Archive for February, 2016

Waar gaat dit over

Het is de laatste donderdag van de maand januari en de regen komt met bakken uit de hemel. Het regent al uren achter elkaar. Reden om lekker op de bank te gaan zitten en een goed glas wijn en een heerlijk stukje regionale kaas. Wat brengt ons vanavond de televisie. Zoals gewoonlijk weer niets bijzonders. Laatste donderdag van de maand denk ik. Het is de maandelijkse vergadering van de gemeenteraad. Op mijn afstandsbediening druk ik op kanaal 36 en zie nog net de burgemeester de bede uitspreken. Dat we goede democraten mogen zijn en respect voor elkaar mogen hebben, zegt hij. Niemand wil de agenda veranderen en dus gaan we meteen van start met het vragen halfuurtje. Onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad stellen aan het college hun belangrijke vragen. Ze vragen hoe het zit met de kabels en leidingen op de nieuwe rotonde, komt er op de Markt ook led verlichting, blijft de verlichting op de Maastrichterweg staan en wat wordt er toch veel gegraven op de Bergstraat.                                                                                                            Kortom vragen die voor ons als inwoners van Valkenswaard van levensbelang zijn. Het college doet de vragen netjes af en iedereen is tevreden. Ik nip aan de wijn en snij wat kaas af. Ik denk: “waar gaat dit over”. Als ik één mailtje of twitter naar de gemeente doe krijg ik meestal dezelfde dag nog een keurige reactie. Als ik meer wil weten staat er vaak ook een telefoonnummer bij van de betreffende ambtenaar. Ik hoop niet dat de inhoud van de vragen recht evenredig is aan de kwaliteit van de raadsleden. Zouden politieke partijen vragen verzinnen om op te vallen, vraag ik me af. Te kunnen zeggen: “Kijk eens wat wij voor onze inwoners doen”. Is politiek acteren voor de bühne? Zou het niet handig en efficiënter zijn als het college op de vragen gewoon schriftelijk reageert en als je niet tevreden bent je om verduidelijking kunt vragen. Wie verzint die vragen? Een klant? Gaat het niet om het algemene belang dan? Ik doe wat pruimenjam op de kaas. Dan komen er ook steeds meer moties “vreemd aan de orde van de dag”. Dat zijn moties die gewoon niets met de vergadering van vandaag te maken hebben. Belangrijke onderwerpen die als het te laat wordt gewoon geen spoedeisend karakter blijken te hebben. Kunnen rustig wachten tot volgende maand, besluit de meerderheid van de gemeenteraad. Als dat zo is dan kun je er toch gewoon samen over praten, intern vragen stellen, agenderen voor overleg in commissies. Om 21.00 uur zijn ze nog steeds bezig met het vragen halfuurtje. Ik haak af. Waar gaat dit over? Hebben we in Valkenswaard geen belangrijke onderwerpen te bespreken. Het is niet vreemd dat de raadsvergaderingen steeds minder bezocht worden. Ook op de nieuwjaarsbijeenkomst zie je alleen mensen die afhankelijk zijn van de gemeente en uit respect komen. Het gedrag van de politici vervreemd steeds meer van degene waar men voor zegt op te komen. Een minderheid regeert over de meerderheid. Ook dat is democratie. Er is bijna geen onderscheid meer tussen politieke partijen in Valkenswaard. Ik zap weg en kijk naar een natuurfilm op discovery, dan zie ik hoe het was, voordat de politiek zich er mee ging bemoeien.                                                                                                   Dat gaat in ieder geval ergens over.

Politiek Café Valkenswaard verzet de bakens.

 

Na ruim vijf jaren gooit het Politiek Café Valkenswaard het roer om. Er zijn nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan met de Lokale Omroep Valkenswaard(VOS) en het Valkenswaards Weekblad. De periodieke politieke avonden zoals die de laatste vijf jaren hebben plaatsgevonden, komen daarmee te vervallen. De tot nu toe gehanteerde werkwijze krijgt wel weer zijn beslag bij verkiezingen voor de tweede kamer, de provinciale staten en/of de gemeenteraad. De samenwerking met VOS houdt in dat er zowel in het voor- als in het najaar via de lokale omroep een tv-uitzending van ongeveer een uur komt waarin enkele lokale hete hangijzers aan de orde gesteld worden. Dit gebeurt, in tegenstelling tot het debat tijdens het politiek café in De Senaat, in de vorm van vraag en antwoord. Hiervoor worden uitgenodigd Valkenswaardse politici en/of specifieke deskundigen van buiten de lokale politiek. Het programma gaat bestaan uit drie vaste onderdelen. Twee keer twintig minuten met twee actuele onderwerpen uit de plaatselijke politiek. En een item van vijf minuten met als onderwerp ‘De agenda van de burgemeester‘. Het informatieve programma wordt opgenomen door de VOS, die de gehele techniek voor haar rekening neemt. De werkgroep Politiek Café Valkenswaard is verantwoordelijk voor de inhoud van de uitzending. De tv-opnamen zijn steeds in De Hofnar en voor het publiek vrij toegankelijk. De samenwerking met het Valkenswaards Weekblad betreft een vaste column van het Politiek Café Valkenswaard naar aanleiding van de discussies in de commissie- en/of gemeenteraadsvergaderingen. Deze positief kritische blik op de commissie-/raadsvergadering verschijnt steeds de week na de bijeenkomsten in de raadzaal. Met de columns in het Valkenswaards Weekblad is onlangs een start gemaakt. De opnamen voor het eerste Politiek Café Valkenswaard/VOS vinden plaats op zaterdag 20 februari van 12.00 en 15.00 uur. De bijeenkomst is openbaar en de toegang is gratis.

Frank Paumen, voorzitter

Samenwerken op z’n Valkenswaards

Sinds het beëindigen van het samenwerkingsverband Regio Eindhoven(SRE) zijn er allerlei vormen van samenwerkingen tot stand gekomen. Zo werkt Valkenswaard in A2-verband samen met Heeze-Leende en Cranendonck, de zo genaamde A2-gemeenten. Als opvolger van de SRE is de MRE, Metropool Regio Eindhoven in plaats gekomen.  Vanuit dit samenwerkingsverband stond er een woonadvies ‘werkplaats wonen’ op de agenda van de laatste gemeenteraad. De media hebben er in een artikel in het ED onlangs de nodige aandacht aan besteed. De felle reacties op het woonadvies en de voorgestelde uitwerking maakt duidelijk dat gemeenten in de MRE regio dit een brug te ver vinden. De MRE heeft toegegeven dat het proces met betrekking tot dit advies erg ongelukkig is verlopen. Ook in Valkenswaard heeft de gemeenteraad z’n zegje gedaan hierover. Dit gaan we niet doen is het antwoord van het college. Eerst een lokale visie en dan lokale besluiten. Het vreemde is dat men in de gemeenteraad het in algemene zin wel eens is over de gepresenteerde SWOT-analyse. Dit is een analyse van sterkten-zwakten en kansen-  bedreigingen over een bepaald gebied, in dit geval de regionale woningmarkt. Nu zou je denken dat vanuit een bepaalde regionale visie deze SWOT- analyse is gemaakt. Zo werkt dat. En dat je op grond van deze analyse met elkaar discussieert en besluit waar er aan moet worden gewerkt in de regio; dus wat de prioriteiten zijn en hoe je dat zou kunnen aanpakken. Zo ook voor de diverse gemeenten en ook voor Valkenswaard. Maar bij de discussie in de Valkenswaardse raad gingen bij sommige partijen direct de hakken in het zand. Het college staat wel achter de SWOT-analyse, maar heeft allerlei voorbehouden bij de uitwerking, waar het gaat om het besturen van de regionale woningmarkt. Nee eerst lokaal en sub-regionaal kijken. We moeten eerst onze eigen lokale en/of sub- lokale visie gaan vaststellen en van daaruit kijken we wat we gezamenlijk gaan doen. Dus zoals een partij betoogde, terug in onze vesting Valkenswaard met een slotgracht en enkele bruggen. En wij bepalen over welke bruggen we gaan. Wij staan voor onze lokale identiteit en lokale besluitvorming zoals een van de partijen het verwoordde. Vreemd toch, we erkennen dat er sprake is van een regionaal vraagstuk, maar willen er wél lokaal over besluiten. Is dat nu iets van een gezamenlijke aanpak van een regionaal vraagstuk? Gaat het nu om een oplossing van een vraagstuk of gaat het om lokale macht en positie, in dit geval van Valkenswaard? Bij samenwerking zou je toch eerder denken dat je dat doet om er samen beter van te worden. Of vertrouwen we de regionale spelers niet, alleen onszelf? Hoe zit dat dan met het samenwerkingsverband van de A2-gemeenten op sociaal terrein? Is dat aangegaan om er zelf alleen maar beter van te worden of is er werkelijk sprake van een gemeenschappelijk vraagstuk en dus een win-win situatie? Zo zijn er meerdere regionale vraagstukken, zoals leegstand van winkels. Paul Moers, deskundige op dit terrein, heeft al vaker gepleit voor een bovenlokale, regionale aanpak. Waarom gebeurt dat niet? Is het een gebrek aan vertrouwen dat we dat niet aandurven? Is dit iets typisch Valkenswaards? Wij zijn toch wél een belangrijke gemeente in de regio. Zijn we misschien bang te moeten inleveren of denken we dat we door samen te werken iets van onze positie verliezen. Moeten we, als we echt dit soort vraagstukken willen oplossen, niet veel meer naar de regio als geheel kijken, naar de ontwikkelingen en mogelijkheden van de regio. Of het nu gaat om het wonen, werken, economische ontwikkeling etc. Samenwerking maakt de regio sterker en komt ten goede aan alle betrokken gemeenten. Zou deze visie en de blik naar buiten niet productiever zijn dan terug te vallen op grachten en bruggen rond Valkenswaard en deze te bewaken?

February 2016
S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829  

politiekcafevalkenswaard

@gmail.com