Archive for December, 2018

Samenwerken hoe zit dat?

Al jaren werkt Valkenswaard samen met de gemeente Cranendonck en Heeze-Leende. Met deze twee prachtige buurgemeenten vormen we de A2- samenwerking, een prima naamgeving zal later blijken. Toen de provincie enkele jaren geleden, op aandringen van de rijksoverheid, wilde overgaan tot fuseren van gemeenten, nam Valkenswaard een belangrijke stap: Samenwerken met de buren. In het verleden was Valkenswaard sterk gericht op de Kempen, maar nu koos ze voor een andere weg: Samenwerking met onze directe buren gelegen aan de overkant van die drukke A2. De één sterk aangewezen voor zijn voorzieningen op Geldrop en de andere op Weert. Kortom, wat is eigenlijk de gemene deler? In ieder geval een slechte busverbinding van Cranendonck naar Valkenswaard en terug.  Voordeel is wel dat als je samen 67.000 mensen groot bent, de provincie minder snel op de proppen komt met een voorstel tot fusie. De gevolgen waren echter groot: Personeel werd overgeheveld en er werd vanaf dat moment decentraal gewerkt. De post voor de gemeente Valkenswaard, verlaat de eigen postkamer om via een omweg, namelijk de postkamer van Cranendonck, vervolgens weer op het eigen honk terug te komen. Samenwerken dient te leiden tot besparing maar lijkt het vervolgens niet te doen. Zo wordt een raadsvoorstel in Valkenswaard aangenomen om een ambtenaar te benoemen voor toezicht in het sociaal domein. Een ambtenaar die moet kijken of het geld dat de gemeente uitgeeft voor zorg, ook door de leveranciers geleverd wordt. Op zich een goede zaak. Maar wat blijkt nu?. De ambtenaar zou worden aangesteld in A2-verband. Echter Heeze-Leende en Cranendonck zien het niet zitten en doen niet mee met als gevolg dat Valkenswaard het geheel uitstelt en een speciale commissie vragen stelt. Er zijn immers grote kosten mee gemoeid, lees een riante salariëring. De betreffende ambtenaar moet in staat worden geacht om de accountantsverklaring van de zorgleveranciers te controleren. Als de  buren dan toch niet mee willen werken en de kosten voor Valkenswaard alleen veel te hoog worden, is het wellicht verstandig deze ambtenaar niet aan te stellen. Dit levert bovendien een, voor Valkenswaard, zeer nuttige besparing op. Een reden voor ons als Politiek Café om eens nader op deze ‘samenwerking’ in te zoemen en wat blijkt? De trend is om op verschillende onderwerpen gewoon het eigen pad te volgen en vooral níet samen te werken!  Iedere gemeente heeft haar eigen WMO-verordening, haar eigen adviesraden, haar eigen beleidsambtenaren en oh ja,  huisvuil regelen we liever met Eindhoven en Geldrop en niet in A2 verband. Ooit is deze keuze gemaakt maar met welk doel? Samenwerken? Een blok vormen? Kostenbesparing? Liggen onze roots niet meer aan deze kant van de autosnelweg? Bij Bergeijk of Veldhoven? Daar waar wij als inwoners van Valkenswaard ons verzorgingsgebied hebben? Misschien eens goed om zaken te heroverwegen en toch goede buren te blijven. Een voorspoedig 2019.

Kennisbank

Het blijkt dat steeds meer mensen zich zorgen maken over de toekomst van ons prachtige dorp. Reacties op verschillende multi media geven daar mede blijk van. Onze inwoners vinden blijkbaar dat zaken anders moeten of kunnen. De vraag is echter; of zij zich daar ook daadwerkelijk voor willen inzetten. Als je zaken wilt veranderen dan moet je het voortouw nemen. Anderen erbij betrekken en samen al pratend met ideeën komen. Dat soort ontwikkelingen noemt men een burgerinitiatief. Een groep mensen die samen proberen iets te beïnvloeden, om zaken beter te laten lopen. Meer zoals de inwoners dat zouden willen hebben. Dat moet dan ondersteund worden door de gemeente, die het geheel met  kan faciliteren.  Valkenswaard gaat steeds meer vergrijzen. Maar een vergrijzend dorp is ook een verwijzend dorp. In ons dorp wonen veel mensen die met pensioen zijn. Mensen die na veertig jaar hard werken nu genieten van hun vrije tijd. Maar ook mensen die niet echt stil achter het raam willen toekijken hoe hun dorp steeds verder wegzakt. Dat zijn mensen met kennis en kunde. Al die kennis en kunde zouden we moeten kunnen aanwenden om ons dorp beter te maken. Daar waar jij goed in bent, kun je weer gaan doen. Dat heeft heel veel voordelen. Je gaat weer deelnemen aan het sociale verkeer, je hebt de gelegenheid om je kennis weer te gebruiken en op peil te houden en je mag je bekwaamheid ook met anderen delen. Als we in ons dorp in staat zouden zijn om al die krachten te bundelen, zou er een geweldig krachtenveld ontstaan. WIJ zouden dan kunnen helpen ons dorp gestalte te geven. Ons dorp samen met anderen op te bouwen. Zo zouden misschien dure rapporten achterwege kunnen blijven, omdat we die kennis zelf in huis hebben. Al onze kennis, die bij pensionering weg dreigt te vallen, inzetten voor het ene doel: ONS DORP. We zouden een kennisbank kunnen oprichten, waar je kunt aangeven waaraan je mee wilt werken. Waar je aangeeft hoe jij je kwaliteiten wilt inzetten voor ons dorp. Keer terug naar je oude stiel of school je om. Wat zou het fantastisch zijn als we alle bestuurders zouden kunnen helpen bij hun moeilijke besluitvorming. Bij de ambtenaren over de schouder zouden kunnen kijken en meehelpen om van Valkenswaard weer een bruisend en mooi dorp te maken. Nu vergrijzend, maar straks een plaats waar onze jongeren graag willen wonen. Samen maken we ons dorp sterker.

December 2018
S M T W T F S
« Nov   Jan »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031