Archive for November, 2010

Politiek Heeft Vele Talen


© Copyright 2010 by Michael Penders/PCV

Jongeren van nu!

In een column van vijf minuten moet ik toch in staat zijn om to the point te komen over de jeugd van tegenwoordig. Ongeveer 5 minuten krijg ik. Begrijpelijk; dat past helemaal, want tegenwoordig moet alles snel. Het moet passen in het ritme van de Einsteingeneratie, generatie X, Y, Z of de nieuwste benaming die ik nog niet ken.

Overigens; zó ingewikkeld is het niet. Het publieke debat wordt momenteel hoofdzakelijk gevoerd door gebruik te maken van botte one-liners. Zie mijn column als een opeenstapeling van 123 inhoudsloze kreten en we zijn er. Verder moet ik me wat mijn visie op jongeren betreft gewoon bedienen van de retoriek die standaard is bij de grote mensen wereld. De jeugd van tegenwoordig deugt niet!

Onze jeugd heeft een sterke hang naar luxe, heeft slechte manieren, heeft minachting voor het gezag en heeft geen eerbied voor de ouderdom. Er is wat de toekomst betreft geen hoop meer voor ons volk. De jeugd van tegenwoordig is onuitstaanbaar en eigenwijs. Toen ik jong was leerden wij hoe wij ons moesten gedragen; dat wij eerbied voor onze ouders moesten hebben, maar tegenwoordig weten jongeren alles beter en hebben zij het hoogste woord. We zijn tegenwoordig diep gezonken!

Einde citaat van ongeveer 500 vóór het begin van onze jaartelling uitgesproken door de Griekse denker Socrates.

Het afvallen van de jeugd is een historische constante. Iedere generatie deed het en iedere generatie zal het doen. En iedere generatie volwassenen organiseerde en organiseert bijeenkomsten als deze waarop het boetekleed aan de kapstok blijft hangen. De politici, de beleidsmakers, de ouders en wat al niet meer geven dagelijks het “goede” voorbeeld aan de jongeren en verbazen zich vervolgens hogelijk over het wangedrag van hun nazaten. Een kleine greep uit het huidige voorbeeldfunctieassortiment waarbij jongeren centraal staan:

  • We leven in een tijd waarin zelfs bij de fairtrade chocoladereep de hazelnootplukbijsmaak van kinderarbeid de boventoon voert.
  • We leven in een tijd waarin een miljard op ontwikkelingshulp bezuinigd wordt, terwijl dagelijks 10.000 kinderen sterven van de honger.
  • We leven in een tijd waarin ons volk vertegenwoordigd wordt door een leugenachtige veroordeelde ex-militair die ontucht pleegt met zijn minderjarige meisjesleerlingen en vervolgens te biechten gaat bij zijn partijleider die hem vergiffenis schenkt ten koste van zijn discutabele principes.
  • We leven in een tijd waarin de katholieke kerk “het laat de kinderen tot mij komen” wel erg letterlijk neemt en waarin de penitentie voor de gebroken celibataire gelofte wordt afgekocht met euro’s, die de priesterziel even gemakkelijk witwassen als de oefening van berouw die ik moest bidden na het snoepen uit een gewone suikerpot.
  • We leven in een tijd waarin de jongeren door de grote mensenwereld op hun plaats worden gezet.

Het moraliserende vingertje van de volwassene veroordeelt de jeugd van tegenwoordig. De credits voor de jongeren die het goed doen worden bijgeschreven op het conto van de opvoeders. Daar waar het fout gaat wijst de vinger meedogenloos naar de jongere.

Laten wij ouderen echter goed beseffen dat hoe ouder we worden hoe meer we onze greep verliezen op de generatie die ons opvolgt. Hoe ouder we worden hoe onaantrekkelijker het wordt in de spiegel te kijken. Te kijken naar dat waar wij als volwassenen zelf verantwoordelijk voor zijn. Met het vorderen van de jaren verliest de ouder wordende mens de grip op het gebeuren en wijst de jeugd als zondebok aan. In de huidige cultuur wordt er ontzettend afgegeven op de jeugd. Vooral op delen ervan, zoals Marokkaanse jongeren. Dat heeft ook met de media te maken, die gebeurtenissen uitvergroten. Goed nieuws is geen nieuws, je scoort pas met ellende. Er is geen tijd voor nuance, voor nadenken, want dan ben je alweer achterhaald. Soms lijkt het wel eens alsof de media, en ook de politiek heel blij zijn als er weer eens iets negatiefs gebeurt met jongeren. Er is weer een gelegenheid om te scoren.

De manier waarop met onze toekomst, onze jeugd wordt omgegaan neigt naar verwaarlozing. In een wereld waarin het geld gaat naar dierenpolities, aangesteld om het leed van viervoeter, gevogelte en al wat blaat en knort te ledigen, vertoeven jeugdigen die over de schreef zijn gegaan in het gevang omdat er ruimtetekort is in de instellingen die daarvoor bedoeld zijn. Bij goed resultaat van de voornoemde “animalwouten”, zal de opvang van ontspoorde kinderzielen voortaan plaats vinden in kennels.

Ruimtetekort in jeugdinstellingen zou kunnen suggereren dat het slecht gesteld is met onze jeugd. Het zou echter ook iets kunnen zeggen over hen die verantwoordelijk zijn voor de opvoeding. Over hen die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs. Over hen die bezuinigen op de verkeerde posten.

Dames en heren, de jeugd deugt. De jeugd wil gehoord worden en de jeugd verdient prioriteit. In geld en in aandacht. Ook dat is een historische constante. Vanavond nu eens geen ja maar en wijze lessen van de volwassenen, maar duidelijkheid en daadkracht. En vooral niet alleen beleid vóór jongeren maar ook dóór jongeren. Vaak bepalen de doelen van gemeente en organisaties het beleid en niet de behoeften en wensen van jongeren. Vóór en dóór jongeren, beste leeftijdgenoten. Laat dat het devies zijn. Laten wij eerbiedig het hoofd buigen voor onze toekomst.


Valkenswaardse jongeren prikkelen politici

Tijdens het ‘Politiek Café Valkenswaard’ op dinsdag 16 september hebben de Valkenswaardse jongeren de politici aardig geprikkeld. Het zit de plaatselijke jeugd vooral dwars dat er zo weinig aandacht is voor de uitstraling van ontmoetingsplekken zoals ‘Pulse’ en ‘10ercentrum de Belleman’. Veel steun kreeg het grote aantal jeugdige bezoekers middels de scherpe column van docent/zanger/entertainer Jacques van Gerven.

Het laatste ‘Politiek Café Valkenswaard’ van dit jaar stond geheel in het teken van jeugd en jongeren. Het thema van de avond was “Wat zijn de belevenissen van de Valkenswaardse jeugd en hoe speelt de gemeentelijke overheid daarop in?”. Naast de politici kregen de jeugdige aanwezigen in De Senaat ruimschoots de gelegenheid hun zegje te doen. Het stak de jongeren onder meer dat er al jaren geleden rapporten zijn geschreven om met name de bestaande jongerencentra op te knappen. Om iets te doen aan onder meer de uitstraling van de van oudsher bestaande ontmoetingsplaatsen aan de Kerkhofstraat(Pulse) en aan de achterzijde van sport- en ontmoetingscentrum De Belleman(10ercentrum De Belleman) in Dommelen. Sommige aanwezige politici kenden de studies echter niet en gaven aan dat die ook nooit de fracties bereikt hadden. “Leg het direct bij de raadsleden neer”, klonk her en der het advies richting de jeugd. Raadslid Bram Bots(H&G): “Misschien moeten wij eens zelf gezamenlijk aan de slag gaan om het allemaal wat mooier en netter te maken!”.

Andere vragen vanuit de jeugd betroffen reeds eerder aangekaarte zaken zoals de vestiging in Valkenswaard van een McDonalds of de komst van een bioscoop. Ook het ontbreken van verlichting op het fietspad tussen Leende en Valkenswaard was een heet hangijzer. Verschillende raadsleden zegden toe, ondanks dat het een provinciale weg is, zich hiervoor sterk te zullen maken. Maar echt gesterkt voelden de aanwezige jeugdigen zich door de scherpe teksten
van columnist Jacques van Gerven. Hij brak een lans voor de kwaliteiten die de jeugd, ondanks soms veel negatieve publiciteit, toch heeft. Volgens Van Gerven dienen vele ouderen in dat opzicht de eigen opvatting danig bij te stellen. Niet blijven hangen in het doemdenken. Maar kijken op welke manier gebruik gemaakt kan worden van de mogelijkheden die jongeren wel degelijk bezitten.

De voorzitter van ‘Politiek Café Valkenswaard’, de heer Frank Paumen, keek tevreden terug naar de eerste cyclus van drie bijeenkomsten: “We hebben een breed publiek bereikt en interessante onderwerpen aan de orde gesteld. Ons initiatief wordt hooglijk gewaardeerd en breed gedragen. We gaan echter bekijken wat nog beter kan en we komen hopelijk in 2011 nog sterker terug met drie bijeenkomsten in het voor- en najaar. ”

Het eerstvolgende ‘Politiek Café Valkenswaard’ is op dinsdag 22 maart van het volgend jaar.

Foto’s © Copyright 2010 Bregje van den Eijnden

Jeugd aan bod bij ‘Politiek Café Valkenswaard’

Bij het ‘Politiek Café Valkenswaard’ wordt aandacht besteed aan alles wat te maken heeft met de Valkenswaardse jeugd en jongeren. Een belangrijke rol op deze politieke bijeenkomst is weggelegd voor leerlingen van scholengemeenschap Were Di en leden van de Jongerenraad Valkenswaard. De discussieavond tussen jeugdige/niet-jeugdige inwoners van Valkenswaard en lokale politici vindt plaats op dinsdag 16 november in de vaste locatie Stadscafé De Senaat aan de Luikerweg 10 in Valkenswaard.

De bijeenkomsten van ‘Politiek Café Valkenswaard’ kennen een vast stramien. Er is steeds een debat, een discussie en een vragenronde. Tussen deze blokken is er een stukje entertainment. Aan de politieke avond werken onder meer mee politici, interviewers, een columnist en enkele artiesten. Het centrale thema van deze politieke avond is “Wat zijn de belevenissen van de Valkenswaardse jeugd en hoe speelt de gemeentelijke overheid daarop in?”.

In het eerste blok bij het debat staan politici van H&G (Bram Bots), PvdA (Marie-Therèse Maas) en Valkenswaard Lokaal (Jules Smeets) tegenover elkaar. Zij gaan in op de stelling: “Jongeren, een lust en een last voor Valkenswaard!”

Tijdens het discussieonderdeel wordt specifiek ingegaan op het gezegde: “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!” met daaraan gekoppeld de vraag “Geldt dat ook voor Valkenswaard en wat is dan het perspectief voor de  jongeren?”. Bij deze discussie schuiven aan vertegenwoordigers van CDA (François Smits), D66 (Ingeborg Berendsen) en VVD (Iwan Luijendijk).

In het laatste onderdeel komen vragen aan de orde die, op welk vlak dan ook, met de jeugd te maken hebben. Een vrije ronde, als het maar betrekking heeft op de jeugd. De zes politici uit de twee eerste onderdelen van de avond beantwoorden vragen van jeugdige/niet-jeugdige inwoners van Valkenswaard. In de aanloop naar deze politieke bijeenkomst kunnen zij hun vragen stellen via de website www.politiekcafevalkenswaard.nl of bij aanvang van de bijeenkomst van 16 november.

In de pauzes tussen de verschillende politieke blokken zijn er muzikale optredens van enkele leerlingen van scholengemeenschap Were Di. Verder wordt een column uitgesproken door Jacques van Gerven, docent op scholengemeenschap Were Di.

Frank Paumen is als voorzitter van ‘Politiek Café Valkenswaard’ uitermate blij met het thema van de avond. “Eindelijk hebben nu de Valkenswaardse jongeren de gelegenheid om in het openbaar ten overstaan van plaatselijke politici eens hun zegje doen! Om tijdens één bijeenkomst direct contact te hebben met alle politieke partijen van Valkenswaard”. Hij hoopt dan ook dat de jongeren massaal gebruik maken van deze mogelijkheid. “Ik hoop dat ze zich nadrukkelijk zullen laten horen!”

November 2010
S M T W T F S
« Oct   Feb »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930