Archive for March, 2011

Matige animo voor Politiek Café Valkenswaard

In tegenstelling tot de vorige bijeenkomst van het Valkenswaardse politieke café, vlak voor de Statenverkiezingen, viel de animo tijdens de laatste editie op 22 maart enigszins tegen. Niet alleen wat betreft het aantal bezoekers, maar ook van de zijde van de raadsfracties viel er afwezigheid te bespeuren. Twee politieke partijen hadden geen vertegenwoordiger afgevaardigd. De volgende aflevering van Politiek Café Valkenswaard is op 19 april. Er wordt dan gesproken en gediscussieerd rondom het thema ‘woningbouw’.

De voorzitter van ‘Politiek Café Valkenswaard’, de heer Frank Paumen, heeft het vermoeden dat de tegenvallende publieke belangstelling wellicht te maken heeft met het onderwerp ‘communicatie’. “Dit thema spreekt de mensen schijnbaar toch minder aan dan we gedacht hadden. En misschien was het ook wel wat te breed opgezet, te weinig afgebakend. Een goede les voor de volgende keer. Dan stellen we de ‘woningbouw’ aan de orde. Daar krijgt iedereen vroeg of laat mee te maken. Starterswoningen of seniorenhuisvesting, huur- of koopwoningen, de uitbreidingsplannen, nog meer appartementen of juist grondgebonden woningen. Bovendien zullen voortaan ook niet-raadsleden aan de discussie deelnemen”, verklaart Frank Paumen.

Zowel tijdens de debatronde als bij het onderdeel discussie verliep het gesprek de laatste keer wat stroperig. De oren werden pas echt gespitst toen tegen het einde van de avond vanuit het publiek de vraag kwam hoe het binnen de gemeente Valkenswaard gesteld is met het gebruik van de ‘social media’ zoals twitter, facebook, hyves etc. Duidelijk werd dat enkele raadsleden grote waarde hieraan hechten. Individueel wordt er binnen de verschillende politieke partijen dan ook wel gebruik gemaakt van die nieuwe communicatiemiddelen. “Maar het is zeker nog geen gemeengoed”, verkondigden enkele aanwezige raadsleden. Hier en daar viel ook te beluisteren dat de behoefte nog te klein is. Dat de nieuwe media echter ook binnen Valkenswaard wel degelijk serieus genomen moeten worden, bleek enkele dagen na het politieke café, toen burgemeester Ederveen via twitter zijn mening gaf over het aanstaande burgemeestersbezoek aan De Efteling. Met daaraan gekoppeld honderd vrijkaarten voor inwoners van de gemeenten. Ondanks dat verschillende raadsleden allerminst afwijzend tegenover de ‘social media’ staan, kijken ze toch liever eerst de kat uit de boom. Degene die vanuit het publiek de zaak aankaartte verzette zich fel tegen deze insteek: “Zeker als je de jeugd wilt bereiken, is modern communiceren een must.” Enkele raadsleden haakten hierop in door te stellen dat je er inderdaad niet aan voorbij kunt. Joop van Dijk van het CDA: “We moeten eens goed kijken hoe we die nieuwe media kunnen inzetten. En vervolgens er zeker mee aan de slag gaan. En beleid uitzetten!”

De politieke gesprekken werden zoals te doen gebruikelijk afgewisseld met enkele stukjes entertainment. Bijzonder veel waardering was er voor de columniste van de avond Betke Luijbregts. Geheel in haar eigen, Valkenswaardse stijl gaf zij haar kijk op ‘communicatie’. Voor Betke Luijbregts zijn enkele wezenlijke aspecten van communicatie het gevoel, het gemeenschappelijk delen, elkaar begrijpen en alles zichtbaar maken. Zanger /presentator Michael Penders bezong op zijn eigen wijze het leven in Valkenswaard. De bijdragen van deze twee artiesten zijn te lezen en te beluisteren via de website www.politiekcafevalkenswaard.nl .

Het volgende politieke café over de woningbouw is op dinsdag 19 april opnieuw in Stadscafé De Senaat aan de Luikerweg 10. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.

Foto’s PCV 22-03-2011

© 2011 Bregje van den Eijnden

Valkenswaard, het Dorp


© Copyright 2011 by Michael Penders/PCV

Column Betke Luijbregts 22-03-2011

Dankjewel voor de uitnodiging om hier vanavond te komen. Het lag aan de communicatieve eigenschappen van Jan Zwarthoed, dat ik hier ben. Hij gebruikte het communicatiemiddel telefoon om mij te benaderen. Het gesproken woord, in overtuigende vorm, was vervolgens doorslaggevend.

‘Politiek café?
Ja, da witte toch wel wa da is.
Ja maar Jan, ik heb gin verstand van politiek
Ja, daarom juist. Daar gaat het over. De betrokkenheid van de Valkeswirdse mensen, daor kunde gij toch wel wa over vertellen. Over de communicatie met de Valkenswaardse inwoners. Ja ‘n stukske van een minuut of vijf, da kende gij toch wel!’

Dus ik aan het denken.

Ik begon met het opzoeken van het woord communicatie in het woordenboek.

com·mu·ni·ca·tie de; v -s contact, gemeenschap; verbinding, verkeer

Vervolgens ging ik het woord opzoeken op mijn eigen harde schijf. Wanneer had ik dat woord voor het eerst gehoord? Het was in de St. Antoniuskerk, jawel bij het vieren van mijn eerste communie door pastoor Heerkes.

Volgens de katholieke opvatting is Jezus Christus na de consecratie waarachtig lichamelijk aanwezig onder de schijngedaanten van brood en wijn. De communie geeft dus echte fysieke gemeenschap (communio) met Jezus Christus, en door Christus mystieke gemeenschap met alle gelovigen van geheel de Kerk.

Ik communiceerde dus al op 7 jarige leeftijd met God en zijn gehele achterban. Ik sprak niet met hem of met hun, nee de communicatie kwam tot stand door het ontvangen van een droog stukske brood wat onmiddellijk tegen m’n verhemelte bleef plakken. Ik schoefelde terug naar de kerkbank en moest van meneer pastoor met m’n ogen dicht blijven zitten tot ik het doorgeslikt had en dan zou ik vanzelf de aanwezigheid van onze lieve heer wel gaan voelen.

De tweede keer dat ik in aanraking kwam met het woord communicatie was eind jaren zestig toen het hippe deel van Nederland besloot in communes bij elkaar te gaan leven. Het ging om gemeenschappelijke huishoudens, waar iedereen gelijk was. Dat was overigens niet in Valkenswaard. Je moest in de grote stad zijn om mee te maken hoe het is als een groep mensen uitgebreid en constant met elkaar communiceert.

Pas jaren later besefte ik goed wat communiceren was toen ik voor het eerst in mijn eentje ging beeldhouwen in Italië. Ik kwam in een Duitse groep terecht met een Italiaanse leraar. Na wat stuntelige eerste dagen hadden de Duitsers het nakijken. De leraar in vloeiend Italiaans en ik op plat Valkeswirds konden het heel best met elkaar vinden, we zongen, dansten, lachten. En we praatten met elkaar, ieder in onze eigen taal en begrepen elkaar feilloos, terwijl we aanvankelijk de buitenstaanders waren de niemand verstond.

Waarom vertel ik u dit? Om uit te leggen wat in mijn ogen communicatie betekent. Voor mij ligt communiceren niet zozeer in het gesproken woord maar in de dingen die om deze drie voorbeelden gaan. Ze gaan over het gevoel, het contact met elkaar, het gemeenschappelijk delen van iets, het van elkaar begrijpen en het zichtbaar maken. Noem het maar een soort gebarentaal. Dat wat ik met die Italiaanse leraar had.

Lange tijd heb ik voor diverse media gewerkt en als schrijvende pers heb ik vaak raadsvergaderingen verslagen. Als correspondent van het ED schreef ik woordelijk de zinnen op die de raadsleden formuleerden. Ook al was het voor mij vaak onbegrijpelijke taal, ik schreef gewoon op wat ze zeiden.

Hoewel ik ook wel complimenten kreeg kan ik u nu na zoveel jaren gerust vertellen dat ik het heerlijk vond dat ze zo langdradig waren, er werd in die jaren per regel uitbetaald. Ik had nog jonge kinderen en wilde in ieder geval de babysit van die avond eruit hebben. Het verbaasde me toen al dat er voor sommige dingen zoveel woorden nodig zijn.

Zoveel jaren later kom ik, behalve dan met carnaval, niet meer zoveel in de Raadszaal. Ik kijk af en toe naar de raadsvergaderingen op de VOS en moet het voor de rest van de informatie van die zelfde dag- en weekbladen hebben als waarvoor ik vroeger werkte.

Ik zie in dat er voor sommige dingen nog steeds heel veel woorden nodig zijn. Als ik dan terug kom op mijn voorbeelden van gevoel, contact, gemeenschapszin en het zichtbaar maken, zijn we nog ver weg van echte communicatie.

Ik zie wel dat er iets veranderd is op de Markt, maar het is er nog te kil en kaal, ik merk niet dat er met gevoel voor gemeenschapszin aan gewerkt is.

Ik hoor en lees wel dat men bezig is met de N69, ik lees dat trouwens al ruim veertig jaar, maar voel als ik ‘s avonds in bed lig nog het trillen door voorbijrazende vrachtwagens. Ik voel niet dat er onderling verbondenheid is om het
probleem op te lossen.

Ik lees dat de bevolking opgeroepen wordt om mee te denken over de bezuinigingen. In hetzelfde artikel staat dat het al twee keer eerder is gebeurd, maar dat de voorstellen uiteindelijk weer door de raad verworpen zijn. Veel zin om mee te denken krijg je daar niet van.

Ik lees wel dat er veel woorden vuil gemaakt worden aan die lelijke kale plekken in Valkenswaard, de slooppanden, het grote grijze verval aan de Luikerweg. Maar wat daar zichtbaar gemaakt wordt geeft een gevoel van onbehagen. Dat is iets wat de mensen in Valkenswaard verbindt, een gemeenschappelijk gevoel van walging.

Als de politiek in Valkenswaard dat gevoel om zou kunnen laten slaan, zal er zeker wel contact zijn met de bevolking, maar niet door het gebruik van dure woorden en lange zinnen. Want natuurlijk is ook het gebruik van woorden een vorm van communicatie. Maar zeg het alsjeblieft in gewone mensentaal. Zeg gewoon wa ge bedoelt en luister met aandacht.

Zet het kracht bij met gebaren en met daden. Laat zien dat je d’r bent en dat je iets doet of wilt doen. Als je dat aan de bevolking van Valkenswaard kunt laten zien, is dat de beste vorm van communicatie.

Tot die tijd blijf ik me voelen als dat 7 jarig meisje dat de kerkbanken inschoefelt en met ogen dicht wacht op de aanwezigheid van iets.

Communicatie centraal bij ‘Politiek Café Valkenswaard’

Het nieuwe seizoen van ‘Politiek Café Valkenswaard’ gaat weer van start. Deze maand staat centraal de communicatie, de wijze waarop de gemeente/het college en de gemeenteraad onderling communiceren maar ieder op hun beurt ook met de inwoners van Valkenswaard. De discussieavond met de lokale politici vindt plaats op dinsdag 22 maart in de vaste locatie Stadscafé De Senaat aan de Luikerweg 10 in Valkenswaard

De bijeenkomsten van ‘Politiek Café Valkenswaard’ kennen een vast stramien. Er is steeds een debat, een discussie en een vragenronde. Tussen deze blokken is er een stukje entertainment. Aan de politieke avond werken onder meer mee politici, interviewers, een columnist en enkele artiesten. Het centrale thema van deze eerste politieke bijeenkomst in het nieuwe seizoen is: “Communicatie van gemeente/college naar de gemeenteraad en naar de burgers én van de raadsleden naar de burgers”.

In het eerste blok bij het debat staan politici van H&G en Valkenswaard Lokaal tegenover elkaar. Zij gaan in op de stelling: “Slechte informatie heeft een negatieve uitwerking op de besluitvorming!” De rode draad hierbij is de wijze waarop de gemeente/het college communiceert met de gemeenteraad.

Tijdens het discussieonderdeel, blok twee, wordt specifiek ingegaan op de wijze waarop de gemeenteraad communiceert met de inwoners van Valkenswaard. De discussie wordt gevoerd met vertegenwoordigers van alle plaatselijke politieke partijen: CDA, H&G, D66, PvdA, Valkenswaard Lokaal en VVD.

In het derde onderdeel wordt met dezelfde politici ingegaan op de manier waarop de gemeente communiceert met zijn burgers. Hierbij komen ook zeer nadrukkelijk aan de orde vragen van inwoners van Valkenswaard. In de aanloop naar deze politieke bijeenkomst kunnen zij hun vragen stellen via de website www.politiekcafevalkenswaard.nl of bij aanvang van de bijeenkomst van 22 maart. De zaal is open vanaf 19:30 uur en de start is om 20:00 uur.

Foto’s PCV 22-02-2011

© Copyright 2011 Bregje van den Eijnden

March 2011
S M T W T F S
« Feb   Apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031