TV-debat

Op zaterdag 24 februari 2018 is het eerste Valkenswaardse lijsttrekkersdebat gehouden in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart. Aan dit debat, georganiseerd door Politiek Café Valkenswaard, deden alle 8 lijsttrekkers mee. Het debat bestaat uit 2 delen. Daarnaast zijn 2 columns te zien van de dorpsraden van Dommelen en Borkel en Schaft.

Het debat is vanaf dinsdag 27 februari 2018 om 20.00 uur te zien op VOS TV. Het zal vervolgens t/m woensdag 7 maart doorlopend op elk even uur worden herhaald. VOS TV is analoog en digitaal te zien bij de volgende providers: Ziggo kanaal 36, OnsBrabantNet kanaal 2007, KPN/Telfort/XS4ALL kanaal 1415. Voor kijkers buiten Valkenswaard is de uitzending ook online terug te kijken via Uitzending Gemist op www.rtvos.nl en www.youtube.com/vostelevisie.

———————————————————————————————–

Politiek Café Valkenswaard organiseert G1000

In 2017 hebben wij de raadsleden benaderd mee te denken over de organisatie van een G1000. Dit burgerinitiatief willen wij in de tweede helft van het jaar organiseren als wij daarvoor voldoende draagvlak kunnen vinden binnen de lokale politiek en organisaties. Wij worden daarin bijgestaan door leden van het landelijke platform G1000. Dit burgerinitiatief moet er toe leiden dat gemeenteraden en gemeentebesturen meer informatie krijgen van wat de inwoners willen. Hiervoor kunnen prioriteiten worden vastgesteld en methoden worden gehanteerd die tot doel hebben de uitkomsten van een dergelijke bijeenkomst ook vertaald te krijgen naar beleidstukken. Uw medewerking bij dit burgerinitiatief is van groot belang. Wij houden u op de hoogte van de vorderingen en hopen dat er voldoende steun voor dit initiatief zal zijn.


Uitzendingen

Impressie JOPO-uitzending.

U kunt de uitzendingen van het PCV hieronder terugkijken.

www.youtube.com/vostelevisie en www.rtvos.nl.

Politiek Café Valkenswaard maakt politieke televisie:

Ook zullen wij doorgaan met de televisieuitzendingen via de lokale omroep VOS en deze debatten publiceren op internet. Dit jaar willen wij  drie uitzendingen maken voor de zes raadsfracties in onze gemeenteraad. In iedere uitzending twee fracties. Kort voor de verkiezingen in 2018 zal er een opname zijn waaraan alle zes de fracties kunnen deelnemen.  De opnamen zijn allemaal in de bovenfoyer van de Hofnar en beginnen om 11.00 uur. Het zijn semi-live opnamen, hetgeen wil zeggen dat er nagenoeg geen montage zal plaatsvinden.

De opname data voor televisie zijn:

  • Zaterdag 18 maart 2017               (JOPO-dag)
  • (Zaterdag 28 oktober 2017           (drie fracties gemeenteraad))   =VERVALLEN!
  • (Zaterdag 25 november 2017       (drie fracties gemeenteraad))   =VERVALLEN!
  • Zaterdag 24 februari 2018           (zes fracties gemeenteraad)

Wij hopen dat u wilt deelnemen aan deze opnamen als een opmaat naar de lokale verkiezingen. Bij deze opnamen zal steeds een plaats worden gereserveerd voor jongeren.