Archive for December, 2011

Bewoners bepalen zelf wel wat goed is voor hun wijk

SRE-man Has van Helvoort tijdens ‘Politiek Café Valkenswaard’: “Bewoners bepalen zelf wel wat goed is voor hun wijk.”

Voor Has van Helvoort, streekmanager Boven Dommel, ligt het leefbaar maken en leefbaar houden van de wijken vooral bij de bewoners zelf. De overheid en maatschappelijke partijen hoeven eigenlijk alleen maar te faciliteren. Verder kan de inzet van social media van grote betekenis zijn voor de toekomstige wijkontwikkeling. Volgens Has van Helvoort, die op 29 november ‘Politiek Café Valkenswaard’ inleidde, zijn dan ook de wijkraden/-commissies van onderschikt belang.
Tijdens de daarop volgende discussie vonden ook verschillende raadsleden dat de stem van de bewoners leidend dient te zijn.

Has van Helvoort weet als SRE-man waarover hij spreekt. Samen met verschillende maatschappelijke en bestuurlijk organisaties probeert hij in Zuid-Oost-Brabant tal van sociaaleconomische ontwikkelingen in het landelijk gebied te stimuleren. Binnen de gemeente Valkenswaard heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen van het integraal DorpsOntwikkelingsProgramma(iDOP) voor Borkel en Schaft. Ook heeft hij meegewerkt aan ontwikkelingen in Sterksel, Weebosch en Hoogeloon. “Maar de successen in deze dorpen hadden echter geen iDOP nodig. De mensen hadden zelf een droom, die ze zelf ook gerealiseerd hebben”, verklaarde Has van Helvoort. Geen wijkraad, geen wijkcommissie, geen strakke leiding of sturing van bovenaf. “De mensen hebben daar samen de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van eigen leven genomen.” Voor de lokale overheid ziet Has van Helvoort vooral een rol weggelegd als het gaat over vertrouwen hebben en vertrouwen geven. En speciaal ook de mensen in de wijk uitdagen, enthousiasmeren en activeren.” Cruciaal in dit opzicht is volgens Has van Helvoort de wijze van communiceren.

Centrum
En de SRE-man vond later op de avond tijdens de discussie verschillende raadsleden aan zijn zijde. Het was met name voor de woordvoerder van Valkenswaard Lokaal, Kees Luijbregts, een kolfje naar zijn hand. “We moeten als gemeente leren luisteren naar onze inwoners.” Hij wilde echter niet zover gaan als Has van Helvoort in zijn stelling dat de wijkraad / een wijkcommissie slechts ondergeschikt is. “Een wijkraad moet de aanjager zijn en is als sturend orgaan wel degelijk nodig”, sprak Kees Luijbregts uit ervaring als ex-voorzitter van de wijkraad Dommelen. Kees Luijbregts haakte ook in op de opmerking van Has van Helvoort én vanuit het publiek om zeker oog en oor te hebben voor de toenemende de waarde van de social media. De jeugd komt niet naar de wijkgebouwen. Maar via twitter, faceboek, hyves, etc. zorgen ze toch voor een bepaalde cohesie in de wijk. Joop van Dijk(CDA) verzette zich hiertegen. Kees Luijbregts: “Over vijf jaar gaat het alleen nog maar via die media.”

Buurtverenigingen
Voor André van Daal van H&G mag er ook een belangrijke rol toegedicht worden aan de vele buurtverenigingen die in de Valkenswaardse wijken actief zijn. “Deze kunnen veel meer dan het organiseren van een barbecue. De gemeente zou in die buurtverenigingen haar oor eens te luisteren moeten leggen.” Nadat André van Daal gewezen had op de successen in de wijk ’t Gegraaf vroeg hij zich hardop af waarom het in het centrum eigenlijk nooit tot een soort wijkcomité gekomen is. Het klonk als een retorische vraag. CDA-er Joop van Dijk schoot daar toch even op in: “Wij willen een wijkcommissie daar waar er wensen zijn én tegelijk waar de mensen elkaar ook vinden! De belangen in het centrum lopen te ver uiteen.”

Ontmoetingspunt
Voor de politieke partij H&G is het ook een vaststaand feit dat een school in een wijk een cruciale rol kan spelen. In elke wijk zou dan ook een school moeten staan die tegelijk een buurtfunctie vervult. “De gemeente heeft daar in het verleden iets laten schieten”, verklaarde Andre van Daal namens H&G. Dat ontlokte meteen de opmerking dat verschillende wijken een centraal ontmoetingspunt missen. En zo er al een buurthuis bestaat, is dat heelaas vercommercialiseerd.

Buurten
Tijdens de pauze trad Martien van Meijl aan als de columnist van de avond. Hij gaf in zijn voordracht op een wel zeer bijzondere wijze invulling aan het onderwerp ‘Wijkontwikkeling in Valkenswaard’. Hij gaf daarbij vooraf aan dat hij ‘absoluut geen verstand heeft van politiek’. Hij stak vervolgens de draak met zijn eigen buurt/wijk, schetste op komische wijze de levensgeschiedenis van buurtvereniging d’n Biels, sprak over Vogelaarwijken, het Philipsdorp, een De Valk- of VSV-buurt, een achterstandswijk. Martien van Meijl sleepte er van alles bij. Hij muntte uit door allerlei spitsvondigheden, komische zinsneden, woordspelingen en taalgrapjes. En wijzend naar de discussietafel: “Ik wilde hier eigenlijk ook gewoon buurten over wijken!”

Voorjaar 2012
Het ‘Politiek Café Valkenswaard’ gaat met winterreces. De jaargang 2012 start weer in maart. Ook dan weer steeds in de week die voorafgaat aan de gemeenteraadsvergadering. Er zijn dan opnieuw drie sessies in het voorjaar(maart-april-mei) en drie in het najaar(september-oktober-november). De nieuwe thema’s worden bijtijds kenbaar gemaakt onder meer via www.politiekcafevalkenswaard.nl.

Column 29-11-2011

Wijkontwikkeling in Valkenswaard

1. Beste mensen, ik wil voorop stellen dat ik absoluut geen verstand van politiek heb. Ik heb lang gedacht dat “groen links” iets met verkeerslichten had te maken en dat D66 coördinaten waren van een landkaart.

2. Wat doe ik dan hier? Ik weet het zelf ook niet? Ik werd uitgenodigd in een café en dan zegt ik meestal geen nee ! Maar het blijkt dus over een POLITIEK café te gaan. Ik las toen op de site: Has van Helvoort leidt politie café in.. toen snapte ik het niet meer!

3. Eerlijk gezegd heb ik over het onderwerp ook geen verstand: wijkontwikkeling. Daarom ben ik voor mezelf begonnen met de simpele vraag: wat is nu eigenlijk een wijk? Op het alwetend internet vond ik het antwoord: een wijk bestaat uit buurten. Een buurt, die ken ik wel: mijn eigenste buurt. Ik woon in de Germstraat, een relatief nieuwe straat in oud Valkenswaard. Voor degene die niet weten WAT een germ is: Een germ is een schaap wat nog nooit gelammerd heeft.
Voor degenen die niet weten WAAR dat is: de Germstraat ligt – ge zult het niet geloven – tussen de Ooistraat en de Ramstraat. Nou bestonden “de Schaapsloop” en “de Wolberg” al heel lang, en daar zijn dus de Germstraat en de Scheepsvork tussen geplakt. Later zijn ook nog nieuwe straten bijgekomen met namen zoals – ge gelooft het niet – de Scheer: als verklaring voor die Wolberg natuurlijk We hebben ook nog het Scheperseind gekregen en de kudde leek compleet. De ontwikkeling van mijn buurt lijkt zich te baseren rond wat onschuldige schapen.

4. Nou ben ik ook lid geworden van de toen bruisende buurtvereniging en laten we eens raden hoe deze heette: precies …. d’n Biels. Voor degene die nie weten wat een biels is – een dwarsligger van een spoorlijn. Iemand is toch op het lumineuze idee gekomen om die schapenhistorie te vergeten en de buurtnaam te baseren op de ouwe spoorlijn die vroeger door Valkenswaard liep.

5. Maar tijden veranderen: buurtvereniging d’n Biels is toch bezweken. Bezweken onder druk. Ze werd opgericht in 1985 toen bronstige ooien en hitsige rammen voor vele jonge lammeren zorgden. Vele leuke activiteiten werden  georganiseerd voor het vermaken van die jonge kroost, maar naarmate deze groeide werd het steeds moeilijker om het voor die grotere wordende kudde gezellig te houden. Iedereen kreeg het druk en de eens zo succesvolle buurtbarbeque kreeg concurrentie van de bbq op de zaak, de bbq bij de sportvereniging, de gezins- bbq enz enz. Dus onder die druk, druk, druk is de buurtvereniging d’n Biels bezweken: De wei waarin de kudde lang in had gegraasd bleek toch niet groen genoeg.

6. Mijn vraag was toen of ik met de grenzen rond de schaapskooi ook een wijk kon vinden. Hoe kom ik van mijn buurt naar ‘een wijk’ in Valkenswaard? De enigste echte wijk die ik ken is…TreesWIJK – en dat blijkt dan ook nog maar een huis te zijn

7. Op Wikipedia las ik verder: “Een gemeente is voor statistische doeleinden verdeeld in wijken en buurten”. Nou blijkt mijn buurt te vallen onder de wijk BU08580003 oftewel Turfberg-Zuid… Nooit geweten. Ik vroeg me af of die Turfberg iets te maken had met die andere berg: de Wolberg Ik zag het kaartje met de wijken en dacht: hoe zijn die grenzen nou getrokken? Hebben ze gewoon de landkaart genomen en op maandagmorgen enkele willekeurige lijnen getrokken om willekeurige straten? Grenzen niet gebaseerd op wollige cultuurdragers, maar op statistiek en geografie.

8. Ik snap dat je snel in de verleiding bent om grenzen te trekken om bv. n nieuwbouw wijk zoals het Gegraaf of Kreijenbeek, maar wat voor schapen heb je dan gevangen? We praten ook woonwijken – maar wat is nou een WOONwijk? Wat is wonen precies? Praten we ook over een leef-wijk? Of een slaap wijk? Of werk-wijk? Je hebt ook arbeiderswijken.
Dan trek je grenzen om de woningen die veelal gezet zijn een bedrijf in de buurt. Ik ken in Eindhoven het Philipsdorp, maar hebben we dat in Valkenswaard ook? Is er en Willem II – of Hofnar buurt of een VDL – of MCB wijk? Als we dan toch zo bezig zijn: kunnen we dan geen sportwijk maken – eentje voor mensen die voor de Valk zijn en een aparte wijk voor VSV? Trouwens – Dommelen heeft al zo’n wijk bedenk ik me nu..

9. Dan is er nog iets interessant verschil tussen wijken en buurt. Ik ken wel een achterBUURT, maar er is geen achterWIJK. We kennen tegenwoordig wel het begrip achterstandswijk. Daar is de wijkontwikkeling blijkbaar verkeerd gegaan. Ik weet niet of we in Valkenswaard achterstandswijken hebben. Ik wil wel pleiten voor het begrip achter”markt”.
Ge weet wel – hier tegenover!! (Afbraakgevels tegenover de Senaat)

10.Dan blijken er ook nog Vogelaarwijken te zijn. Nee, dat is niet hier bij de Nachtegaallaan en Eksterlaan. Nee, vogelaarwijken zijn die achterstandswijken. Ja… van de huizen in de Eksterlaan is de ligging wat achteraf, maar dat kunnen we toch geen echter achterstandwijk noemen..hoogste ..van stand.

11.Ik wil best meebuurten over wijk ontwikkeling, maar ik zou dan vooral willen kijken naar elkaars grenzen. En dan niet te ver weg maar dichtbij. In de Germstraat woon ik in een prachtige rijtjeshuis – ja ik durf da te zeggen – want het is toch un hoekhuis (meej vaste achterom EN overdekte carport – zonder auto), maar wij hebben met onze rij wel een eigen rij-vereniging opgericht. Wij hebben duidelijk onze grenzen getrokken. Alleen bewoners uit de rij zijn lid. Daar zijn we heel strikt in. Maar wat is er gebeurd: Enkele jaren geleden is overbuurman Toon de Wit, – die niet in onze rij woont – ,
toch toegetreden…nou is het dus ‘de rijvereniging EN Toon de Wit’. (en Jacqueline)

12.Wat is nou de moraal van de alles? Je kunt wel grenzen trekken om zaken, waarvan je denkt dat ze bij elkaar horen,
maar het is maar net waar je op let. Vanuit welk perspectief kijk je? Niet iedereen denkt vanuit het schapenperspectief.
We zijn ook allemaal geen makke schapen en we willen soms wel eens uit een andere wei eten. Dus soms zullen ook vreemde schapen in onze wei tegenkomen en dan kunnen we net – net als met Toon de Wit – kijken of we ons ermee kunnen verenigen. De weg naar een nieuwe wijk gaat via onze eigen wei.

Bedankt voor jullie aandacht

December 2011
S M T W T F S
« Nov   Feb »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031