Archive for April, 2011

Starterswoningen en LTS-gebied blijven gemoederen bezighouden

Tijdens het op dinsdag 19 april gehouden ‘Politiek Café Valkenswaard’ stond het wonen in Valkenswaard centraal. Een heet hangijzer binnen de gemeentepolitiek blijft het fenomeen ‘starterswoningen’. En in het verlengde daarvan de erfpachtconstructie, die ook in Valkenswaard in zwang begint te geraken.

Een tweede aspect dat tijdens de politieke bijeenkomst in Stadscafé De Senaat nadrukkelijk aandacht kreeg, was de invloed die projectontwikkelaars al dan niet hebben binnen de gemeente Valkenswaard.

Het volgende politiek café staat geheel in het teken van de veiligheid. Deze laatste bijeenkomst van het voorjaar is op dinsdag 17 mei.

Starters

De algemene insteek van de verschillende politieke partijen tijdens de discussie over de starterswoningen was dat dit soort huizen betaalbaar moet blijven voor jongeren. En voor de meeste starters zijn de veel gehanteerde bedragen van rond €180.000, – nauwelijks op te brengen. Toch moeten er oplossingen gezocht worden om jongeren te kunnen laten wonen. De erfpachtregeling, waarbij de grondkosten buiten de koopprijs gehouden worden, lijkt een oplossing. Maar met name VVD-er Iwan Luijendijk wees er die dinsdagavond op dat ‘met de erfpachtconstructie de starter niet weet waar hij met zijn woonlasten aan toe is’. Een inspreker namens de Rabobank gaf aan dat er voor een gemeente wel degelijk mogelijkheden zijn om starters vooruit te helpen. “Er bestaat immers een door de overheid ingestelde regeling voor leningen aan starters, die al toegepast wordt in Eindhoven en Veldhoven”, aldus de Rabo-woordvoerder.

Volgens CDA-woordvoerder Joop van Dijk blijft erfpacht wel degelijk een oplossing, maar dan moet je wel goede afspraken maken. Om te voorkomen dat de kosten, als gevolg van die erfpacht, jaar op jaar en ongebreideld verhoogd worden. Een andere mogelijkheid is de grondprijs te verlagen. Of zoals coalitiepartij H&G aangaf, kijkend naar het nieuwe plan Dommelkwartier: “Beknibbel op al die dure voorzieningen zoals bruggetjes enz. waardoor de grondprijs automatisch naar beneden kan”. Voor D66 zouden de nieuwkomers op de woningmarkt zich niet enkel moeten richten op koopwoningen. “Wellicht bieden huurwoningen op dit moment wel beter uitkomst voor de starters. Misschien moeten we daar wel wat extra op insteken, bijvoorbeeld in de nieuwe wijk Dommelkwartier.”

Projectontwikkelaars

Mede door de inleiding op ‘Wonen in Valkenswaard’ van inwoner Jan Helmons, voorheen directeur stadsontwikkeling van de gemeente Eindhoven, verplaatste de discussie zich naar de rol van de gemeente bij de in- en uitbreidingsplannen. Volgens Helmons drukken in Valkenswaard de projectontwikkelaars een belangrijke stempel op het bebouwen van de ruimte, op de in- en uitbreidingsplannen. Zijn insteek tijdens het politiek café was dat een gemeente zo weinig mogelijk gebruik moet maken van projectontwikkelaars. Jan Helmons: “Anders kom je voor voldongen feiten te staan. Met de rug tegen de muur. Je wordt geconfronteerd met zaken waar je geen vat meer op hebt.” Als schrijnend voorbeeld haalde Helmons aan de naar zijn idee troosteloze entree van Valkenswaard komende uit de richting Hasselt. Concreet: de bouwval aan de Luikerweg tegenover Stadscafé De Senaat. En in het verlengde hiervan gaf de heer Helmons aan dat de gemeente het lef moet hebben om met een bijzondere bouwlocatie even niets te doen. “Laat de ideeën rustige enkele jaren rijpen. Uiteindelijk komt het de uitstraling van het gebied ten goede”, en hij verwees hierbij naar het LTS-terrein.

De aanwezige politici reageerden zeer divers op de prikkelende woorden van Jan Helmons. Theo Geldens van H&G was er stellig van overtuigd dat de gemeente wel degelijk de regie voert over de bouwplannen. “Zo niet, dan moeten we zorgen dat wij die zeer snel terugkrijgen. Wij bepalen!” CDA-vertegenwoordiger Joop van Dijk was minder stellig en wees vooral op de controlerende taak van de raad. “Raadsleden zijn geen specialisten. We ontberen allemaal kennis en tijd. Maar wij als CDA volgen het college wel uiterst kritisch. Ook als het gaat over die regierol!”

 

LTS-terrein

Wat betreft de invulling van het LTS-gebied waren de meeste raadsleden helder. Volgens de politici is de procedure voor dat gebied tot nu toe zorgvuldig en met inspraak van raadsleden verlopen. Er zijn diverse brainstormbijeenkomsten geweest. En, zo bleek uit de reacties tijdens het politiek café, als de gemeente tot nu toe ergens de regie goed in handen heeft dan is het daar wel. En verschillende politiek partijen wilden, in tegenstelling tot de woorden van Jan Helmons,  wel degelijk haast maken met dat gebied.

Vanuit de hoek van de aanwezige projectontwikkelaars viel te vernemen dat Valkenswaard zelf wel heel goed in de gaten moet houden dat het door allerlei procedures zich geen beperkingen oplegt  in de bouwmogelijkheden. Eén van de projectontwikkelaars: ”De gemeentelijke regie moet zodanig zijn dat het voorzieningenniveau hier op peil blijft”.

‘Politiek Café Valkenswaard’ sluit zijn voorjaarsbijeenkomsten af op dinsdag 17 mei. Alles staat dan in het teken van de veiligheid, op meest uiteenlopende gebieden, binnen de gemeente Valkenswaard. De bijeenkomst is opnieuw in Stadscafé De Senaat en begint om 20.00 uur.

Foto’s 19 april 2011

© Copyright 2011 Bregje van den Eijnden

Uitgenodigde gasten aprileditie

 • projectontwikkelaars (o.m. Latoures Vastgoed B.V., Harrie van Breugel van Danlat)
 • architecten (o.m. Wouter Margry)
 • Woningstichtingen (Woningbelang, Woonbedrijf, HHvL, Lunet Zorg)
 • Dorpsraad BenS
 • Wijkraad Dommelen
 • Wijkcommissie ’t Gegraaf
 • Jongerenraad Valkenswaard
 • bewoners Bloemenbuurt Dommelen
 • bewonerscommissie de Kreijenbeek
 • HuurdersBelangenVereniging Valkenswaard
 • Centrumbewoners (specifiek bewoners Waalreseweg)
 • bewonersgroep Haagstraat
 • bewonerscommissie Europalaan

Wonen in Valkenswaard centraal

Tijdens de aprileditie van ‘Politiek Café Valkenswaard’ wordt aandacht besteed aan alles wat te maken heeft met het wonen in Valkenswaard. Naast de Valkenswaardse politici worden diverse organisaties, die nauw betrokken zijn bij het wonen in Valkenswaard, speciaal voor deze bijeenkomst uitgenodigd. De discussieavond tussen lokale politici, plaatselijke instellingen en inwoners van Valkenswaard vindt plaats op dinsdag 19 april in de vaste locatie Stadscafé De Senaat aan de Luikerweg 10 in Valkenswaard

De bijeenkomsten van ‘Politiek Café Valkenswaard’ kennen een vast stramien. Er is steeds een debat, een discussie en een vragenronde. Tussen deze blokken is er een stukje entertainment. Aan de politieke avond werken onder meer mee politici, interviewers, een columnist en enkele artiesten. Het motto van deze politieke avond over het wonen in Valkenswaards is: ‘Zal ik ooit in Valkenswaard kunnen wonen?

Tijdens de verschillende onderdelen kunnen de aanwezigen, zowel de uitgenodigde organisaties als de inwoners van Valkenswaard, reageren op de standpunten van de politici.

In het eerste blok bij het debat staan politici van coalitie en oppositie, respectievelijk PvdA en VVD, tegenover elkaar.

Tijdens het discussieonderdeel schuiven aan de vertegenwoordigers van alle politieke partijen die zitting hebben in de Valkenswaardse gemeenteraad. Dit tweede deel wordt ingeleid door de Valkenswaardenaar Jan Helmons, voormalig directeur dienst stadsontwikkeling van de gemeente Eindhoven.

In het laatste onderdeel komen vragen aan de orde van alle aanwezigen alsmede van de inwoners van Valkenswaard. In de aanloop naar deze politieke bijeenkomst kunnen alle Valkenswaardenaren hun vragen stellen via de website www.politiekcafevalkenswaard.nl of bij aanvang van de bijeenkomst van 19 april. Op onze website wordt tevens vermeld welke organisaties voor deze politieke bijeenkomst zijn/worden uitgenodigd.

De politieke ontmoeting in Stadscafé De Senaat begint om 20.00 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk.

April 2011
S M T W T F S
« Mar   May »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930