Archive for November, 2017

Opname politiek debat Valkenswaard vervalt.

De opname van  het eerste politieke debat door de Valkenswaardse lokale omroep VOS-tv, gepland voor zaterdag 25 november, komt te vervallen. Dit vanwege de afwezigheid van verschillende plaatselijke politici in verband met een sterfgeval. Een vervangende datum wordt nog bekend gemaakt. Het politieke debat is een initiatief van Politiek Café Valkenswaard.

De opname, waarvoor alle politieke partijen waren uitgenodigd, zou plaatsvinden in De Hofnar. Het had een terugblik moeten worden op de nu aflopende raadsperiode.  Het overlijden van de echtgenote van een vooraanstaand politicus van Valkenswaard Lokaal zorgt voor uitstel van deze eerste bijeenkomst.

Pleidooi voor meer diversiteit in de (lokale) politiek.

Nog slechts een maand of vier te gaan tot de Gemeenteraad Verkiezingen. De lokale partijen werken achter de schermen hard aan hun verkiezingsprogramma’s en zijn volop bezig met de kieslijsten, sommigen hebben ze zelfs al klaarliggen! Wat zou het toch mooi zijn als we ook in Valkenswaard eens wat meer diversiteit zouden zien in de nieuwe gemeenteraad. Meer jongeren zijn bv. erg welkom, maar zéker ook meer vrouwen. Kijk nou eens naar onze eigen gemeenteraad: 18 mannen tegenover slechts 5 vrouwen! Niet bepaald een reële afspiegeling van de maatschappij. En dat is erg jammer want een betere balans in leeftijdsopbouw en de man-vrouw verhouding in de gemeenteraad zouden absoluut een positief effect kunnen hebben op de sfeer en besluitvorming. Het is allang bekend en bewezen dat meer diversiteit in zowel politiek als bedrijfsleven zorgt voor betere resultaten. En begrijp ons niet verkeerd, wij hebben heus niet de illusie dat een groter aantal vrouwen en jongeren in de gemeenteraad een aardverschuiving teweeg zal gaan brengen, maar met een duwtje in de goede richting zijn we al best tevreden. Het is nou eenmaal een feit dat vrouwen (uitzonderingen daargelaten) veel minder naar hun eigen belang kijken en veel meer naar het algemeen belang, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met alle betrokkenen én hun gevoelens. Ook jongeren hebben vaak een hele frisse en vernieuwende blik op allerlei zaken. Een betere verdeling van jongeren versus ouderen en mannen versus vrouwen in de gemeenteraad zorgt voor hele andere debatten in een hele andere sfeer, zonder daarbij het gemeenschappelijk doel uit het oog te verliezen. Valkenswaard zou daar best eens baat bij kunnen hebben. Overigens moet het zeker geen must worden; quota moet je hier vooral niet op loslaten. De vrouwen en jongeren in kwestie moeten zelf willen én kunnen, dus op eigen kracht en niet omdat het lijstje nou eenmaal vol moet. Zeker weten dat er voldoende enthousiaste vrouwen en jongeren te vinden zijn in Valkenswaard!

Dus beste politieke partijen in Valkenswaard: doe ons (en u zelf!) een plezier en kies eens voor meer diversiteit op de kieslijst. Dus beste dames en jongeren in Valkenswaard: ben je geïnteresseerd in politiek, meld je dan eens bij één van de partijen waarvan je denkt dat die aansluit bij je eigen gedachtengoed, daar gaan ze vast en zeker blij mee zijn! En last but not least, beste inwoners van Valkenswaard: stem ook eens op een vrouw of een jongere op de lijst, zodat ze ook daadwerkelijk aan bod komen en daarmee kunnen bijdragen aan een beter Valkenswaard, want dat is toch eigenlijk wat we met z’n allen willen bereiken!

De leden van het Politiek Café Valkenswaard.

Ondermijning

Is dat even schrikken! Brabant haalt de nationale televisiezender in een satirisch programma op zondagavond. Lubach zet ons Brabant in de schijnwerpers. De burgemeesters zullen er wel van gesmuld hebben. Ze krijgen de aandacht die ze gevraagd hebben. Maar moeten we met die aandacht wel erg blij zijn? Het onderwerp dat Lubach aan de orde stelt gaat over ondermijning. De criminele onderwereld vermengt zich met de brave bovenwereld. Dat zijn ernstige zaken, zeker gezien de komende verkiezingen voor de gemeenteraad. Hoe integer zijn we dan, is meteen de vraag? Hoe gaan we dat meten? Mogen en kunnen we elkaar de maat nemen? Hoe gaan politieke partijen met het onderwerp van ondermijning en integriteit om? Het is een moeilijk onderwerp voor alle partijen. Wettelijk is er niets geregeld dus ook niks af te dwingen. Burgemeesters doen een beroep op het gezonde verstand van de partijbesturen. Veel landelijke partijen vragen van hun kandidaat raadsleden een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Maar wat wil dat eigenlijk zeggen? Hoe betrouwbaar is zo’n verklaring? Als je geen strafblad hebt krijg je die verklaring. Maar dat wil niet zeggen dat je geen strafbare feiten hebt gepleegd. Hoe goed wordt een aanvraag voor een politieke functie onderzocht? Kunnen politieke partijen wel voorkomen dat een van hun leden niet integer of strafbaar handelt? Perken we de vrijheid van ons kiesrecht dan niet in? Het zijn moeilijke vragen die om een antwoord vragen. Is het niet de gemeenteraad zelf die zijn leden moet aanspreken op hun gedrag? Maar kunnen zij die verantwoordelijkheid wel aan? Dat zien we in Valkenswaard nog niet gebeuren. Want doe je dat in het openbaar, in de beschermde omgeving van het presidium? Het onderwerp is heel complex. Moeilijk voor de kiezer, moeilijk voor degene die gekozen wil worden. Hun gedrag immers bepaalt voor lange tijd het vertrouwen dat de kiezer in de politiek heeft. Dat geldt zowel op landelijk als lokaal niveau. Als onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad een afspiegeling zijn van onze samenleving dan wordt het moeilijk elkaar de maat te nemen. Toch willen burgemeesters en inwoners van een stad of dorp dat de gemeenteraad verschoond blijft van vermenging van boven en onderwereld. Een goed streven maar in onze huidige tijd zal dat een hele opgave zijn. We moeten daarom als bestuurders van politieke partijen, maar zeker ook als kiezers, eens goed kijken naar al die kandidaat-raadsleden. Als kiezer heb je immers ook een verantwoordelijkheid. Een burgmeester kan wel roepen naar Den Haag, maar kan dat niet zonder dat zijn inwoners hem steunen. Steeds als we de krant openslaan kunnen we lezen dat niet integer of strafbaar handelen iets is dat in ieder mens kan zitten. Iedere kiezer, ieder bestuurder van een politieke partij, ieder gemeenteraadslid maar ook iedere ambtenaar en burgermeester kan een moment van zwakte hebben. Zwakte voor de macht en het geld. Het eigenbelang dus. Dat moeten we proberen te voorkomen door elkaar scherp te houden. Drempels op te werpen, hoe klein die ook zijn. Het is wat eenvoudig om te zeggen dat je de noodkreet van de burgemeesters als lokale politieke partij niet herkend. Het ons-kent-ons-gevoel is niet alleen een sterk maar ook een zwak punt. Daar zijn in onze omgeving voorbeelden genoeg van. Ondermijning is een gevaar en wie dat niet ziet is misschien wel het eerste slachtoffer. Laten we daarom beginnen met het vrijwillig aanvragen van een VOG door ieder kandidaat-raadslid. Als teken dat hij de strijd tegen ondermijning wil aangaan. Samen met zijn ambtseed moet dat de eerste stap zijn. Lubach is er in ieder geval in geslaagd het onderwerp op een ludieke manier onder de aandacht te brengen. Het is aan de kiezer en de politieke partijen om te beslissen hoe we daar mee omgaan.

November 2017
S M T W T F S
« Oct   Dec »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930