Politiek Café Valkenswaard organiseert G1000

Vorig jaar hebben wij de raadsleden benaderd mee te denken over de organisatie van een G1000. Dit burgerinitiatief willen wij in de tweede helft van het jaar organiseren als wij daarvoor voldoende draagvlak kunnen vinden binnen de lokale politiek en organisaties. Wij worden daarin bijgestaan door leden van het landelijke platform G1000. Dit burgerinitiatief moet er toe leiden dat gemeenteraden en gemeentebesturen meer informatie krijgen van wat de inwoners willen. Hiervoor kunnen prioriteiten worden vastgesteld en methoden worden gehanteerd die tot doel hebben de uitkomsten van een dergelijke bijeenkomst ook vertaald te krijgen naar beleidstukken. Uw medewerking bij dit burgerinitiatief is van groot belang. Wij houden u op de hoogte van de vorderingen en hopen dat er voldoende steun voor dit initiatief zal zijn.