Archive for July, 2018

ZORGEN VOOR ELKAAR.

Op de website van onze gemeente lezen we dat er later dit jaar een nieuw project start: AUTOmaatje. Weliswaar een initiatief van de ANWB wat al in veel meer plaatsen bestaat, maar ondersteund door de gemeente en zeer welkom onder de ouderen in Valkenswaard. Fijn dat de gemeente dit ondersteunt, zij zijn immers voor een groot deel verantwoordelijk voor het welzijn van deze steeds groter wordende groep. Door de lastige transitie van rijk naar gemeente in de afgelopen jaren, in combinatie met de forse bezuinigingen vanuit Den Haag die moesten worden doorgevoerd, is dit voor de meeste gemeentes een pittige uitdaging gebleken, en nóg! Het heeft er voor gezorgd dat we een participatiesamenleving zijn geworden waarin veel wordt gevraagd van ieders zelfredzaamheid en eigen netwerk. Vooral voor ouderen is dit een opgave: zo lang mogelijk thuis blijven wonen, de verzorgingshuizen hebben mega wachtlijsten en zware, complexe indicatiestellingen om er überhaupt terecht te komen. Er is vaak minder sociale controle waardoor een groep ouderen vereenzaamt en in een sociaal isolement terecht komt. Is dit wat we gewild hebben? En is het niet hoog tijd voor wat hervormingen? De rol van een gemeente is hierin van cruciaal belang. Zij kan hierin nieuwe initiatieven starten en burgerinitiatieven faciliteren. Het toestaan van nieuwe woonvormen zou een mooie bijdrage kunnen zijn om onze ouderen een prettige oude dag te bezorgen. We zien steeds vaker meerdere generaties onder één dak: ouderen die op de kinderen passen, en jongeren die mede zorgdragen voor de ouderen. Of ouderen die met een groep gaan samenwonen en in eigen beheer zorg inkopen en delen, hoe mooi is dat? Een goed voorbeeld zien we bijvoorbeeld in de Weebosch waar een pilot van het project ‘Digitale Veerkracht’ gaande is. Een burgerinitiatief met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid van ouderen zodat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Maar zonder welwillende gemeente en/of woningcorporatie is dat erg lastig. Toch is het voor de gemeente ook een winsituatie, want als men minder eenzaam is, heeft men waarschijnlijk ook minder zorg nodig, en dus levert het onze gemeente geld op. Wij zijn dus erg blij met de aankondiging van het project AUTOmaatje en kijken uit naar de volgende stap! Een stap die het hele project moet gaan dragen. Coördineren en inbedden in onze samenleving. Cordaad gaat voor € 31.000,– de coordinatie doen, maar wat veel belangrijker is:  AUTOmaatje staat of valt bij een groot aantal vrijwilligers die op tijd de mensen vervoeren tegen een geringe vergoeding. Continuïteit en coördinatie zijn een belangrijk onderdeel. Snelle service is van belang zodat de lange wachttijden voor de taxibus voorbij zijn. Er lijkt binnen het nieuwe college meer aandacht te zijn voor de zwakkeren en hulpbehoevenden in ons dorp. Signalen die hoopgevend zijn. Ook het waarderen en ondersteunen van burgerinitiatieven is van groot belang. Prima besluit college. Nu de uitvoering nog.

De muziektempel

Er is reuring in het dorp. Een aantal bekende Valkenswaardenaren heeft zich verenigd in een stichting die tot doel heeft om een kiosk op de Markt te bouwen. Verschillende mensen zijn gevraagd een ontwerp te maken voor dit muziekpodium. Uit de inzenders werd een ontwerp gekozen. Tijdens een goed bezochte bijeenkomst werden de plannen en het ontwerp wereldkundig gemaakt. Iedereen in de zaal was enthousiast. Eindelijk komt er weer een kiosk op de Markt. De Markt die in de afgelopen jaren is omgebouwd tot evenemententerrein. Een vlakte waar de bevolking zijn feesten kan houden. Zo kan er iedere week de beste weekmarkt van Brabant staan; meerdere keren per jaar de kermis; de kerststal; het treffen voor oldtimers en motoren; de wagens van het Bloemencorso; diverse muziekevenementen en ook de opening van het nieuwe theaterseizoen. Een vlakte waar geen hindernissen op staan en die multifunctioneel is. In de winter de ijsbaan en in de zomer terrassen. Maar nu komt er een kiosk. Iedere organisator wil dat die nieuwe kiosk zijn evenement niet in de weg staat. Dus veel bedenkingen. Niet alleen wat de plaats betreft. In het dorp wordt veel gesproken over onder andere de kosten van dit project. “Wat gaat de gemeente, de inwoners dus, bijbetalen” hoor je regelmatig vragen. “Willen we wel een kiosk op de Markt?”, maar sterker is de vraag wat we met een kiosk gaan doen. Wie gaat er op spelen? Wordt de kiosk net zoveel gebruikt als de kiosk in Borkel of Waalre? Is de hunkering naar een kiosk een hunkering naar een vervlogen verleden? Een prachtige kiosk op het plein voor de kunstkeuken bouwen is ook jammer van het zicht op het oude raadhuis. Bij de fonteinen belemmert de kiosk het zicht op de prachtige Sint Nicolaaskerk. De gebruikers van de Markt moeten ruimte inleveren voor iets waar ze zelf geen behoefte aan hebben. Maar het lijkt of de kracht van de communicatie van een kleine groep bekende Valkenswaardenaren de mening van de zwijgende meerderheid overtreft. Veel inwoners hebben helemaal geen behoefte aan een kiosk op de Markt. Veel inwoners vinden de Statie een veel betere plaats. Daarbij komt dat een kiosk heel veel ruimte vraagt, die er eigenlijk niet is. Misschien zouden we aan de hand van het gekozen ontwerp, de geraamde kosten en de mogelijke plaats eens een volksraadpleging kunnen houden. Daarbij zou dan meteen aangegeven kunnen worden welke vereniging of groep van de kiosk gebruik gaat maken. Gewoon om te voorkomen dat we weer iets opzetten wat een kleine groep mensen wil terwijl een grote groep mensen daar geen behoefte aan heeft. O ja en misschien is een onderzoek naar de behoefte van een kiosk bij verenigingen ook een goed idee. Als uit de volksraadpleging blijkt dat de meerderheid het wil, dan snel aan de slag en bouwen.

July 2018
S M T W T F S
« Jun   Aug »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031