Archive for February, 2015

Statements van de politieke partijen voor de PS verkiezingen

“De Partij voor de Dieren wil een samenleving waarin mensen en dieren in harmonie kunnen samenleven, met respect voor natuur, zodat generaties na ons een schone en leefbare aarde erven.”

ChristenUnie-SGP gelooft in een Brabant waar we investeren in omzien naar elkaar. Wij geloven in een samenleving die vrijwilligers waardeert en ondersteunt.

De SP staat voor maken van banen in recreatie en toerisme, minder vee in de overlastgebieden en de provincie moet bijspringen als ouderen en/of jongeren niet de zorg krijgen die nodig is.

D66 wil een innovatief en duurzaam Brabant:Investeren in economie, technologische en sociale innovaties. Beter onderwijs, meer banen. Duurzame energie. Lagere lasten voor Brabanders. Slimme mobiliteitsoplossingen. Robuuste natuur, duurzame landbouw.

“De Libertarische Partij staat voor vrijheid voor iedere Brabander. Vrij van overheidsbemoeienis, vrij van ingewikkelde vergunningsprocedures, vrij van belastingen. Wij staan voor meer vrijheid en minder overheid.”

“Wij willen een Brabant waarin je vrij bent om je eigen keuzes te maken. Een Brabant waarin je zorgt voor jezelf, geeft om een ander en krijgt wat je verdient.”(VVD)

De PvdA Brabant staat voor een Brabant waarin iedereen welkom was, is en blijft.  Maar ook voor meer banen, meer oog voor gezondheid en meer aandacht voor de zorg. 

“50PLUS staat voor behoud Koopkracht van ouderen en zwakkeren, een betaalbaar en fijnmazig openbaar vervoer dat zorgt voor leefbare dorpen en platteland en een klachtrecht voor burgers via een Provinciale-ombudsman.”

Platform Vrije Politiek wil partij onafhankelijke bestuurders en echte volksvertegenwoordigers die opkomen voor het belang van de inwoners. Met Vrijheid en respect voor wie je bent en wat je kan.

Het CDA gaat 100% voor Brabant. Waar je goed kunt wonen – door voorzieningen te behouden in kleine kernen en veilige wegen. Waar je goed kunt werken – door ondernemers op weg te helpen en de werkgelegenheid te bevorderen. En waar boerenverstand het wint van bureaucratie – omdat vertrouwen en maatwerk leveren het uitgangspunt moeten zijn. Zodat het goed gaat met Brabant.

GroenLinks:”Leefbaarheid in m.n. de kernen in Brabant is erg belangrijk om de gevolgen van vergrijzing, ontgroening en krimp aan te pakken. Wij zijn faliekant tegen het boren naar schaliegas. Het is niet nodig en maakt heel veel kapot in de bodem. Bovendien is het een gevaar voor mens en dier. ”

Lokaal Brabant is een nieuwe partij voor de lokale stem van Brabant. We hebben niet een ideologie maar we proberen elk vraagstuk met gezond verstand op te lossen.

 

 

Provinciale debaters in Senaat.

De voorlopige lijst van deelnemers aan het “Brabants Lijsttrekkersdebat omvat elf personen, waaronder tien lijstaanvoerders van voornamelijk landelijke partijen. Bij het Politiek Café Valkenswaard zitten op 10 maart aan tafel de volgende personen:

– Marianne van der Sloot(CDA)

– Nico Heijmans(SP)

– Alexander van Hattem(PVV)

– Stijn Smeulders(PvdA)

– Anne-Marie Spierings(D66)

– Patricia Brunklaus(GroenLinks)

– Frans Claassen(50Plus)

– Marco van der Wel(PvdD)

– Jan Heijman(Lokaal Brabant)

– Hermen Vreugdenhil(CU-SGP)

– Mario van den Eijnde(StemNL)

– Jasper de Groot(Libertarische Partij)

– Martijn van Gruijthuijsen(VVD)

– Kees Rijnders(Platform Vrije Politiek)

De verkiezingsbijeenkomst in Stadscafé De Senaat begint om 20.00 uur.

February 2015
S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

politiekcafevalkenswaard

@gmail.com