’ staat deze keer geheel in het teken van cultuur. Het thema is ‘Cultuur te duur?!’. In deze bijeenkomst komt de nadruk te liggen op wat we, als gemeente Valkenswaard, voor cultuur willen betalen. Daarbij moet ook duidelijk worden hoe het een en ander betaald moet worden.

Bij de bijeenkomsten van ‘Politiek Café Valkenswaard’ vindt als eerste een debat plaats naar aanleiding van enkele stellingen. Bij de daarop volgende discussieronde gaan de vertegenwoordigers van alle zes raadsfracties met elkaar in gesprek. Afsluitend is er een vragenronde met vragen uit het publiek. Tussen deze blokken is er een stukje entertainment. Aan de politieke avond werken onder meer mee politici, interviewers, een columnist en enkele artiesten.

In het eerste blok bij het debat staan politici van coalitie en oppositie, op 20 maart CDA en Valkenswaard Lokaal, tegenover elkaar. Een externe deskundige leidt als gastspreker het thema in.

Tijdens het discussieonderdeel schuiven aan de vertegenwoordigers van alle politieke partijen die zitting hebben in de Valkenswaardse gemeenteraad.

In het laatste blok komen vragen aan de orde van de aanwezigen en vooral ook van de inwoners van Valkenswaard. In de aanloop naar deze politieke bijeenkomst kunnen alle Valkenswaardenaren hun vragen stellen via de website www.politiekcafevalkenswaard.nl of bij aanvang van de bijeenkomst op 20 maart. Op onze website wordt tevens vermeld welke organisaties en instellingen voor deze politieke bijeenkomst zijn/worden uitgenodigd.

De avond wordt gepresenteerd door de nieuwkomer Stefan van Wijchen. De bijeenkomst in Stadscafé De Senaat begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.

Stefan van Wijchen gaat Politiek Café Valkenswaard presenteren

Het nieuwe seizoen van ‘Politiek Café Valkenswaard’ gaat van start met als nieuwe presentator Stefan van Wijchen. De eerste bijeenkomst van het politiek café jaargang 2012 is op dinsdag 20 maart. Stefan van Wijchen is daarmee de opvolger van Michael Penders, één van de eerste vormgevers van ‘Politiek Café Valkenswaard’. Stefan van Wijchen is een
ras-Valkenswaardenaar en bijzonder actief in het plaatselijke verenigingsleven. Hij heeft onder meer zijn sporen verdiend in de grootste culturele organisatie van Valkenswaard, het bloemencorso. Verder is hij ook volop actief in het plaatselijke carnavalswereldje.

Stefan van Wijchen is de nieuwe presentator van het gehele programma binnen ‘Politiek Café Valkenswaard’. Verder is hij actief tijdens de discussieronde waaraan alle Valkenswaardse raadsfracties deelnemen en het afsluitend deel ‘Vragen van inwoners’.

De voorjaarsbijeenkomsten van het politiek café zijn op 20 maart, 17 april en 22 mei. Deze avonden staan respectievelijk in het teken van cultureel Valkenswaard, het Valkenswaardse sportleven en de samenwerking van Valkenswaard met andere gemeenten.

Het ‘Politiek Café Valkenswaard’ wordt altijd gehouden in Stadscafé De Senaat aan de Luikerweg 10 in Valkenswaard en begint steeds om 20.00 uur. De toegang is gratis.

Update

Met de laatste editie van het Politiek Café Valkenswaard op 29 november van het vorige jaar is het weer even stil geweest. In ieder geval op onze website en op twitter. Maar achter de schermen zijn de voorbereidingen voor de eerste serie van 3 edities van 2012 natuurlijk volop onderweg.

Op 20 maart 2012 is het dan weer zover en zullen we weer in Stadscafé De Senaat de politici ‘aan de tand voelen’ over Valkenswaard. Zij zijn immers uw volksvertegenwoordiging. En om in plaats van elke vier jaar verantwoording af te leggen bij verkiezingen, kunt u ze natuurlijk bevragen in het Politiek Café Valkenswaard.

We houden u nog even in spanning over het onderwerp van 20 maart. Let vooral op ons op deze website en op twitter: @politiekcafe.

Politiek Heeft Vele Talen


© Copyright 2010 by Michael Penders/PCV

Valkenswaardse jongeren prikkelen politici

Tijdens het ‘Politiek Café Valkenswaard’ op dinsdag 16 september hebben de Valkenswaardse jongeren de politici aardig geprikkeld. Het zit de plaatselijke jeugd vooral dwars dat er zo weinig aandacht is voor de uitstraling van ontmoetingsplekken zoals ‘Pulse’ en ‘10ercentrum de Belleman’. Veel steun kreeg het grote aantal jeugdige bezoekers middels de scherpe column van docent/zanger/entertainer Jacques van Gerven.

Het laatste ‘Politiek Café Valkenswaard’ van dit jaar stond geheel in het teken van jeugd en jongeren. Het thema van de avond was “Wat zijn de belevenissen van de Valkenswaardse jeugd en hoe speelt de gemeentelijke overheid daarop in?”. Naast de politici kregen de jeugdige aanwezigen in De Senaat ruimschoots de gelegenheid hun zegje te doen. Het stak de jongeren onder meer dat er al jaren geleden rapporten zijn geschreven om met name de bestaande jongerencentra op te knappen. Om iets te doen aan onder meer de uitstraling van de van oudsher bestaande ontmoetingsplaatsen aan de Kerkhofstraat(Pulse) en aan de achterzijde van sport- en ontmoetingscentrum De Belleman(10ercentrum De Belleman) in Dommelen. Sommige aanwezige politici kenden de studies echter niet en gaven aan dat die ook nooit de fracties bereikt hadden. “Leg het direct bij de raadsleden neer”, klonk her en der het advies richting de jeugd. Raadslid Bram Bots(H&G): “Misschien moeten wij eens zelf gezamenlijk aan de slag gaan om het allemaal wat mooier en netter te maken!”.

Andere vragen vanuit de jeugd betroffen reeds eerder aangekaarte zaken zoals de vestiging in Valkenswaard van een McDonalds of de komst van een bioscoop. Ook het ontbreken van verlichting op het fietspad tussen Leende en Valkenswaard was een heet hangijzer. Verschillende raadsleden zegden toe, ondanks dat het een provinciale weg is, zich hiervoor sterk te zullen maken. Maar echt gesterkt voelden de aanwezige jeugdigen zich door de scherpe teksten
van columnist Jacques van Gerven. Hij brak een lans voor de kwaliteiten die de jeugd, ondanks soms veel negatieve publiciteit, toch heeft. Volgens Van Gerven dienen vele ouderen in dat opzicht de eigen opvatting danig bij te stellen. Niet blijven hangen in het doemdenken. Maar kijken op welke manier gebruik gemaakt kan worden van de mogelijkheden die jongeren wel degelijk bezitten.

De voorzitter van ‘Politiek Café Valkenswaard’, de heer Frank Paumen, keek tevreden terug naar de eerste cyclus van drie bijeenkomsten: “We hebben een breed publiek bereikt en interessante onderwerpen aan de orde gesteld. Ons initiatief wordt hooglijk gewaardeerd en breed gedragen. We gaan echter bekijken wat nog beter kan en we komen hopelijk in 2011 nog sterker terug met drie bijeenkomsten in het voor- en najaar. ”

Het eerstvolgende ‘Politiek Café Valkenswaard’ is op dinsdag 22 maart van het volgend jaar.

Foto’s © Copyright 2010 Bregje van den Eijnden

Jeugd aan bod bij ‘Politiek Café Valkenswaard’

Bij het ‘Politiek Café Valkenswaard’ wordt aandacht besteed aan alles wat te maken heeft met de Valkenswaardse jeugd en jongeren. Een belangrijke rol op deze politieke bijeenkomst is weggelegd voor leerlingen van scholengemeenschap Were Di en leden van de Jongerenraad Valkenswaard. De discussieavond tussen jeugdige/niet-jeugdige inwoners van Valkenswaard en lokale politici vindt plaats op dinsdag 16 november in de vaste locatie Stadscafé De Senaat aan de Luikerweg 10 in Valkenswaard.

De bijeenkomsten van ‘Politiek Café Valkenswaard’ kennen een vast stramien. Er is steeds een debat, een discussie en een vragenronde. Tussen deze blokken is er een stukje entertainment. Aan de politieke avond werken onder meer mee politici, interviewers, een columnist en enkele artiesten. Het centrale thema van deze politieke avond is “Wat zijn de belevenissen van de Valkenswaardse jeugd en hoe speelt de gemeentelijke overheid daarop in?”.

In het eerste blok bij het debat staan politici van H&G (Bram Bots), PvdA (Marie-Therèse Maas) en Valkenswaard Lokaal (Jules Smeets) tegenover elkaar. Zij gaan in op de stelling: “Jongeren, een lust en een last voor Valkenswaard!”

Tijdens het discussieonderdeel wordt specifiek ingegaan op het gezegde: “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!” met daaraan gekoppeld de vraag “Geldt dat ook voor Valkenswaard en wat is dan het perspectief voor de  jongeren?”. Bij deze discussie schuiven aan vertegenwoordigers van CDA (François Smits), D66 (Ingeborg Berendsen) en VVD (Iwan Luijendijk).

In het laatste onderdeel komen vragen aan de orde die, op welk vlak dan ook, met de jeugd te maken hebben. Een vrije ronde, als het maar betrekking heeft op de jeugd. De zes politici uit de twee eerste onderdelen van de avond beantwoorden vragen van jeugdige/niet-jeugdige inwoners van Valkenswaard. In de aanloop naar deze politieke bijeenkomst kunnen zij hun vragen stellen via de website www.politiekcafevalkenswaard.nl of bij aanvang van de bijeenkomst van 16 november.

In de pauzes tussen de verschillende politieke blokken zijn er muzikale optredens van enkele leerlingen van scholengemeenschap Were Di. Verder wordt een column uitgesproken door Jacques van Gerven, docent op scholengemeenschap Were Di.

Frank Paumen is als voorzitter van ‘Politiek Café Valkenswaard’ uitermate blij met het thema van de avond. “Eindelijk hebben nu de Valkenswaardse jongeren de gelegenheid om in het openbaar ten overstaan van plaatselijke politici eens hun zegje doen! Om tijdens één bijeenkomst direct contact te hebben met alle politieke partijen van Valkenswaard”. Hij hoopt dan ook dat de jongeren massaal gebruik maken van deze mogelijkheid. “Ik hoop dat ze zich nadrukkelijk zullen laten horen!”

January 2020
S M T W T F S
« Dec    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031