Archive for November, 2013

D66 meldt zich af voor debat.

Op 16 november heeft de fractievoorzitster van D66, Ingeborg Berendsen, zich afgemeld voor het debat van 19 november aanstaande in het Politiek Café Valkenswaard

Als reden geeft zij op dat zij zich niet meer beschikbaar stelt voor een nieuwe raadsperiode voor D66 in de Valkenswaardse gemeenteraad.

D66 is de afgelopen 4 jaar met enige regelmaat, kort voor aanvang, weggebleven bij debatten in de Politiek Café Valkenswaard. Dit vanwege drukke werkzaamheden. Als Politiek Café Valkenswaard betreuren wij dit ten zeerste en het verbaast ons dat D66 daar geen prioriteit aan heeft gesteld.

Het niet aangaan van het debat is iets wat niet past bij de regionale en landelijke opstelling van D66.

Wij zijn van mening dat het vertrek uit de politiek in maart 2014 geen aanleiding kan en mag zijn tot het zich onttrekken van het afleggen van verantwoording over je werkzaamheden als raadslid in de afgelopen 4 jaar. Je bent immers tot de nieuwe verkiezingen volksvertegenwoordiger namens vele kiezers in Valkenswaard.

Als men die verantwoording wil ontlopen moet men ook politieke consequenties daaruit trekken door met onmiddellijke ingang de raadswerkzaamheden te beëindigen.

Partij van de Arbeid blijft weg.

De fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid heeft op 14 november laten weten, niet deel te nemen aan het Politiek Café Valkenswaard op dinsdag 19 november 2013.

Tijdens dit Politiek Café Valkenswaard wordt teruggekeken op 4 jaar coalitie. De raadsfracties krijgen de gelegenheid hun mening daarover te geven. Tijdens de bijeenkomst kunnen zij reageren op vragen van kiezers.

Politieke vertegenwoordigers dienen bereid te zijn om hun politieke besluitvorming aan kiezers uit te leggen. Dat dient een constant proces te zijn en zich niet te beperken tot kort voor de verkiezingen.

Het niet kunnen of willen verantwoording afleggen, kan gezien worden als een miskenning van de kiezers.

Het Politiek Café Valkenswaard betreurt dit ten zeerste en vraagt zich af wat de onderliggende reden is of redenen zijn om niet deel te nemen aan dit debat.

“Valkenswaard staat stil bij…. De verkiezingen”

 

In de afgelopen 4 jaar heeft het Politiek Café Valkenswaard aan alle politieke partijen een platform geboden met als doel een bijdrage te leveren aan de meningsvorming van de gemeenteraadsleden. Voor de inwoners van Valkenswaard hebben we getracht de lokale politiek toegankelijker, opener en transparanter te maken.

In de aanloop naar de eerder genoemde verkiezingen zullen er nog 2 bijeenkomsten van het Politiek Café Valkenswaard worden georganiseerd die beide in het teken staan van deze verkiezingen.

19 november 2013:

Thema: “Valkenswaard staat stil bij…. De verkiezingen

Doel:

De politiek een terugblik laten geven op de afgelopen 4 jaar met de vraag:

“Wat hebben we bereikt als coalitie en wat hebben we gerealiseerd als oppositie?”

Voor de bijeenkomst van 19 november 2013 is het programma voorlopig als volgt:

 1. Bij aanvang wordt de volgorde van spreken bepaald door loting.

 

 1. Iedere fractievoorzitter krijgt 2 minuten spreektijd vanachter de bekende kansel om de volgende onderwerpen duidelijk te maken:
  1. Wat hebben we als fractie de afgelopen 4 jaar bereikt? (Het gaat hier over zichtbare, meetbare en gerealiseerde resultaten)

 

 

 1. Aan de orde bij de coalitiepartijen kan komen (in willekeurige volgorde):

Achter de onderwerpen staan onderwerpen waaraan gedacht kan worden.

 1. Wonen (wat is er gerealiseerd aan woningen/ exacte getallen; wat zijn de gevolgen als de bouwgrond niet verkocht wordt)
 2. Werken (wat is er aan werkgelegenheid gecreëerd; welke initiatieven; b.v. centrum gebied en Schaapsloop)
 3. Verkeer (welke verbeteringen zijn er aangebracht in infrastructuur; wat zit er in de pipeline voor de verkiezingen; N69 Valkenswaard; West Parallel )
 4. Financiën (Is de financiële positie verslechterd?; zijn de lasten omhoog gegaan; Hoe ziet het huishoudboekje van de gemeente Valkenswaard er nu uit.)
 5. Recreatie en Toerisme (Waar staan we, wat is gerealiseerd; wat zijn de successtories; Valkenswaard is trots op natuur maar kapt bomen voor een golfbaan.)
 6. f.      Communicatie (Wat zijn de verbeteringen en wat heeft u daaraan bijgedragen, zijn die ook merkbaar; zijn ze ook aantoonbaar)
 7. Economie ( Wat is de middellange termijn visie, wat is de strategie, ondanks crisis geen lastenverhoging naar de toekomst, kosten worden naar voren geschoven, wat zijn de mijlpalen; hoe zijn de economische speerpunten in de afgelopen 4 jaar vorm gegeven?)

 

De oppositie partijenkunnen ten aanzien van deze onderwerpen zo nauwkeurig mogelijk aan geven:

 1. Wat is jullie bijdrage geweest aan de besluitvorming hiervan?
 2. Welke initiatieven hebben jullie ontwikkeld?
 3. Op welke wijze hebben jullie het coalitieprogramma gecontroleerd?
 4. Wat is van jullie bijdrage gerealiseerd?
 1. Fractievoorzitters krijgen 1 minuut om te reageren ( korte reactie / geen vragen)  op elkaar waarbij de reactie de onderstaande volgorde heeft:

Spreker:                                            Reactie:

 1. CDA                                                   VVD
 2. H&G                                                   Valkenswaard Lokaal
 3. PVDA                                                 D66
 4. VVD                                                   H&G
 5. Valkenswaard Lokaal                PVDA
 6. D66                                                   CDA                                                                                                                                                                         Hierna krijgt het publiek de gelegenheid te reageren op de politieke partijen

We onderzoeken de mogelijkheid filmopnamen te maken van deze bijeenkomst voor gebruik op 18 februari 2014 en publicatie op de website van het Politiek Café Valkenswaard.

Na elke reactie krijgt het publiek 1 minuut de gelegenheid te reageren (geen vragen) op de politieke partij die gesproken heeft.

De politieke partijen wordt toegestaan foldermateriaal in de zaal te leggen.

Ook tijdens deze avond zullen er muzikale onderbrekingen zijn die in het programma zullen worden ingepast.

 

Mening van een Ondernemer

Als ondernemer van Bakker Bart, zijn wij nu bijna 9 jaar in Valkenswaard en betreuren het zeer dat er veel leegstand is in Valkenswaard. Uiteraard speelt de crisis mee maar dat er geen commitment is bij de ondernemers onderling speelt een grote rol. Samen sta je sterker dan alleen.

Er komen steeds meer grote winkelketens. Daarin werken geen ondernemers maar bedrijfsleiders zonder beslissingsbevoegdheid en dat komt de saamhorigheid niet ten goede.

Door hoge huren en personeelskosten zijn vele collegae gedwongen te stoppen. Verlaging van de huurprijzen is zeker noodzakelijk om de leegstand verder tegen te gaan.

Mocht ook een Albert Heijn of C&A vertrekken dan maakt dat het ondernemerschap niet makkelijker. Creativiteit van de winkeliersverenigingen, maar zeker ook van de gemeente, is nodig om te zorgen dat deze grote leegkomende panden fatsoenlijk worden ingevuld. Contacten leggen met V&D of H&M.

Een gebrek aan voldoende parkeerplaatsen en het hoge parkeertarief helpt niet mee de klanten te bewegen naar Valkenswaard te komen. Veel gaan naar Waalre waar het parkeren gratis is.

Het aanzien van Valkenswaard is in de afgelopen jaren sterk gedaald. Kijk maar naar de Markt en de Luikerweg. Niet echt fraai!!!

Voor de gewone winkelier is het niet open mogen zijn op zondag een gemiste kans. Klanten doen nu hun boodschappen bij de supermarkten die wel open zijn.

Maar…. zoals een ondernemer hoort te denken en te doen zijn wij en blijven wij altijd positief hoe moeilijk dit soms ook is.

Lia en Arnold Kramer

Bakker Bart Valkenswaard

November 2013
S M T W T F S
« Mar   Dec »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930