Archive for October, 2011

Felle debatten en bijzonder entertainment bij ‘Politiek Café Valkenswaard’

De oktobereditie van Politiek Café Valkenswaard kenmerkte zich door verhitte debatten tussen lokale politici én een inleiding van geograaf Adri Donker die velen tot nadenken bracht. Columnist Frank Maas en zangeres Petri Claassen slaagden er vervolgens op enkele momenten in om de verbetenheid in de discussie en de voelbare spanning bij de vertegenwoordigers van belangengroepen weer tot zijn juiste proporties terug te brengen. Mede door het stukje entertainment wisten de voor- en tegenstanders van de Westparallel, ondanks tussentijds applaus of licht boegeroep, op gepaste wijze met elkaars standpunten om te gaan. Het begrip en respect voor elkaar was groots.

De Utrechtse geograaf Adri Donker schuwde bij de aanvang van de bijeenkomst geenszins ferme uitspraken: ‘Dommelen-ontsluiting’ in plaats van ‘grenscorridor’, ‘de overheid organiseert haar eigen hindermacht’ én ‘iedereen komt hier om iets te roepen’. De messen leken geslepen. Maar tegelijk sprak hij met veel waardering over de wijze waarop, met een gezamenlijke aanpak van 25 groeperingen, in de regio gezocht is naar een mogelijke oplossing. Nog belangrijker was zijn opmerking om vooral ook stil te staan bij de periode na de realisatie van een nieuwe verbinding tussen de Belgische grens en het snelwegennet om Eindhoven. “Ook dat moet je samen gaan aanpakken”, luidde het advies Van Donker.

In de discussiemomenten daarna oogstte de Utrechtse geograaf van de lokale politici kritiek en lof. De vervolgdiscussie bleef echter wat hangen op de vraag of de Westparallel wel of niet de juiste keuze is. Gelukkig probeerden sommige partijen af en toe voorzichtig wat verder in de toekomst te kijken en vroegen zich dan ook terecht af wat er straks gaat gebeuren met het verkeer in Groot Valkenswaard. Uit de mond van CDA-vertegenwoordiger Monique Krikhaar klonk daarbij de oproep om ook dat aspect breed aan te pakken: “Het is goed dat wij hier nu al over nadenken. Maar betrek er vooral ook de Valkenswaardse mensen bij”. Ook VVD-er Iwan Luijendijk keek verder en gaf aan dat de Valkenswaardse politici zich niet moeten blijven verschuilen achter de afwikkeling van het internationale verkeer. “Dat is een zaak van de provincie. Wij hebben een ander belang. Wij moeten de lokale verkeersproblemen oplossen”. Hij wees er daarbij nog eens fijntjes op dat, om te komen tot een goede oplossing van het lokale verkeersprobleem, de snelle afbouw van de Europalaan en aanleg van de Lage Heideweg essentieel is. Volgens Luijendijk is het nu zaak om zowel wat betreft de N69 als de lokale verkeersproblematiek vooral rap te kiezen.

H&G-woordvoerder Theo Geldens, gesteund door PvdA, hield echter een warm pleidooi om beide mogelijkheden, de Westparallel én de West-Middenvariant, voorlopig nog overeind te houden. “Anders gijzel je Valkenswaard”, klonk Geldens waarschuwend. Peter van Steensel (Valkenswaard Lokaal) toonde zich in een terugblik blij met de brede belangenbehartiging, maar gaf ook aan dat de Valkenswaardse politiek proactiever had kunnen zijn richting bewoners. En vooruitkijkend stelde hij: “Sceptici beweren dat die N69 er nooit komt!”. Columnist Frank Maas waande zich echter al in het jaar 2025 en stelde dat er bij de Valkenswaardse gemeenschap een enorme dankbaarheid heerst jegens de N69. “Deze weg heeft welvaart, welzijn, saamhorigheid én rust gebracht”, aldus ‘visionair’ Frank Maas. De volledige tekst van zijn column is hier te lezen.

De eerstvolgende bijeenkomst van het ‘Politiek Café Valkenswaard’ is op dinsdag 22 november. Deze
avond staat geheel in het teken van ‘wijkontwikkeling’ in Valkenswaard.

Foto’s 11 oktober 2011

© Copyright 2011 Bregje van den Eijnden

PCV Gemist: 11 oktober 2011Column Frank Maas 11 oktober 2011

Asterix & Obelix en de N69

Mijn verhaal speelt zich af in het jaar 2025 na Christus en gaat over een dorpje in de streek De Kempen in Brabant. Het dorpje is er als enige in geslaagd om de invasie van auto’s en vrachtwagens te weerstaan met behulp van een toverdrank uit Dommelen, dat ze onoverwinnelijk maakt.
De inwoners vormen een ware nachtmerrie voor al het verkeer uit de omliggende plaatsen…..

Zo zou een nieuwe strip van en over onze Gallische vrienden kunnen beginnen. En wat daarna volgt is meestal een komisch, spannend en ontroerend verhaal over alle zaken die zich in het jaar 2025 hier zouden kunnen en hebben ontplooit.

Natuurlijk zijn daarvoor wederom de nodige overbodige adviescommissies geraadpleegd, misschien uit Brabant, maar het liefst van ver daar buiten. En er zijn weer peperdure rapporten gemaakt omdat dat nu eenmaal zo hoort bij een lokale wijziging in de openbare ruimte en infrastructuur. Dus wordt het kleine dorp wederom overspoeld door goedbedoelde opvattingen en raadgevingen van ‘buitenaf’, terwijl het heel goed op zichzelf kan passen en de ontstane mogelijkheden rondom de N69 al jaren uitstekend weet te benutten.

Mogelijkheden ja, want die zijn en kwamen er voldoende. Denk maar eens aan:

  • snellere verbindingen die goed zijn voor de economie
  • betere bereikbaarheid van de groene ring van velden en bossen om het dorp
  • opbloeiende leefbaarheid rondom de markt en het centrum
  • kansen voor nieuwe initiatieven bij bewoners en ondernemers

En ga zo maar door….

Kansen ja…

In Asterix termen; het is dus nu tijd voor de ‘visionair’! De visionair, of ziener, is aangesteld als dorpscréateur nadat helaas in 2012 afscheid genomen is van de eerste visionair in de historie, dorpsdichter Hoppenbrouwerix.

Een gedicht van zijn hand zou in 2025 als volgt hebben kunnen klinken:

Een breuklijn door het dorp, een heuse barrière
Fijnstof tot discussie in menig overleg
Actiegroepen protesteren in het wilde weg
Menig adviseur verrijkt zijn carrière
Het volk is verdeeld en komt niet tot stemming
Eenieder voelt de enorme beklemming

Dan gloort er hoop, er schijnt een nieuw licht
Na alle commotie verstomt het volk almas
Een visionair schetst nieuw beeld en dan pas
Komt een waarlijke oplossing in IEDERS zicht
Door de bewoners omarmt, zonder Haagse bluf
De levensader voor het dorp, de N-soixante-neuf!

Dus de naam N69 wordt per direct gewijzigd in N-soixante-neuf. Dit is de nieuwe, eigentijdse en sexy benaming voor onze vriendin van het asfalt, onze eigen ‘Walhalla’. Ja, we larderen ons stripverhaal misschien wel met de nodige pikante scènes. De N-soixante-neuf, het ultieme begrip voor straatplezier met ongekende mogelijkheden. Zet dat maar eens boven zo’n rapport…

‘Mens sana in corpore sano’ declameert de visionair. Een gezonde ziel in een gezond lichaam. Het Latijn loopt immers nog steeds als een rode draad door de verhaallijnen van Asterix en Obelix in dit gezellige dorp.

(En zoals het hoort in een goed stripverhaal, heeft deze ‘visionair’ het geheel vakkundig gevisualiseerd).

Terug nu naar de ‘visionair’. Samen met onze plaatselijke bard Wil Theurix is hij het dorp aan de Belgische kant binnengegaan. Een schromelijke vergissing blijkt alras. De al tientallen jaren oprukkende verkrotting is (nog steeds) een doorn in burger’s oog.

Ter hoogte van de Hema begint zojuist een spectaculair, niet gehinderd door omringende hekken, sportevenement genaamd ‘Rennen in Cirkels’.
Een spontaan initiatief van de nieuwe Snelwandelvereniging ‘DHV’ D’n Hete Voet, die zo probeert om letterlijk en figuurlijk meer voet aan de vrijgekomen Valkenswaardse grond te krijgen. Alle pas gelegde natuurstenen tegels zijn voortaan zonder gevaar voor eigen leven te betreden. Het begin van een eigen Valkenswaardse ‘Walk of fame’ waar eens bandenrubber het zwarte asfalt schroeide… De roemruchte namen van politiekstrijders uit het nabije verleden staan daar voor eeuwig in het steen gebeiteld.

Al wandelend slaan ze het giga-spektakel gade. Het nieuwe motto wordt: ‘Panem et Circences’ (brood en spelen). Ja, geef het volk brood en spelen maar dan wel onder leiding VAN dit eigen volk. Nieuwe commissies en nieuwe verenigingen hebben zitting genomen in het ‘comité N-soixante-neuf’. Daar waar eerst de centrumregie werd bepaald door kastelein en ondernemer hebben vooruitziende dorpelingen het stokje eindelijk overgenomen.

Want alweer heeft onze visionair nieuwe initiatieven ontdekt:

Voor het Cultuurfonds, want daar gaat intussen elke van een nieuwe crisis gevrijwaarde euro naar toe, staat een groots Ballonnenfestival op de kaart! Geheel verzorgd en gebouwd door de gepensioneerde bouwvakkers van het Lage Heide plan.

In de voor hen ruimschoots beschikbare vrijetijd is iets overweldigends gecreëerd en neergezet. Niet alleen voor op de grond, maar ook zeer zeker bestemd voor in de alom aanwezige nieuwe schone lucht. Veel burgers en bestuurderen laten hierdoor eindelijk eens samen ‘n ballonnetje op…

Tijdens de wandeltocht komen de bard en de visionair stamhoofd Edervenius tegen. Een evenknie van een bekende en geliefde burgervader uit 2011 na Christus. Edervenius staat op zijn gemak te genieten van ‘De intocht der Gladiatoren’. Dit oude Romeinse gebruik is weer nieuw leven ingeblazen door kasteleinsvereniging ‘De Eensgezindheid’. Na elkaar jaren als gladiatoren te hebben bevochten is het aandoenlijk om te zien dat de één de ander niet meer kan en wil verdringen. De metershoge door hen geplaatste permanente beelden op de Corridor worden door het gezamenlijke horecapersoneel wekelijks onderhouden. De gereduceerde horecasluitingstijden geven daar in de avonduren alle ruimte voor….

Het volk ondersteunt dit initiatief met grote overmacht…en Edervenius zag dat het goed was.

‘Quo vadis?’ (waar gaat gij heen?) is de vraag van de visionair aan Edervenius. ‘Naar het Plein met de Ongekende Mogelijkheden’, is zijn antwoord.
‘Om samen met mijn vrouw het met goud bekroonde beeld van de maagdelijk witte N-soixante-neuf, dat door gemeenschapsgelden is verwezenlijkt, te gaan onthullen’.

Want nog steeds leeft er bij die dorpsgemeenschap een enorme dankbaarheid voor wat deze N-soixante-neuf heeft gebracht:

  • welvaart
  • welzijn
  • saamhorigheid
  • en rust

Veel rust om dan wel weer veel nieuwe plannen te ontplooien. Er is weer lucht en ruimte, zowel letterlijk als figuurlijk, voor de bewoners van dit Bourgondische dorp in De Kempen. Natuurlijk wordt er iedere avond een feestmaal op de Markt aangericht. Niet met everzwijn, maar met biologisch vlees uit de vele lokale zorgboerderijen en met onbespoten groenten uit eigen schone volkstuintjes. Natuurlijk geheel gevrijwaard van het in 2011 nog veelbesproken fijnstof.

En steevast om 24.00 u ’s nachts roept stamhoofd Edervenius: ‘Nunc est bibendum’ (nu is het tijd om te drinken). Uit het niets verschijnen metershoge verrijdbare kristalheldere glazen op het hiervoor wederom aangepaste marktplein. Geduwd en bereden door het Koninklijk Verbond van oud Corsowagenduwers. Zij werken zich nog steeds graag in het zweet voor het edele dorp! De inhoud van deze sprankelende glazen laat elke avond ieders ogen uren spontaan glinsteren en fonkelen… Pretlichtjes dus, onder het schijnsel van de volle maan. Na Eindhoven in 2011, wordt Valkenswaard in 2025 de gemeente met het meest mooie en inspirerende hart van Nederland!

Tijd dus om de gebiedende kreet; ‘Veelzijdig Valkenswaard dat moet je beleven’ terstond te veranderen in: ‘Valkenswaard da’s leven!’

Avé! Gegroet!

Livestream 11 oktober 2011


Stream videos at Ustream

11 oktober: Columnist: Frank Maas

Binnen Groot Valkenswaard is Frank Maas een bekend persoon. Naast het runnen van zijn eigen bedrijf ‘De Gewone Jongens’ is hij, vanwege zijn creatieve gaven, regelmatig actief voor tal van plaatselijke verenigingen en organisaties. Hij is al jarenlang betrokken bij onder meer het wel en wee van de Harmonie De Dommelecho uit Dommelen en het Bloemencorso Valkenswaard. In die laatste hoedanigheid op dit moment voornamelijk als ontwerper.

Hij noemt zichzelf het liefst een ‘createur’, een ‘kunstenaar die alles wat hij ziet absorbeert’. De beelden vertaalt hij vervolgens naar iets tastbaars. Alles wat Frank Maas ziet wil hij visualiseren. Hij schept er genoegen in om iets moois te maken. Hij wil mensen raken en versteld doen staan. Dat zal hij in zijn column zeker ook doen. Over de aanleg van de Westparallel heenkijken en vooruitblikken wat voor bijzonders deze nieuwe weg voor Valkenswaard in petto heeft.

11 oktober: inleider Adri Donker

Het werkterrein van geograaf Adri Donker uit Cothen (Utrecht) behelst veelal grote infrastructurele werken. Hij wordt beschouwd als een ervaringsdeskundige als het gaat over grote projecten die veel protesten oproepen. Felle bezwaren van onder meer milieubewegingen en bewoners. Deze zijn naar zijn idee vaak terug te voeren tot problemen omtrent communicatie of beter gezegd worden veelal veroorzaakt door miscommunicatie. In dat kader heeft Adri Donker vaak colleges verzorgd aan de Academie voor Management in Groningen.

In zijn inleiding bij ‘Politiek Café Valkenswaard’ zal hij ook aangeven hoe het komt dat er altijd verzet is tegen infrastructurele werken en hoe dat te vermijden is. Verder steekt hij in op de lokale en regionale belangen van grote infrastructurele werken.

Westparallel centraal bij ‘Politiek Café Valkenswaard’

Tijdens de oktoberbijeenkomst van ‘Politiek Café Valkenswaard’ wordt aandacht besteed aan de N69. Naast de plaatselijke politici worden diverse organisaties, die op de een of andere wijze te maken hebben met de N69, speciaal voor deze bijeenkomst uitgenodigd. De discussieavond met lokale politici, plaatselijke en regionale instellingen en/of deskundigen én inwoners van Valkenswaard vindt plaats op dinsdag 11 oktober in de vaste locatie Stadscafé De Senaat aan de Luikerweg 10 in Valkenswaard.

De bijeenkomsten van ‘Politiek Café Valkenswaard’ kennen een vast stramien. Er is steeds een debat, een discussie en een vragenronde. Tussen deze blokken is er een stukje entertainment. Aan de politieke avond werken onder meer mee politici, interviewers, een columnist en enkele artiesten.

Centraal op deze politieke avond staat de N69, de nieuwe verbinding tussen Hasselt(B) en het wegennet rond Eindhoven. Tijdens de politieke bijeenkomst wordt echter verder in de toekomst gekeken, over de aanleg van de Westparallel heen. Het thema van de avond is dan ook ‘Westparallel, een zegen voor Valkenswaard!’.

Tijdens de verschillende onderdelen kunnen de aanwezigen, zowel de uitgenodigde organisaties als de inwoners van Valkenswaard, reageren op de standpunten van de politici.

In het eerste blok bij het debat staan politici van coalitie en oppositie, respectievelijk CDA en D66, tegenover elkaar. Een externe deskundige leidt als gastspreker het thema in.

Tijdens het discussieonderdeel schuiven aan de vertegenwoordigers van alle politieke partijen die zitting hebben in de Valkenswaardse gemeenteraad.

In het laatste blok komen vragen aan de orde van alle aanwezigen alsmede van de inwoners van Valkenswaard. In de aanloop naar deze politieke bijeenkomst kunnen alle Valkenswaardenaren hun vragen stellen via de website www.politiekcafevalkenswaard.nl of bij aanvang van de bijeenkomst op 11 oktober.

Op onze website wordt tevens vermeld welke organisaties en instellingen voor deze politieke bijeenkomst zijn/worden uitgenodigd.

De politieke ontmoeting in Stadscafé De Senaat begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.

October 2011
S M T W T F S
« Sep   Nov »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031