Archive for October, 2012

Verenigd Industrieel Contact Valkenswaard(VICV): “Handen af van industriegebied Lage Heide!”

Een stevig pleidooi voor burgerparticipatie, tal van welluidende muzikale klanken, af en toe wat rake opmerkingen van plaatselijke politici, maar vooral scherpe vragen van een geïnteresseerd publiek. Tijdens het ‘Politiek Café Valkenswaard’ op dinsdag 23 oktober kwamen zaken aan de orde die, wellicht ook voor de raadsleden, de moeite van het onthouden waard zijn. ‘Politiek Café Valkenswaard’ had door de samenwerking met de Jongerenraad Valkenswaard, SeniorenBelang Valkenswaard(SBV) en het Verenigd Industrieel Contact Valkenswaard(VICV) voor een andere opzet gekozen. De grote winst van deze eerste ‘bijeenkomst nieuwe stijl’ was de interactie met het publiek. 

Het volgende politieke café is op dinsdag 20 oktober. Het gaat dan over de lusten en lasten van de horeca in Groot Valkenswaard.

 En dat Valkenswaard over de nodige muzikale talenten beschikt, was al lang duidelijk. Na deze politieke bijenkomst kan er weer een nieuw duo aan de lange lijst toegevoegd worden. Op deze avond traden immers Lenneke Brussé en Puk van Hout enkele keren op. Waar in de pauzes vaak de discussie zich voortzet onder de bezoekers, bleef hier de volle aandacht gevestigd op het plaatselijke duo. Dit tweetal keert zeker terug op diverse Valkenswaardse podia. Lenneke en Puk gaan door het muzikale leven als ‘LP’. 

Inleiding

De opening van het politieke café kwam voor rekening van mevrouw Miranda Verdouw, SP-fractievoorzitter in de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo. Met haar inleiding over ‘burgerparticipatie’, natuurlijk enigszins SP gekleurd, zette ze de aanwezigen aardig aan het denken. In haar verhaal kwam het er op neer dat er met de vele adviesraden een ‘schijnparticipatie’ is ontstaan. De politiek moet gewoon directer met de inwoners in contact treden, meer letterlijk naar de mensen toe gaan.“Dat werkt pas echt”, aldus Veerdouw.

Als reactie hierop gaven enkele plaatselijke politici aan dat juist die adviesraden, vertegenwoordigers van tal van organisaties, héél goed weten wat onder hun leden leeft.

Van de zijde van met name vertegenwoordigers van de ouderen klonk echter de roep om de mensen toch eerder bij zaken te betrekken. “Niet alleen bij de beleidsuitvoering, maar al in het stadium van beleidsvoorbereiding. Dan spreek je echt van participatie.”

Industrie

Het discussieonderdeel over de armoedebestrijding bleef hangen op de geijkte zaken als de Boodschappenmand, de Stichting Leergeld, GGD, stille armoede.

Bij het aspect ‘economie, arbeidsmarkt en werkgelegenheid’ ontspon zich een aardige discussie. Vooral ook omdat er vanuit de zaal op gewezen werd dat voor Valkenswaard de kleine industrie van levensbelang is. En tegelijk klonk het verwijt vanuit het Verenigd Industrieel Contact Valkenswaard(VICV), bij monde van diens voorzitter Peter Smits, dat deze organisatie nauwelijks betrokken wordt bij het plaatselijke industriebeleid.  Het stak het VICV vooral dat er in de gemeentelijk toekomstvisie nauwelijks aandacht is voor industrie en werkgelegenheid. En met veel nadruk gaf hij mee dat het eerder geplande industrieterrein in het gebied Lage Heide “zeker niet ingeruild mag worden voor een andere bestemming”.  

Kennis

Met een laatste vragenrondje over “deskundige Valkenswaardenaren” kwam het fenomeen burgerparticipatie op een andere manier nog eens nadrukkelijk om de hoek kijken. Volgens één van de vragenstellers wordt er soms  onnodig gebruik gemaakt van externe deskundigen. Er zou meer gekeken moeten worden naar uiterst bekwame Valkenswaardenaren. Dus op lokaal niveau vaker gebruik maken van de kennis, de specialismen van dorpsgenoten. “Inventariseer de kennis die in Valkenswaard aanwezig is. En gebruik die vervolgens ook. Dat zorgt misschien wel voor een cultuurschok binnen het gemeentehuis. Maar je hebt dan wel echte burgerparticipatie!”

Vertegenwoordigers van de Jongerenraad Valkenswaard, het SeniorenBeraad Valkenswaard(SBV) en het Verenigd Industrieel Contact Valkenswaard(VICV) gaan in gesprek met lokale politici.

Voor deze discussieavond hebben de drie partijen de samenwerking gezocht met de bestaande organisatie ‘Politiek Café Valkenswaard’. De Jongerenraad, het SBV en het VICV hebben voor deze bijeenkomst de onderwerpen aangereikt. ‘Politiek café Valkenswaard biedt de partijen een podium om in gesprek te gaan met de raadsfracties. De thema’s raken alle genoemde groeperingen. 

Aan de orde komen:  1. Burgerparticipatie,    2. armoedebestrijding,      3. economie, arbeidsmarkt en werkgelegenheid

 Het is de eerste keer dat deze nieuwe formule van ‘Politiek Café Valkenswaard’ gehanteerd wordt. Ook voor de volgende bijeenkomsten van ‘Politiek Café Valkenswaard’ is niet langer meer de lokale politieke agenda leidend. De inwoners van Valkenswaard bepalen zelf, al dan niet via een belangengroepering, de gespreksonderwerpen. Het ‘Politiek Café Valkenswaard’ verlegt zodoende het accent nog meer naar de inwoners en start elke bijeenkomst onder de titel ‘Valkenswaard maakt zaken bespreekbaar’.

 Mensen uit Valkenswaard en/of plaatselijke organisaties gaan zo met elkaar en zonodig met de lokale politieke partijen in gesprek. Ze bespreken heikele punten, waarbij ieder zijn/haar eigen accenten legt. De bedoeling is uiteindelijk om begrip en respect te kweken voor de standpunten van de veelal elkaar bestrijdende partijen. De organisatie ‘Politiek Café Valkenswaard’ treedt daarbij op als een soort intermediair en biedt de partijen een platform hun ideeën over het voetlicht te krijgen.

 De bijeenkomst van 23 oktober is een vervolg op een discussieavond voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010. Ook toen zaten de Jongerenraad, het SBV en het VICV samen aan tafel om te bespreken wat de lokale politici voor hun organisaties zouden kunnen betekenen. 

Nu twee jaar later leggen de drie clubs de vragen voor:

1.      Wat is er de afgelopen twee jaren bereikt?

2.      Wat kunnen we de komende periode tot 2014 nog verwachten?

 

Zoals te doen gebruikelijk wordt de avond van ‘Politiek Café Valkenswaard’ door een externe deskundige ingeleid. Voor deze bijeenkomst komt naar Valkenswaard mevrouw Miranda Verdouw-van den Boom, fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van de gemeente Geldrop-Mierlo.  Zij opent de bijeenkomst van ‘Politiek Café Valkenswaard’ met het onderwerp ‘Burgerparticipatie’. Zonodig schuift zij aan bij de discussie.

Verder treden op de plaatselijke, jeugdige talenten Puck van Hout en Lenneke Brussé.

October 2012
S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

politiekcafevalkenswaard

@gmail.com