Archive for May, 2018

Heel gewoon?

De laatste weken heeft de politiek zich weer eens actief gebogen over “De Boodschappenmand”. Dit is, voor degenen die dat mogelijk niet weten, een andere naam voor de voedselbank in Valkenswaard. Een vrijwilligersorganisatie die er voor zorgt dat ongeveer 150 gezinnen iedere week een voedselpakket krijgen. De laatste jaren hebben hun activiteiten zich wat meer uitgebreid. Ook gebruiksgoederen, waaronder kleding, worden via deze organisatie verstrekt. Veel Valkenswaardse inwoners vinden de weg naar het oude schoolgebouw aan de Barentzstraat om daar hun overtollige goederen af te geven. De kosten die er gemaakt worden om dit soort activiteiten te kunnen blijven doen worden betaald uit sponsoring en subsidie. Nu is deze locatie enkele jaren geleden afgekeurd door de veiligheidsregio. Maanden geleden heeft de wethouder een voorstel gedaan om de voedselbank onder te brengen in de leegstaande jongerensoos aan de Kerkhofstraat. Een verbouwing van 400.000 euro was daarvoor noodzakelijk. De gemeenteraad ging niet akkoord en er moest een andere oplossing gezocht worden. Die andere oplossing laat wel heel lang op zich wachten. De gemeente berekende dat een oplossing misschien wel 100.000 euro zou gaan kosten. Ook dat was geen goed idee. Een deel van onze nieuwe gemeenteraad heeft nu wat tijd gekocht. Ze willen dat de verantwoordelijk wethouder er voor zorgt dat er een nieuwe locatie komt en dat de veiligheidsregio het gebruik van het huidige gebouw na 1 augustus toestaat. Enkele partijen in de gemeenteraad willen niet langer dat de voedselbank ook gebruiksgoederen verstrekt. De huidige locatie is ook nog een plaats waarop we veel huizen zouden kunnen bouwen en die dus de gemeente veel geld kan opleveren.  Dus eigenlijk veel te duur. Sommige raadsleden zijn van mening dat we het geld voor de voedselbank beter kunnen steken in armoedebeleid. Maar al die kreten en goed bedoelde opmerkingen en moties gaan voorbij aan iets wat we allemaal heel gewoon zijn gaan vinden. Een voedselbank. Het  beleid van de afgelopen jaren heeft er voor gezorgd dat een groep inwoners zich zorgen maakt over de minst bedeelden in ons dorp. Inwoners die op een of andere manier aangewezen zijn op het krijgen van voedsel dat door supermarkten wordt weggegooid. Kleding krijgen die door andere inwoners wordt afgedankt. Het blijkt dat een klein groepje gedreven inwoners meer voor elkaar kan krijgen dan een gehele gemeentelijke organisatie aangestuurd door een gemeenteraad. In die gemeenteraad praten we met afstand over de voedselbank. Het is heel gewoon. Iedere stad en dorp heeft er een. Maar beste politici het is niet gewoon. In een van de rijkste landen van de wereld moeten medeburgers blij zijn dat ze een fatsoenlijk voedselpakket krijgen? Niet georganiseerd door de verantwoordelijke politici maar door betrokken burgers. Net als zoveel andere vrijwilligersorganisaties zijn de vrijwilligers van de voedselbank in een gat gesprongen dat door politiek beleid is ontstaan. Het voortbestaan van onder andere een vrijwilligersorganisatie als de voedselbank geeft aan dat politici hun zaken niet op orde hebben. Is het daarom niet een plicht van iedere politicus om dit soort organisaties overbodig te maken. Geen discussie over wie, wat en waarom zoals een enkele fractie in de raad deed. Nee, wij hopen dat we dat nog eens mee mogen maken dat  inwoners niet iedere week een kratje eten mogen gaan halen maar dat gewoon kunnen kopen omdat ze voldoende gesteund worden door onze overheid.

 

Samen?

Deze week stond op de gemeentelijke pagina van het Valkenswaards Weekblad een oproep aan vrijwilligers van maatschappelijke organisaties om mee te schrijven aan het nieuwe coalitieprogramma. Twee weken achter elkaar kan er worden deelgenomen aan de thema’s  welzijn, bestuur en organisatie, werk, economie, onderwijs en vrije tijd. Je moet je inschrijven en per organisatie mogen twee mensen deelnemen. Een prima opzet van de partijen die de coalitie gaan vormen. Je zou het kunnen zien als een bepaalde vorm van burgerparticipatie. Burgers denken actief mee over de toekomst van hun dorp. Na het uitbrengen van je stem een mogelijkheid om actief mee te denken.  Aan de slag dus! Voor de belangenorganisaties in onze gemeente een uitstekende kans om de belangen van hun achterban kenbaar te maken aan de leden van de coalitie. Het getuigt ook van een bepaalde durf van de coalitie om het gesprek aan te gaan. Je kunt later niet zeggen dat je het niet wist en het schept ook verwachtingen maar  zeker ook verplichtingen. Maar wat gebeurt er als gewekte verwachtingen niet waargemaakt worden?  Anders gezegd de uitkomsten van de gesprekken en de geformuleerde doelstellingen worden door de coalitie niet gehaald. Dan ontstaat er bij de deelnemers een grote teleurstelling en zal het leiden tot grote frustratie. Misschien is het te overwegen om deze bijeenkomsten met enige regelmaat te herhalen. Een soort klankbord voor de raadsleden en de wethouders. Geen adviesraden ter ondersteuning van je eigen beleid, maar inwoners die kritisch kijken naar wat je doet. Doen we de dingen die de burgers van ons verwachten kan dan de vraag zijn. Wat moeten we nog doen om ons doel te bereiken? Het zou de werkzaamheden van de raadsleden mogelijk  wat eenvoudiger maken. De wethouders zouden dan meer draagvlak kunnen vinden voor hun uitvoeringsmaatregelen. Zo kan het mes aan twee kanten snijden. Kritische burgers zijn meestal ook de meest betrokken burgers. In de afgelopen zes weken werden door de coalitie de kaders van de samenwerking bepaald. Zouden de inwoners nu de prioriteiten aan kunnen geven? Het is een prima initiatief dat het proberen waard is maar dat ook kan leiden tot een ontgoocheling.  Gezien de uitnodiging lijkt het een actie van de drie coalitie partijen. Hun vertegenwoordigers zitten in de gemeenteraad om beleid te maken. Om toezicht te houden op de uitvoering. Als zij de burgers vragen om een mening of advies kun je bijna niet anders dan je er als partij aan conformeren. Laten we hopen dat deze start een eerste aanzet is tot een brede periodieke samenwerking tussen inwoners en politici. Een eerste stap op weg naar intensieve samenwerking tussen inwoners en politici. Een verfrissende start van een nieuwe lokale democratie waaraan we allemaal 4 jaar lang kunnen deelnemen. Wij houden wel van dit soort uitdagingen en vernieuwingen. Het goede voorbeeld is  Brainport. Daar zoeken enkelingen de samenwerking en groeien uit tot krachtige innovatieve organisaties. Dat voorbeeld moeten wij in Valkenswaard  volgen om samen van ons dorp weer een levendig en bruisend dorp te maken. Aanmelden dus. Meepraten en kritisch zijn. Aan de slag voor de toekomst van ons dorp.

Met een frisse blik!

Inmiddels zijn we ruim een maand onderweg met de nieuwe gemeenteraad. En niks ten nadele van de oude of herkozen raadsleden, maar vooralsnog lijkt het toch wel wat verfrissender. Meer vrouwen in de raad én ook één in het college. Hoera!. Meer jongeren in de raad en in het college. En wat ook mooi is: twee volledig nieuwe partijen in de raad. Vitaal Valkenswaard en Samen voor Valkenswaard komen samen met drie zetels de gemeenteraad in. Een geweldig knappe prestatie waarmee wij ze van harte willen feliciteren. Precies waar veel Valkenswaardenaren op hoopten is gebeurd; er hebben zich wat verschuivingen en vernieuwingen voorgedaan in het lokale politieke landschap en dat was wel een keer hard nodig. Het vormen van de coalitie kostte wat meer kruim, hoewel dat voor buitenstaanders mogelijk een appeltje-eitje lijkt. En als we sommigen moeten geloven was het zelfs allang voor de verkiezingen beklonken maarja, in verkiezings- en formatietijden wordt natuurlijk van alles geroepen. Feit is in ieder geval dat de oude coalitie van H&G, CDA en PvdA gewoon wordt voortgezet, zónder de VVD dan wel te verstaan die afgelopen raadsperiode als gedoogpartner fungeerde. De drie te leveren wethouders zijn echter wel fonkelnieuw! Zou dat dan ook een verfrissing betekenen? Of zouden Theo Geldens, Kees Marchal en Mieke Theus de lopende zaken 1-op-1 overnemen en doorzetten? Er mag best een frisse wind gaan waaien in het college, want de laatste maanden leek het er op dat de wethouders er geen zin meer in hadden. Kees kan al bogen op vier jaar ervaring als wethouder in Wijk bij Duurstede, voor Theo en Mieke is het wethouderschap nieuw, hoewel het duidelijk in de genen zit. Zowel Theo’s vader Piet als Mieke’s moeder Regien zijn eerder wethouder geweest in Valkenswaard! Wij hopen dat de kinderen van de eerdere wethouders iets geleerd hebben van hun ouders. Zij zijn ook kinderen van een nieuwe tijd met nieuwe kansen. Laat het vooral geen oude wijn in nieuwe zakken zijn. Niet terug naar de tijd van de regenten, maar op naar de tijd van verstandige, integere en bekwame bestuurders. Heel vervelend trouwens voor Mart Wijnen dat hij zijn karwei niet af kan maken, maar zijn gezondheid is natuurlijk veel belangrijker. Nogmaals van harte beterschap Mart! Dat de gemeenteraad nog nieuw en fris is kunnen we ook zien aan de agenda van de laatste raadsvergadering van 19 april.  De moties en amendementen vlogen je om de oren! Het lijkt wel een soort inhaalslag, alsof men alles ineens aan de kaak wil stellen en oplossen. De nieuwe raadsleden hebben blijkbaar behoefte aan verandering. Dat belooft wat, laten we hopen dat de nieuwe raadsleden deze ambitie en drive over pak ‘m beet twee jaar nog steeds hebben. Want dát is wat we nodig hebben in Valkenswaard, bevlogen en oplossingsgerichte raadsleden die luisteren naar wat er leeft, wat de mensen bezighoudt en bovenal die het algemeen belang van ons dorp voorop zetten! Daarom willen we graag het nieuwe verjongde college én alle raadsleden van de acht partijen die we tegenwoordig rijk zijn heel veel succes, wijsheid én plezier wensen voor de komende raadsperiode. We hopen op een mooie samenwerking en prima resultaten want ook wij houden van een gezond en prettig dorp om in te wonen!

May 2018
S M T W T F S
« Apr   Jun »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031