Het is zoals het is

Het is druk in de raadszaal van Valkenswaard. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen wordt tegen middernacht bekend gemaakt. Het lijkt veel drukker dan met de nieuwjaarsreceptie. Familie en partijleden staan gegroepeerd om hangtafels bij hun lotgenoten. Tijdens het oplezen van de resultaten klinken er kreten van verbijstering of enthousiasme. We hadden een goed team zeggen de lijsttrekkers. De stemmen worden snel vertaald naar zetels. Lijstjes worden ingevuld en conclusies worden getrokken. Lijsttrekkers schakelen snel in positieve mode en maken van een verlies toch nog een winst. Knap als je dat zo kunt. Duidelijk laten de cijfers zien dat de trekkers van de coalitie, H&G en CDA, de meeste stemmen verloren hebben. Ook Valkenswaard Lokaal verliest hevig terwijl de twee nieuwe partijen met gemak drie zetels halen. De VVD en PvdA winnen terwijl ook die deel uit maakten van de coalitie. D66 kan zich, ondanks een verlies, staande houden met een zetel. Er wordt gerekend en geteld in de raadszaal. Al snel komt het gerucht dat H&G en CDA er vooraf al over gesproken hebben dat ze samen door willen gaan. We hoeven eigenlijk niet te onderhandelen zeggen enkele nieuwe raadsleden. Maar is dat zo? Hebben de inwoners van Valkenswaard dan geen signaal afgegeven. Slechts 52% vond het de moeite om te gaan stemmen. Dat moet je toch aan het denken zetten als politicus. De coalitie moet een verlies incasseren terwijl volledig onbekende en nieuwe partijen zoals Vitaal Valkenswaard en Samen voor Valkenswaard kennelijk zonder moeite een of meerdere zetels halen. Kan het niet anders? Het is toch gewoon een kwestie van tellen. Voor de meerderheid heb je 12 raadszetels nodig. Nou die zijn eenvoudig te vinden. Als fractieleiders in debatten zeggen niemand uit te sluiten dan kunnen ze dus met iedereen samen gaan werken. Of is die eerste belofte al een eerste leugen. Houden persoonlijke verhoudingen samenwerking soms niet tegen? Zowel na de verkiezingen. Was het dan niet eerlijker te zeggen met wie je wel en met wie je niet samen wilt werken? Dat zou dan wel zo helder zijn voor de kiezer. Misschien moeten we eerste de hanen het gevecht laten voeren. Als er dan een overeenkomst is tussen meerdere partijen zouden we dat ook weer aan de kiezer kunnen voorleggen. Zou dat met een lokaal referendum kunnen? De raadsleden vertegenwoordigen immers 13.000 inwoners. Misschien willen die wel heel iets anders dan de uitkomst van de besprekingen. Nu zullen de fractieleiders wel zeggen dat ze niet elke keer terug gaan naar hun kiezers omdat ze mandaat hebben gekregen. Maar zit hem daar nou net niet de kneep. Je kunt klagen over de opkomst maar als politicus ben je daar zelf debat aan. Wat deden de winnende partijen anders dan partijen die kiezers verloren. Wat kunnen we daar van leren? Plakkaten plakken en fietsen stallen helpt niet blijkt uit de cijfers. Nee, Valkenswaard heeft zijn keuze gemaakt. Nu is het de beurt aan de fractieleiders om die keuze te vertalen in het belang van onze prachtige gemeente.

Ons dorp over vier jaar 4

De komende vier jaar zijn belangrijk voor de toekomst van ons dorp. Vraagstukken op het gebied van technologie vragen om een reactie. De leden van onze gemeenteraad zullen zich daarover moeten buigen, want hun besluiten zijn van belang voor de leefbaarheid van ons dorp. Dagelijks worden we geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de technologie waar zelfs nog geen wet- of regelgeving voor is. Nee sterker nog de huidige wetten en regels staan een verdere inpassing van die technologie behoorlijk in de weg. Zo zal de mobiliteit veranderen. Nog niet zo lang geleden waren er in onze gemeenteraad stemmen die vragen stelden over het nieuwe fietspad via de oude spoorbaan. Nu is gebleken dat vele duizenden mensen daarvan gebruik maken. Het autoverkeer wordt daardoor toch wat minder en dat is beter voor ons milieu. Maar ook de kansen die we gaan krijgen voor ons bedrijfsleven vragen om stevige besluiten. Onze gemeente moet meer ruimte gaan geven aan kenniscentra en nieuwe ontwikkelingen binnen de bestaande bedrijven. Je nek durven uitsteken voor nieuwe ontwikkelingen. Een conglomeraat van vele kleine bedrijven die samenwerken wordt steeds meer de trend. En als we dan zo eens over het industrieterrein lopen, wat voor mogelijkheden zien we dan. Is het niet van belang dat er overal snel internet is, goede vrijliggende fietsverbindingen en een uitstekend openbaar vervoer. Aangevuld misschien met een eenvoudig restaurant en een parkeerplaats met laadpalen voor auto’s en fietsen. Is het misschien goed om een kleine supermarkt op het industrieterrein te hebben? Innovatieve bedrijven moet je aantrekken door prima voorzieningen. Zijn we de komende jaren bereid daarin het voortouw te nemen? Zullen gemeenten in de toekomst niet door het gebruik van BIG Data worden voorbijgelopen. Wat nu vast staat kan morgen door nieuwe wetenschap en techniek ontwrichtend werken en leiden tot onzekerheden. Het enige dat doorgaat in onze samenleving zal de verandering zijn. Daarom is het misschien niet vreemd om in plaats van alle verschillende taakvelden van wethouders een wethouder van innovatie aan te stellen. In zijn portefeuille zouden dan alle zaken samenkomen, zodat hij/zij degene kan zijn die de verbindingen kan maken. Daarvoor hebben we jonge bestuurders nodig die nog niet gekneed zijn door bestaande politieke partijen. De nu heftige discussies over verkeer, vrachtwagenverbod en eurocircuit zullen de geschiedenis in gaan als non issues. Zaken die zichzelf oplossen door nieuwe technieken. Misschien was de kabelbaan naar het centrum van ons dorp geen visioen maar een echt toekomstbeeld. De gemeenteraadsleden zullen moeten beslissen of zij een dorp willen maken waarbij zij en het bestuur de aanjager zijn van de innovatie. Ons dorp zal, meer dan in de afgelopen vier jaar, een sterke impuls moeten hebben op het gebied van technologie. De kansen liggen voor het oprapen, maar je moet ze wel willen en durven zien en vooral nemen. Kom daarom stemmen en bepaal je eigen toekomst.

Is het einde van Valkenswaard in zicht?

Aangezien het dezer dagen in de lokale media veel over de aanstaande verkiezingen van de Gemeenteraad gaat, lijkt het ons verfrissend om het eens even ergens anders over te hebben. De gemeentelijke herindelingen. Op 1 januari 2018 bestond Nederland uit precies 380 gemeenten. Dat zijn er zo’n 60 minder dan pakweg 10 jaar geleden en de komende jaren zullen dat er alleen maar nóg minder worden. Als u het nieuws een beetje gevolgd heeft dan weet u vast dat de gemeente Nuenen gaat verdwijnen en gaat vallen onder de gemeente Eindhoven. Nuenen is daar bepaald niet blij mee en heeft het jaren proberen tegen te houden. Maar ze hadden uiteindelijk geen andere keus dan zich hierbij neer te leggen. Zou dat met Valkenswaard ook zomaar kunnen gebeuren? Natuurlijk kan dat. Het is ook allang niet meer ondenkbaar dát dat gaat gebeuren. De vraag is eerder wanneer en hoe. Valkenswaard bij Eindhoven? Valkenswaard samen met de A2 gemeenten?  Valkenswaard bij Bergeijk? Of komt er straks één grote gemeente genaamd “De Kempen”? Veel mensen vinden gemeentelijke herindeling een slecht idee. Ze zijn bang dat Valkenswaard zijn eigen identiteit kwijtraakt. Dat Valkenswaard als onderdeel van zo’n grootschalige gemeente zijn herkenbaarheid en betrokkenheid bij de inwoners verliest. En hoe hoog worden de lasten voor inwoners als men mee mag gaan betalen aan een regionaal bestuur en dito voorzieningen zoals bijvoorbeeld Eindhoven Airport? Allemaal begrijpelijke en legitieme zorgen. Daar tegenover staat natuurlijk dat een grotere gemeente meer daad- en slagkracht zal hebben met meer en betere kennis. Snellere besluitvorming en consensus in complexe dossiers op bijvoorbeeld het gebied van infrastructuur. Gemeenteraden kunnen wijk- en deelraden worden en het overkoepelend bestuur van zo’n grote nieuwe gemeente kan dan bestaan uit vakkundige professionals die weten waar ze over praten en die ‘gewoon’ in dienst zijn van de overheid. Raadsleden die dit verantwoordelijke werk niet naast hun dagelijkse baan, gezin en hobby’s hoeven te doen. Want dat is bijna ondoenlijk en, laten we eerlijk zijn, voor veel gemeenteraadsleden ook niet op de juiste manier in te vullen gezien de enorme kennis over elk onderwerp die je moet hebben en de stapels leesvoer die wekelijks worden aangevoerd. Niks ten nadele van de inzet en het enthousiasme van deze mensen, want die moet er wel zijn wil je hieraan beginnen. Wij zijn erg benieuwd naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022, als die nog komen tenminste……..of naar die van 2026. Nee, zo’n vaart zal het vast niet lopen want bestuurlijke vernieuwing en politieke hervormingen hebben doorgaans heel wat voeten in de aarde. En dus kunnen we ons in Valkenswaard het komende decennium waarschijnlijk nog gewoon druk maken om de Gemeenteraadsverkiezingen, om de poppetjes en de knikkers. Hè, gelukkig maar, want wat zouden wij anders allemaal moeten doen met onze vrije tijd?

De leden van het Politiek Café Valkenswaard.

POLITIEK DEBAT OP VOS TV

Op zaterdag 24 februari is het eerste Valkenswaardse lijsttrekkersdebat gehouden in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart. Aan dit debat, georganiseerd door Politiek Café Valkenswaard, deden alle 8 lijsttrekkers mee. Het debat bestaat uit 2 delen. Daarnaast zijn 2 columns te zien van de dorpsraden van Dommelen en Borkel en Schaft.

Het debat is vanaf dinsdag 27 februari om 20.00 uur te zien op VOS TV. Het zal vervolgens t/m woensdag 7 maart doorlopend op elk even uur worden herhaald. VOS TV is analoog en digitaal te zien bij de volgende providers: Ziggo kanaal 36, OnsBrabantNet kanaal 2007, KPN/Telfort/XS4ALL kanaal 1415. Voor kijkers buiten Valkenswaard is de uitzending ook online terug te kijken via Uitzending Gemist op www.rtvos.nl en www.youtube.com/vostelevisie.

Ons dorp over vier jaar 3

Een belangrijk onderwerp in de komende verkiezingscampagne zal het onderwerp zorg zijn. Beter gezegd de overgang naar een nieuw sociaal domein. Valkenswaard vergrijst behoorlijk snel en jonge aanwas komt er relatief weinig bij. Ieder van ons kan zomaar opeens bij de gemeente moeten aankloppen voor de nodige hulp. Je gezondheid kan je immers opeens in de steek laten. Wisten we vroeger dat we wel geholpen zouden worden door een of andere organisatie, dat is nu anders. Je moet het zelf gaan regelen vanuit je eigen netwerk. En als het dat niet kan dan komt je uiteindelijk bij de gemeente terecht. Dan krijg je een vriendelijk klinkend keukentafelgesprek. Zoiets als op de koffie komen bij iemand in de goei kamer met een koekje. Nou nee, dat is het niet. In dat gesprek probeert een vriendelijke dame van begin twintig vast te stellen wat je nog wel kunt. Dus eigenlijk wat je niet krijgt. Valkenswaardse inwoners wisten door het gevoerde beleid niet meer waar ze aan toe waren. Dan weer een brief dat je huishoudelijke hulp niet kreeg dan weer een brief dat je het wel kreeg. Het waren moeilijke tijden voor de bestuurders en zeker ook voor de raadsleden. We kwamen in de krant omdat we geen toilet gaven aan een inwoner met beperkingen. We werden met veel andere gemeenten teruggefloten door de rechter omdat we de verordeningen niet goed uitvoerden. Weer een brief. Weer gaan we het anders doen. De zoektocht bleef voortduren. Meer vrijwilligers dan maar ingezet? Maar die raken bij een toenemende vergrijzing natuurlijk ook op. Zorg stond vaak op de agenda van de gemeenteraad. Zelfs landelijke partijen lieten Haagse politici in Valkenswaard opdraven om duidelijk te maken dat zij de zorg zouden gaan verbeteren. Eenmaal gekozen stemmen die dan tegen de verlaging van de eigen bijdrage. Je hoort ze niet meer de landelijke politici en de lokale zijn ook stil geworden. Niet teveel over de problemen in de zorg praten. Gewoon een reclame campagne ertegen gooien in het Valkenswaards Weekblad. Nee er komen moeilijke tijden voor onze bestuurders en raadsleden. De zorgvraag zal groter worden. Lopen we niet het risico dat groepen Valkenswaardse mensen er dadelijk niet meer bij horen? Ontstaat er geen tweedeling in onze gemeenschap? De vraag is wat centraal staat, de mens of het geld?  Het antwoord kun je pas geven als je zelf met een zorgvraag bij de gemeente bent geweest? De toekomstige zorg vraagt om deskundige raadsleden, bestuurders en uitvoerders. De mens moet in ieder geval het gevoel krijgen dat hij zijn eigen regie over zijn leven weer terugkrijgt. Op 21 maart 2018 kunnen we als inwoners weer stemmen, maar nu voor de bestuurders van ons eigen dorp. Die keuze bepaalt voor de komende vier jaar hoe wij de zorg voor ouderen, jeugd en werk en inkomen gaan regelen. Naar menselijke maat of naar centelijke maat. Kijk terug en lees vooral de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen. Wetende dat de bomen niet meer tot in de hemel reiken is een goede afweging noodzakelijk. Maar een ding is zeker vroeg of laat ben je klant van onze gemeente en onderdeel van het beleid dat we zelf hebben gekozen.

KEUZESTRESS?

21 maart 2018. Op het moment dat u dit leest zijn we nog slechts enkele weken verwijderd van de Gemeenteraad Verkiezingen. Weet u het al? Heeft u al nagedacht op welke partij u gaat stemmen? Een lokale partij, of toch een landelijke misschien? Een al lang zittende partij of wellicht kiest u voor een frisse nieuwkomer? Allen hebben hun voors en tegens. En op welk poppetje gaat u stemmen; zeker in óns dorp lijkt dat van groot belang. Kiest u bv. bewust voor een vrouw, wilt u iemand waarvan u weet dat die zich sterk maakt voor bv. ondernemers of jongeren, of denkt u dat ‘Pietje’, die vroeger bij u in de klas zat en toen zo’n gezellige gast was, uw belangen het beste kan vertegenwoordigen? Kortom: hoe goed denkt u na over wie u straks gaat kiezen? Maar vooral: waaróm? Want het is wél belangrijk wat de 8 deelnemende partijen te bieden hebben natuurlijk. Het is dan ook verstandig om u enigszins te verdiepen in de diverse verkiezingsprogramma’s. Wat zijn de plannen? Waar wil men naartoe? Wat zijn de speerpunten van de partijen? En sluit dat aan bij uw eigen gedachtengoed en bij de manier waarop u graag zou zien dat Valkenswaard zich ontwikkelt? Om uw keuze weloverwogen te maken is het wellicht ook een idee om eens in kaart te brengen wat de zittende partijen de afgelopen vier jaar allemaal hebben gedaan. Wat is er van alle beloftes terecht gekomen? Welke keuzes zijn er gemaakt en waarom? Natuurlijk valt het niet altijd mee om waar te maken wat je beloofd hebt in het verleden, niemand heeft een glazen bol waarin je kunt zien wat er staat te gebeuren in 4 jaar tijd. Je krijgt als partij te maken met nieuwe wetten, regels en andere overheidsbemoeienis waar je gewoon in mee moet, of je dat nou leuk vindt of niet. En wat dacht je van alle compromissen die je moet sluiten met je coalitiepartners? Er moet vaak veel water bij de wijn gedaan worden. Maar dat wil niet zeggen dat men daar niet op mag worden aangesproken, het zou ons mogelijk nog kunnen verrassen! Er zijn allerlei manieren om u voor te bereiden op de komende verkiezingen voor de nieuwe Gemeenteraad. Ga eens naar een raadsvergadering, of béter nog, naar een commissievergadering want daar kunt u inspreekrecht voor aanvragen. Stel de dames en heren gewoon eens wat vragen! Of ga eens naar een fractievergadering, zeker weten dat ze u graag zien komen. Ook social media wordt door steeds meer mensen gebruikt om vragen te stellen aan de politieke partijen; ze zijn daar allemaal te vinden, en nu zéker! Hopelijk blijven ze dat ook doen ná de verkiezingen, die interactie is superbelangrijk om te horen wat er leeft in het dorp. Wat óók een goede mogelijkheid is, is om onze debatten te bezoeken vlak voor de verkiezingen. Ook daar zijn de partijen aanwezig en kunt u ze bevragen over verleden, heden én toekomst; wij nodigen u dan ook van harte uit om te komen.

De leden van het Politiek Café Valkenswaard.

Ons dorp over vier jaar 2

Persoonlijke dienstverlening, nieuwe vormen van zorg, sociale economie, circulaire economie, transitie naar duurzaamheid. Eigenlijk zou je nu al afhaken als je dit alles leest. Het zijn toch heel gebruikelijk woorden die bijna iedere bestuurder met enige regelmaat gebruikt. Maar zou die bestuurder ook snappen wat hij zegt en wat daarmee bedoeld wordt. Of moeten we vaststellen dat het gewoon kretelogie is? Al die woorden zeggen iets over een deel van onze economie. Daar waar wij nu, maar zeker in de toekomst, mee te maken zullen krijgen. En daarbij is het niet de vraag of we dat wel willen. We zullen gewoon moeten. Wie niet meedoet wordt straks gedwongen of valt buiten de boot. Daarom is het van belang dat onze gemeenteraadsleden eens goed nadenken over dat soort onderwerpen. Ze duidelijk maken wat ze er mee willen en hoe ze dat willen gaan verwezenlijken. Daarmee moet je antwoord geven op zeer complexe vraagstukken. Vraagstukken over nieuwe en andere vormen van onderwijs, zorgen dat we minder fouten maken bij het zoeken naar werk voor mensen, zorgen dat mensen met een beperking toch een zinvol bestaan kunnen leiden om maar enkele onderwerpen te noemen. Onderzoek heeft uitgewezen dat ongeveer de helft van de huidige leerlingen op de basisschool een baan krijgen die nu nog niet bestaat. Hoe zorgen we er voor dat opleiding en werkgelegenheid beter bij elkaar gaan aansluiten. Waar moeten onze inwoners gaan werken. In ons eigen dorp of ver buiten de regio? Maar waarom zouden die mensen dan in ons dorp komen wonen? Recentelijk vertelde de directeur van Woningbelang dat er behoefte was aan sociale huurwoningen en woningen voor ouderen. Als dat zo is waarom geeft de gemeente op de Lage Heide dan die dure grote kavels uit? Is de boodschap van Mohlmann dan onbekend bij de gemeente? Komt die informatie zo maar uit de lucht vallen? Wat doen we met onze industrieterreinen? Veel gebouwen staan leeg. Wat hebben we de laatste vier jaar gedaan om belanghebbende bedrijven naar Valkenswaard te krijgen. En waarom zijn onze inspanningen niet gelukt? Vragen die schreeuwen om een antwoordt. Moeten we de lokale economie niet gaan zien als regionale economie. Niet ieder voor zich maar meer samen. Is het niet beter te kijken naar de kansen die we krijgen met de West Parallel dan maar steeds aan te geven waarom die er niet moet komen. Kan die nieuwe ontsluiting een economische boost geven aan Valkenswaard? Als raadslid zul je een antwoord moeten vinden op al die vragen. De regio barst uit zijn voegen met nieuwe startups en innovatieve bedrijven. Afgestudeerde jongeren zoeken een plaats om hun ideeën en uitvindingen werkelijkheid te maken. Waar kunnen ze in Valkenswaard beginnen? Hebben we de ruimte daarvoor? Kunnen we ze als gemeente steunen met subsidies en minder regelgeving? Luisteren we wel genoeg naar de bestaande ondernemers en hebben we wel oor en oog voor hun wensen? Natuurlijk hebben de gemeenten de laatste jaren steeds meer taken gekregen. Het daarvoor benodigde geld kwam daarbij vaak niet mee uit Den Haag. Maar we zijn toch de slimste regio ter wereld. Zijn we niet in staat om daarvoor een oplossing te bedenken. De vraag is echter of we wel voldoende weten wat we willen en kunnen. Zijn we als gemeente wel de stuwende kracht in het leggen van samenwerkingsverbanden? Zetten we bijvoorbeeld scholen en ondernemers en Brainport wel aan een tafel? In de afgelopen vier jaar vertelde de wethouders dat ze ambtenaren hadden aangesteld gespecialiseerd in vastgoed en het aantrekken van bedrijven. Nou veel hebben we er niet van gemerkt. Ook het economische beleid, vastgelegd in rapporten, is niet erg van de grond gekomen. Valkenswaard mag dan wel een dorp willen zijn van cultuur en feesten maar er moet ook geld verdiend worden. Geld om de zorg te betalen, te kunnen wonen en te kunnen feesten. De toename van het aantal mensen in de bijstand zegt genoeg over het succes van het gevoerde beleid. Daarom is het van belang dat we een weloverwogen keuze maken op 21 maart 2018. Een keuze gebaseerd op de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen en op de bekwaamheid van de kandidaten.  Misschien is het idee van de burgemeester van Rotterdam om raadsleden een terugkeergarantie te geven in het bedrijfsleven nog niet zo vreemd. Als we daarmee kwalitatief goede bestuurders krijgen is het zeker de moeite waard om over na te denken. Valkenswaard heeft recht op een bestuur met een stuwende kracht die ons dorp weer op de kaart zet. Daarvoor mogen we 21 maart gaan kiezen. Kiezen is de moeite waard.

Bespiegeling

Als de feestverlichting in het dorp is gehangen, de gemeente de kerststal heeft opgebouwd en Valkenswaard on Ice zijn tenten op het marktplein heeft opgeslagen weet je dat het einde van het jaar nadert. Valkenswaardse mensen lopen beladen met tassen als pakezels door het dorp. Eten en drinken in huis halen en vooral ook geschenken. Het einde van het jaar komt er aan en het moet dus vooral thuis gezellig worden. Maar het einde van het jaar is ook een moment om terug te kijken. Ook bij het Politiek Café Valkenswaard kijken we terug op een politiek bewogen jaar. De verschillende onderwerpen in de gemeenteraad gaven aanleiding tot hevige discussies. Dat hoort nu eenmaal zo om te komen tot een goede besluitvorming. Maar discussies zijn het uitwisselen van argumenten om elkaar te overtuigen. Te overtuigen dat het ook anders kan. Op sommige momenten waren deze discussies niet helemaal ontdaan van een persoonlijke toon. Het leek er soms op dat er op de man werd gespeeld of dat men wilde laten zien dat men het beter wist. Dat is vaak niet de goede manier om tot een juiste besluitvorming te komen. Argumenten zijn dan van belang en feiten die te controleren zijn. De inwoners hielden zich vooral bezig met drie grote onderwerpen. Het vrachtwagenverbod, de West Parallel en de zorg. Voor het vrachtwagenverbod was een actiegroep heel actief die veel zaken boven tafel bracht en een ander licht liet schijnen op de besluitvorming. De actiegroep voor de West-Parallel begrijpt dat die weg niet meer tegen te houden is en probeert de voor hen nog belangrijke zaken er zo goed mogelijk uit te slepen. Ook hier werden verschillende conclusies in een ander daglicht geplaatst. En dan de zorg. De groeiende groep ouderen in onze gemeente heeft zich niet georganiseerd in een actiegroep. Zij hebben geen rapporten aan de kaak gesteld of met spandoeken in de gemeenteraad gedemonstreerd. Zij hebben de besluitvorming en de gevolgen apathisch over zich heen laten komen. Onze kritische columns waren voor verschillende politieke partijen een doorn in het oog. Ongenuanceerd en negatief werden ze betiteld. En misschien hadden ze wel een beetje gelijk. Maar wij doen het om zaken scherp te stellen, aan de kaak te stellen en duidelijk te maken aan onze lezers. Niet om personen te beledigen, op de man of vrouw te spelen of partij te kiezen. Nee we doen dit om de politiek scherp te houden en uitleg te geven aan onze inwoners over onderwerpen in de raadszaal. Dat de politiek dat niet leuk vindt snappen wij soms ook wel. De laatste dagen hoor je steeds meer dat zaken door de politiek gemanipuleerd worden. Rapporten worden geschreven als ondersteuning van bestaand beleid zoals bij het WODC en het vliegveld Lelystad. Burgemeesters roepen om beleid in het kader van ondermijning terwijl gemeenteraden zich daarin niet herkennen. Politieke partijen klagen over het feit dat ze geen nieuwe raadsleden kunnen vinden van formaat.  Dat is niet vreemd want er is verschil ontstaan tussen wat er op straat gebeurd en de beleving die de overheden hebben. Die kloof lijkt steeds groter te worden. Ruzie en afscheidingen in partijen zetten mensen aan het denken. En onze inwoners zien ook wel dat de activiteiten vanuit fracties op social media de laatste weken sterk toenemen. Dat zet mensen ook aan het denken. En wat dacht je van de twee of drie nieuwe politieke partijen die volgend jaar mogelijk meedoen aan de verkiezingen. Wat voor een signaal geeft dat? Wij hopen dat de komende periode van vier jaar in het teken van vrede en samenwerking zal staan. Samen werken aan een nog beter Valkenswaard. Waarin burger adviesraden samen met de raadsgriffier het werk van de raadsleden ondersteunt. Waar raadsleden een beter vergoeding krijgen. Waar van ondermijning geen sprake is. De gemeenteraad zijn verantwoordelijkheid neemt. De besluitvorming gebaseerd is op argumenten en de politiek veel dichter bij de burger komt te staan. We wensen iedereen een fijn Kerstfeest en een goed Nieuwjaar.

Opname politiek debat Valkenswaard vervalt.

De opname van  het eerste politieke debat door de Valkenswaardse lokale omroep VOS-tv, gepland voor zaterdag 25 november, komt te vervallen. Dit vanwege de afwezigheid van verschillende plaatselijke politici in verband met een sterfgeval. Een vervangende datum wordt nog bekend gemaakt. Het politieke debat is een initiatief van Politiek Café Valkenswaard.

De opname, waarvoor alle politieke partijen waren uitgenodigd, zou plaatsvinden in De Hofnar. Het had een terugblik moeten worden op de nu aflopende raadsperiode.  Het overlijden van de echtgenote van een vooraanstaand politicus van Valkenswaard Lokaal zorgt voor uitstel van deze eerste bijeenkomst.

Pleidooi voor meer diversiteit in de (lokale) politiek.

Nog slechts een maand of vier te gaan tot de Gemeenteraad Verkiezingen. De lokale partijen werken achter de schermen hard aan hun verkiezingsprogramma’s en zijn volop bezig met de kieslijsten, sommigen hebben ze zelfs al klaarliggen! Wat zou het toch mooi zijn als we ook in Valkenswaard eens wat meer diversiteit zouden zien in de nieuwe gemeenteraad. Meer jongeren zijn bv. erg welkom, maar zéker ook meer vrouwen. Kijk nou eens naar onze eigen gemeenteraad: 18 mannen tegenover slechts 5 vrouwen! Niet bepaald een reële afspiegeling van de maatschappij. En dat is erg jammer want een betere balans in leeftijdsopbouw en de man-vrouw verhouding in de gemeenteraad zouden absoluut een positief effect kunnen hebben op de sfeer en besluitvorming. Het is allang bekend en bewezen dat meer diversiteit in zowel politiek als bedrijfsleven zorgt voor betere resultaten. En begrijp ons niet verkeerd, wij hebben heus niet de illusie dat een groter aantal vrouwen en jongeren in de gemeenteraad een aardverschuiving teweeg zal gaan brengen, maar met een duwtje in de goede richting zijn we al best tevreden. Het is nou eenmaal een feit dat vrouwen (uitzonderingen daargelaten) veel minder naar hun eigen belang kijken en veel meer naar het algemeen belang, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met alle betrokkenen én hun gevoelens. Ook jongeren hebben vaak een hele frisse en vernieuwende blik op allerlei zaken. Een betere verdeling van jongeren versus ouderen en mannen versus vrouwen in de gemeenteraad zorgt voor hele andere debatten in een hele andere sfeer, zonder daarbij het gemeenschappelijk doel uit het oog te verliezen. Valkenswaard zou daar best eens baat bij kunnen hebben. Overigens moet het zeker geen must worden; quota moet je hier vooral niet op loslaten. De vrouwen en jongeren in kwestie moeten zelf willen én kunnen, dus op eigen kracht en niet omdat het lijstje nou eenmaal vol moet. Zeker weten dat er voldoende enthousiaste vrouwen en jongeren te vinden zijn in Valkenswaard!

Dus beste politieke partijen in Valkenswaard: doe ons (en u zelf!) een plezier en kies eens voor meer diversiteit op de kieslijst. Dus beste dames en jongeren in Valkenswaard: ben je geïnteresseerd in politiek, meld je dan eens bij één van de partijen waarvan je denkt dat die aansluit bij je eigen gedachtengoed, daar gaan ze vast en zeker blij mee zijn! En last but not least, beste inwoners van Valkenswaard: stem ook eens op een vrouw of een jongere op de lijst, zodat ze ook daadwerkelijk aan bod komen en daarmee kunnen bijdragen aan een beter Valkenswaard, want dat is toch eigenlijk wat we met z’n allen willen bereiken!

De leden van het Politiek Café Valkenswaard.

February 2019
S M T W T F S
« Dec    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728