Archive for December, 2014

Invloed van de wijkcommissies moet  groter worden.

VALKENSWAARD – Als het aan de gasten van het Politiek Café Valkenswaard ligt, wordt de zeggenschap van de wijkcommissies en wijkraad binnen de gemeente Valkenswaard aanzienlijk groter. Bovendien moet er in de toekomst meer werk gemaakt worden van ideeën van de bewoners uit de wijken. De opvattingen, de plannen vanuit het gemeentehuis( het college, de gemeenteraad, de ambtenaren)  hoeven in de toekomst niet meer leidend te zijn.

Bij het Politiek Café Valkenswaard stond dinsdag 16 december centraal het thema ‘burgerparticipatie’. Aan tafel zaten een zestal (ervarings)deskundigen en enkele politici. Het woord werd gevoerd door de lokale politici Gerard Adams(VVD) en Peter van Steensel(Valkenswaard Lokaal) en de (ervarings)deskundigen Ine Meeuwis(ex-wethouder Best), Rob Möhlmann(directeur Woningbelang), Annemiek Verstappen(centrummanager Valkenswaard) en Frans van Vonderen(voorzitter Dorpsraad Borkel en Schaft). Ze pleitten er allemaal voor om meer uit te gaan van de eigen kracht van de mensen. Het gaat vooral om de eigen zeggenschap in de buurt, in de wijk.

Ine Meeuwis, voormalig D66 wethouder in Best en betrokken bij het burgerinitiatief Samen Sterk Best, gaf daarbij aan dat het vooral van belang is goed te luisteren naar de mensen in de wijk. “Houd het vooral klein en beperk je zeker in het begin met het aanbrengen van allerlei structuren.”

Ervaringsdeskundige Frans van Vonderen(voorzitter Dorpsraad Borkel en Schaft) putte in zijn betoog even uit eigen ervaring en legde de vinger op de zere plek: “Een essentiële voorwaarde voor burgerparticipatie is wel dat tussen de wijkbewoners en de mensen van het gemeentehuis gesproken moet worden op basis van gelijkwaardigheid. Anders is het dodelijk.” Gerard Adams(ex-wethouder van Valkenswaard) aanvullend: “Het is daarom van belang dat het gehele gemeentelijke apparaat leert los te laten. Niet alsmaar denken in ‘wij’ en ‘zij’. Proberen in gezamenlijkheid en met respect voor elkaar iets aan te pakken.”

Raadslid Peter van Steensel gaf aan dat je door zaken los te laten elkaar ook het vertrouwen geeft. Tegelijk pleitte hij er sterk voor om bij het streven naar burgerparticipatie niet langer meer een afwachtende houding aan te nemen. Maar echt actief aan de slag te gaan. “Een kwestie van uitnodigen, stimuleren en financieel faciliteren. Creëer snel een breed draagvlak. Over vijf jaar zijn we te laat.”

De pas benoemde Valkenswaardse centrummanager Annemiek Verstappen had voor haar gevoel in haar nieuwe functie al wat cruciale stappen kunnen zetten. Ze heeft immers via een gesloten pagina op Facebook een discussie aangezwengeld over het verbeteren van het Valkenswaardse winkelgebied. En naar eigen zeggen met resultaat. “Inmiddels praten tweehonderd betrokkenen uit het Valkenswaardse winkelcentrum mee over hetgeen het winkelgebied ten goede kan komen.” Bij een van de aanwezige toehoorders viel dit enigszins verkeerd: “Waarom worden de bewoners niet bij die discussie betrokken? Wonen is toch een wezenlijk aspect van het centrum.”  Annemiek Verstappen gaf aan dat haar doelgroep in eerste instantie gevormd wordt door de winkeliers. Verder sprak ze de hoop uit dat ze, met het nog breder inzetten van social media, vooral ook de jongeren kan prikkelen om mee te denken.

Verschillende panelleden drongen er richting raad en college met klem op aan om vooral wat meer lef te tonen. Rob Möhlmann:  “Schenk de mensen vertrouwen en geef ze de regie. Ga uit van hun ideeën. En laat ze meedenken en meedoen in het verdere traject. Voor de lokale overheid is het in de toekomst niet zo zeer van belang om ‘te zorgen voor…’, maar meer om ‘te zorgen dat…’!”

Politiek Café Valkenswaard maakt burgerparticipatie bespreekbaar.

Bij Politiek Café Valkenswaard komt het onderwerp ‘burgerparticipatie’ aan de orde. Drie deskundigen, lokale politici en de inwoners van Valkenswaard komen daarbij aan het woord. De politieke discussie vindt plaats op dinsdag 16 december in Stadscafé De Senaat.

Het thema tijdens de discussieavond is ‘Burgerparticipatie’. De gemeente verwacht immers steeds meer dat de inwoners van Valkenswaard betrokken zijn bij het verbeteren van de kwaliteit van leven in de gemeente.

Bij daadwerkelijke  burgerparticipatie worden de bewoners in de gelegenheid gesteld aan te geven wat ze belangrijk vinden. En op welke manier zij daar invulling en uitvoering aan willen geven. Het doel is steeds dat in gezamenlijkheid gezocht wordt naar een oplossing en dat onder het motto “We komen er samen uit”. Soms door burgers onderling. Soms met hulp van de lokale overheid.

Tijdens de discussieavond worden enkele concrete Valkenswaardse zaken voorgelegd:

  • Verkeersveiligheid rond de Valkenswaardse scholen
  • Inrichting centrum Valkenswaard

Voor deze discussie zijn drie specialisten/ervaringsdeskundigen uitgenodigd om met plaatselijke politici en aanwezige inwoners van Valkenswaard van gedachte te wisselen.

Als deskundigen zijn aanwezig Ine Meeuwis(ex-wethouder Best en betrokken bij buurtinitiatief Samen Sterk Best), Annemiek Verstappen(nieuwe centrummanager Valkenswaard) en Frans van Vonderen(voorzitter Dorpsraad Borkel en Schaft en lid van de WMO-raad Valkenswaard).

Van politiek Valkenswaard is nog niet bekend welke fracties definitief aanschuiven. Alle partijen zijn uitgenodigd.

De bijeenkomst op 16 december vindt plaats in Stadscafé De Senaat aan de Luikerweg 10 in Valkenswaard en begint om 20.00 uur. De discussieavond duurt ongeveer twee uur. De toegang is voor iedereen gratis.

 Namens Politiek Café Valkenswaard

Harry Arkesteijn

 

Op 16 dec. als gast aan tafel bij Politiek Café Valkenswaard

Ine Meeuwis

Begin jaren tachtig studeerde ze econometrie in Tilburg en was kort daarna gedurende vier jaar vestigingsmanager Randstad. Ze heeft verder bijna twintig jaar in de gemeentepolitiek in Best gezeten. Van 1994 tot 2010 was ze er gemeenteraadslid/fractievoorzitter namens D66. Aansluitend fungeerde ze tot 2012 als wethouder in Best met in haar portefeuille onder meer leefomgeving, onderwijs, cultuur en integrale wijkontwikkeling.

Ine Meeuwis is betrokken bij het burgerinitiatief Samen Sterk in Best, waarin vanuit de wijk, van onderaf, buurtgenoten met elkaar, onafhankelijk van de gemeente, een informeel buurtnetwerk creëren. Naast vertrouwen op de eigen kracht van mensen gaan de initiatiefnemers van Samen Sterk ervan uit dat iedereen invloed en controle wil hebben over zijn eigen leven. De gemeente en andere partijen in Best worden op de hoogte gehouden, maar vooralsnog bewust níet betrokken bij het initiatief.

Annemiek Verstappen

Zij is sinds enkele maanden centrummanager Valkenswaard. En ze heeft op dit gebied haar sporen verdiend. In het recente verleden was Annemiek Verstappen onder meer vicevoorzitter van ‘Zeist onderneemt’, communicatiemanager Stichting Arnhem Winkelstad, centrummanager Zeist en digitale binnenstadmanager Winkelstad Veenendaal.

In de laatstgenoemde gemeente heeft ze vooral sturing gegeven aan ‘het nieuwe winkelen’. Daarbij spelen onder meer een belangrijke rol de sociale media, samenwerkingsverbanden tussen winkeliers en het maken en uitvoeren van een marketingplan.                                                                                                              Ook was Annemiek Verstappen tot september 2013 eigenaresse van een winkel/galerie voor moderne sieraden, tassen en horloges.

Frans van Vonderen

Vanaf 2003 maakt Frans van Vonderen deel uit van de Dorpsraad Borkel en Schaft. Gedurende twee zittingsperioden(2007-2011/2011-2015)was hij voorzitter. Mede onder zijn leiding heeft de afgelopen jaren het Integraal DorpsOntwikkelingsPlan(IDOP) zijn beslag gekregen.

In 2004 was hij medeoprichter van de buurtbusvereniging Borkel en Schaft.

Frans van Vonderen is momenteel ook nog lid van de gemeentelijke Klankbordgroep Vrijwillige Inzet en de Zorggroep Borkel en Schaft.

Sinds 2009 maakt hij deel uit van de WMO-raad Valkenswaard met als speciaal takenpakket jeugdzorg, communicatie en conferentie. Op 20 mei hield de Wmo-raad een conferentie met als thema ‘burgerparticipatie’: het betrekken van burgers bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid.

December 2014
S M T W T F S
« Nov   Jan »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031